VAKSINE: FHI anslår at vaksinedekningen blant gravide ligger på cirka 80 prosent i Norge. Foto: Yui Mok
VAKSINE: FHI anslår at vaksinedekningen blant gravide ligger på cirka 80 prosent i Norge. Foto: Yui Mok

Vil betrygge gravide: Vaksinen beskytter svært godt mot alvorlig sykdom

FHI mener det er viktig å nå ut med budskapet om at vaksinen beskytter gravide, fostre og nyfødte mot alvorlig sykdom.

Vaksinenøling i svangerskapet er ikke et nytt fenomen, mener FHI.

– Gravide er opptatt av å gjøre det beste for seg og barnet i magen, og det er forståelig at det er vanskelig å navigere i all informasjonen som kommer, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHIs avdeling for smittevern og vaksine.

Hun viser til at motstridende meldinger og villedende informasjon på sosiale medier, hovedsakelig knyttet til sikkerheten ved vaksinene, gjør det vanskelig for gravide å vite hva de bør gjøre.

– Det fører til at noen av disse kvinnene lar være å vaksinere seg, sier Greve-Isdahl.

Hun mener derfor at det er viktig å formidle at alle data FHI har, viser at vaksiner beskytter svært effektivt mot alvorlig covid-19-sykdom blant gravide.

TRYGT: Overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHIs avdeling for smittevern og vaksine vil betrygge gravide om at det er trygt å vaksinere seg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
TRYGT: Overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHIs avdeling for smittevern og vaksine vil betrygge gravide om at det er trygt å vaksinere seg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Beskytter mot alvorlig sykdom

En internasjonale undersøkelse, der også data fra norske gravide er inkludert, fant at alvorlig sykdom hos gravide hadde sammenheng med vaksinasjonsstatus mot covid-19.

– Andelen vaksinerte gravide varierte mellom landene, men felles for alle landene var at alvorlig sykdom var knyttet til manglende vaksinasjon, sier overlege Hilde Engjom ved Medisinsk fødselsregister i FHI, som er førsteforfatter på artikkelen, i en pressemelding.

Artikkelen er skrevet av en internasjonal forskergruppe ledet av professor Marian Knight fra National Perinatal Epidemiology Unit ved Universitetet i Oxford.

VAKSINE: Gravide innlagt i intensivavdeling da deltavarianten av koronaviruset dominerte, var i stor grad uvaksinerte, viser overvåking fra flere europeiske land.
Foto: Lise Åserud / NTB
VAKSINE: Gravide innlagt i intensivavdeling da deltavarianten av koronaviruset dominerte, var i stor grad uvaksinerte, viser overvåking fra flere europeiske land. Foto: Lise Åserud / NTB

Det nyfødte barnet blir beskyttet

Ifølge FHI er også kunnskapen om vaksinesikkerhet, som inkluderer observasjon av mer enn 250.000 kvinner, svært betryggende.

– Det er også dokumentert at det ved vaksinering av gravide blir overført antistoffer til fosteret gjennom morkaken. Dette gir det nyfødte barnet beskyttelse mot covid-19 de første levemånedene, sier Greve-Isdahl.

Helsedirektoratet sier at de siden 2020 har vi visst at gravide har litt høyere forekomst av alvorlig sykdom sammenlignet med jevnaldrende, ikke gravide.

– Forskningen viser nå at ved å ta vaksinen begrensninger du risikoen for alvorlig sykdom både for deg selv og fosteret, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Samtidig som han oppfordrer gravide til å ta vaksinen, mener han at alle som fortsatt er usikre kan få veiledning hos fastlegen.

– Det er fullt mulig og ønskelig å diskutere dette med fastlegen. Gravide som har helt spesielle sykdomstilstander eller som har opplevd kraftigere bivirkninger av tidligere vaksinedoser, bør ta beslutningen i samråd med lege, sier Nakstad.

VEILEDNING: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener gravide kvinner som fortsatt er usikre på vaksinen kan få veiledning hos fastlege. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2
VEILEDNING: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener gravide kvinner som fortsatt er usikre på vaksinen kan få veiledning hos fastlege. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

For lavt prioritert

I artikkelen, publisert i The Lancet, påpeker forskerne at grunnforskning på vaksine- og legemiddelbruk i svangerskapet ikke blir prioritert, og at gravide ble ekskludert fra viktige kliniske studier på covid-vaksiner og andre medikamenter i den tidlige fasen av vaksineutviklingen.

Dette har skjedd til tross for svært klare anbefalinger før pandemien om viktigheten av å inkludere gravide i slik forskning.

– Det synes å være liten oppmerksomhet blant regulatoriske myndigheter og farmasøytiske selskaper om å prioritere forskning på bruk til gravide i den tidlige utviklingen av vaksiner og andre legemidler. Det er fortsatt betydelig vaksinasjonsnøling blant gravide i flere land, sier Hilde Engjom.

Hun mener en holdningsendring til retningslinjene for farmasøytisk utvikling og kliniske studier trolig kan bidra til raskere forskningsresultater og klarere veiledning.

– Og dermed til høyere vaksinasjonsandel og beskyttelse for gravide kvinner, sier Hilde Engjom.

80 prosent har takket ja

I det norske koronavaksinasjonsprogrammet er koronavaksine til gravide anbefalt i andre og tredje trimester, samt i første trimester til gravide med andre risikofaktorer for alvorlig sykdom.

Når kvinner blir vaksinert, tillater ikke dagens rapportering til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) at det blir registrert at hun er gravid. FHI beregner derfor vaksinasjonsdekning basert på flere nasjonale registre for helsetjenester ved svangerskap og fødsler.

Vaksinasjonsdekningen blant gravide i Norge har vært stigende gjennom høsten 2021, og ble i januar 2022 beregnet til cirka 80 prosent.

Dekningen er dermed bedre enn i flere av de andre landene i studien, men fortsatt lavere enn andelen kvinner i samme aldersgrupper generelt.

Relatert