Advokat: – Mange vet ikke at de kan få dette på forsikringen

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Denne kostnaden får du dekket gjennom de fleste forsikringsavtaler.

Hvis du havner i en situasjon der du trenger hjelp fra advokat, kan prisen fort bli høy. Det mange imidlertid ikke vet er at de fleste forsikringsavtaler inkluderer det som kalles rettshjelpsdekning.

– Mange opplever at de betaler mer enn nok for sine forsikringer. Det er derfor viktig å kjenne til fordelene du har når det er litt krevende tider, sier advokat Ragnar Wiik i Advokatfirmaet Nicolaisen til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken.

Typiske forsikringer som inkluderer rettshjelpsdekning er bolig, bil, båt, innbo, reise og fagforening.

UKJENT FOR MANGE: Ikke mange er klar over at de kan få dekket advokat gjennom forsikringen sin. Foto: Truls Aagedal / TV 2
UKJENT FOR MANGE: Ikke mange er klar over at de kan få dekket advokat gjennom forsikringen sin. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det ligger 100 000 kroner og venter på å bli benyttet i dine ulike forsikringer når du har havnet i en tvist. Det vil normalt dekke en hovedforhandling til domstolsystemet. Pengene kan benyttes på advokathjelp og teknisk bistand, med fratrekk av egenandel på 4000 kroner og 25 prosent, sier Wiik.

Han mener altfor mange går glipp av sine rettigheter ved ikke å vite om dette.

– Det er synd at veldig få er klar over at de kan finansiere sin advokatbistand gjennom rettshjelpsdekningen de har i sine forsikringer, sier han.

– Generelt benytter nordmenn altfor sjelden advokat i forhold til mange naboland i EU, hvor terskelen er lavere for å oppsøke advokat, sier Wiik.

Advokatens beste råd hvis du havner i en tvist, er å søke profesjonell hjelp tidlig.

– Hvis du ser at du har en sak, da har du krav på rettshjelp i veldig mange forsikringsavtaler og de skal du benytte.

Flere får nå fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en annen måte å få dekket advokatutgiftene sine på, men ikke alle oppfyller kravene som gjelder.

– Det er en gammel ordning der staten har tenkt at det skal være mulig å få rettshjelp også for de med litt lavere inntekt, og i saker som gjelder store velferdsgoder som har stor betydning for dem det gjelder, forklarer advokat Ragnar Wiik.

Han ramser opp foreldretvister, utlendingssaker, NAV-saker og saker hvor arbeidstaker har blitt sagt opp eller avskjediget som saker som kan kvalifisere til fri rettshjelp.

I tillegg må man oppfylle noen krav knyttet til inntekt. Den 1. januar i år ble inntektsgrensen økt til 320 000 kroner for enslige og 490 000 kroner for par.

– Men det kan også gjøres unntak fra inntektsgrensen i saker som er litt mer alvorlige. Saker hvor det har vært et vedtak om omsorgsovertakelse fra barnevernet for eksempel, eller at du har vært utsatt for en voldshandling og skal ha erstatning, forklarer Wiik.

Han understreker samtidig at det er advokatens ansvar å hjelpe klienten med å søke om fri rettshjelp.

– Advokaten skal gi hjelp til å sende en søknad til statsforvalteren for å få det dekket. For advokatene som jobber i det sjiktet er det helt vanlig praksis at du hjelper de klientene til å få den rettshjelpen de har krav på til en billigst mulig penge.

Selv ved fri rettshjelp må man imidlertid belage seg på en egenandel.

– Det er en liten egenandel her for å få det som kalles fritt rettsråd, som er et stykke på vei i prosessen. For fri sakførsel, hvor du er innenfor domstolene, er det en litt større egenandel på 25 prosent. Men det er en god ordning for de som faller innenfor, forklarer Wiik.

Relatert