Ny studie: Kan vente lavere kreftdødelighet i Europa i 2022

Forskere fra universitetet i Milano og andre institusjoner har konkludert med at de fleste typer kreft kommer til å føre til lavere dødelighet i 2022.

Studien som nå presenteres i tidsskriftet Annals of Oncology viser at kreftdødeligheten kommer til å falle 6 prosent blant menn og 4 prosent blant kvinner i EU-landene fra 2017 til 2022. Samtidig blir det flere som dør av kreft totalt, ettersom befolkningen blir eldre og det dermed er flere som får kreft i løpet av livet.

Med tall fra Verdens helseorganisasjon og Eurostat anslår studien at nærmere 369.000 kreftdødsfall vil bli unngått bare i 2022. Fra 1989 til 2022 har bedre medisinske forhold bidratt til å hindre 5,4 millioner kreftdødsfall.

Bedre for eggstokkreft, forverring for bukspyttkjertelkreft

Særlig utviklingen i eggstokkreft pekes på som positiv. Dødeligheten der ventes å falle med 7 prosent, mye på grunn av økt bruk av p-piller. I tillegg har bedringer i diagnostikk og behandling bidratt til å forbedre overlevelsesraten.

Noen former for kreft går imidlertid imot den positive trenden. Særlig bukspyttkjertelkreft, der det har vært mindre framgang i diagnostikk og behandling.

Dødeligheten ventes å øke blant kvinner med 3 prosent sammenlignet med for fem år siden, og i EU-landene ventes bukspyttkjertelkreft å forårsake 87.000 dødsfall i 2022. Dermed er det den tredje mest dødelige kreftformen, og passerer brystkreft.

Langt lavere leukemidødsrate

For de fleste kreftformene ser altså utviklingen stadig lysere ut. For menn minker dødeligheten av magekreft med 12 prosent, blærekreft med 9 prosent og leukemi med 14 prosent.

Forbedret behandling og diagnostikk ventes å minke dødeligheten fra tarmkreft, brystkreft og prostata totalt med mellom 5 og 16 prosent mellom 2017 og 2022.

(NTB)