ERSTATTER: Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
ERSTATTER: Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter: – Veldig positive nyheter

Smittekarantene på ti døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Regjeringen opplyser i en pressemelding at testing erstatter smittekarantene for nærkontakter.

– Svært mange blir nå sittende i karantene. Smittesituasjonen har ført til et kritisk behov for å iverksette justeringer av både prioriteringer og regler for teststrategi, karantenebestemmelser og bruk av PCR-kapasiteten. Det haster å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar, og gjelder uavhengig av vaksinestatus.

Slik blir reglene:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

Daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (seks døgn i den smittedes isolasjonsperiode + fem døgn etter dette). Dette gjelder også for barn.

I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.

Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått koronainfeksjon siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

– Justeringen er helt nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig nivå på helse- og omsorgstjenestene og andre viktige samfunnsfunksjoner med den smitteøkningen som er forventet. Det er også forholdsmessig å erstatte karantene med testing, når vi har kunnskap om at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn de tidligere virusvariantene, sier Kjerkol.

Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.

GLAD: Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO er fornøyd med at karantene erstattes med testing. Foto: Truls Aagedal / TV 2
GLAD: Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO er fornøyd med at karantene erstattes med testing. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Positive nyheter

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO er veldig fornøyd med endringen i karantenereglene.

– Det er klart at det er veldig positive nyheter for våre medlemsbedrifter. Dette legger til rette for at friske personer kan komme på jobb. Noe som i seg selv er viktig i en situasjon hvor bedriftene våre kjenner på kroppen at det er høyt sykefravær.

Hun kan fortelle om rekordhøyt sykefravær og at flere av medlemsbedriftene har driftsforskyvninger.

– Da vil alle tiltak som bidrar til at flere folk møter på jobb være veldig positivt.

– Hva tenker dere om at det kan komme nye bølger, eller at smitten sprer seg på arbeidsplassen?

– Vi er alltid spente på hvordan pandemien utvikler seg. Så er jeg beroliget med at vi ikke blir like syke med omikron, og det er viktig at folk vaksinerer seg så vi ikke belaster helsevesenet for mye.

Godt nytt for reiselivsbransjen

Leder i Virke, Ivar Horneland Kristensen, mener regelendringen er positiv for norsk næringsliv.

– At de nå endrer karantenereglene så man kan gå på jobb så lenge man ikke tester positivt, det synes vi er positivvt. Det vil være bra for virksomhetene, som vil kunne holde folk på jobb og hjulene i gang, sier Kristensen til TV 2.

At man nå også går bort fra kravet om innreisekarantene, mener han er godt nytt for reiselivsbransjen.

– Det gjør at de reiselivsbedriftene som har vært hardt rammet, og som er avhengig av at det kommer turister til Norge, nå får mulighet til det. Det er gode signaler for en hardt prøvet bransje.

Kristensen etterlyser likevel også at arbeidsgiverperioden, altså perioden hvor arbeidsgiver må ta regningen om en arbeidstaker er syk, reduseres fra fem til tre dager.

Det begrunner han med at det fremdeles vil være sannsynlig med mye koronafravær, ettersom mange vil bli smittet.

Behovet for tester

Det samlede behovet for selvtester vil øke som følge av denne endringen, og på grunn av kraftig økning i antall smittede.

– Med det store behovet for selvtester framover, vil det kunne bli behov for endringer i anbefalt prioritering for bruk av selvtester, slik at de får størst effekt mot smittespredning i samfunnet, sier Kjerkol.

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd om prioritering av tester for kommuner, disse vil bli kommunisert ut til kommunene. Jeg har også bedt om at Helsedirektoratet starter en anskaffelsesprosess av flere selvtester.

Gratis tester

Den 13. januar varslet Regjeringen at smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære skulle erstattes med daglig testing når kommunene hadde på plass nok selvtester og et system for utlevering.

Kommunene har fått beskjed om å være klare til 26. januar med dette. Selvtester som benyttes for å erstatte smittekarantene skal tilbys gratis av kommunen.

– Flere kommuner har ikke fått så mange tester som forespeilet på grunn av forsinkede leveranser til landet. Samtidig er det mange kommuner som melder at de både er klare for og har et sterkt behov for å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sier Kjerkol.

– Sammen med tydelige råd om prioriteringer for bruk av selvtester og endrede anbefalinger om bruk av PCR-tester, og nyanskaffelse av flere selvtester, mener jeg at dette gir et godt grunnlag for å iverksette foreslåtte endringer straks.

Ingen smittekarantene for øvrige nærkontakter

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede ble opphevet den 13. januar.

Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten, og det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Avvikler innreisekarantene

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet avvikler regjeringen også kravet om innreisekarantene, fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig.

FHI viser til at reisende «uten koronasertifikat» utgjør syv prosent av de registrerte reisende, og fire prosent av smittetilfellene.

Etter FHIs vurdering har dermed tiltaket liten betydning for epidemiens utvikling eller for sykehuskapasiteten i Norge, og anser ikke at innreisekarantene er nødvendig i dagens situasjon.

– Jeg er enig med FHI i at andelen smittede blant innreisende uten koronasertifikat er så liten relatert til den smittesituasjonen vi har i Norge nå, at tiden er inne for å endre på kravet om innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Avvikling av innreisekarantene vil bidra til en raskere åpning av samfunnet, med enklere innreise. Dette kan gi positive samfunnsøkonomiske konsekvenser for næringslivet generelt og reiselivsbransjen spesielt.

Kravet opphører fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022. De som allerede er i innreisekarantene kan gå ut av denne fra og med midnatt, natt til 26. januar.

Relatert

Mer innhold fra TV 2