GODT BEVOKTET: Ingen har sonet like lenge på det høyeste sikkerhetsnivået i norske fengsler enn terroristen Anders Behring Breivk (42). Foto: Frode Sunde / TV 2
GODT BEVOKTET: Ingen har sonet like lenge på det høyeste sikkerhetsnivået i norske fengsler enn terroristen Anders Behring Breivk (42). Foto: Frode Sunde / TV 2

Breiviks tre opprør i fengselet – måtte få helsehjelp

Ved tre anledninger har Anders Behring Breivik (42) gjort opprør mot soningsforholdene i fengselet. En gang gikk det så langt at han måtte ha bistand fra helsepersonell.

Bak et gult gitter, innerst i en gang i Skien fengsel, soner Anders Behring Breivik forvaringsdommen som kan innebære at han blir sittende i fengsel på livstid.

Den siste uken har massemorderen benyttet sin rett til å be retten vurdere om han kan prøveløslates, ettersom han har sonet minstetiden på 10 år.

Hele tiden har 42-åringen sonet under et regime som kalles for særlig høyt sikkerhetsnivå, forkortet SHS. I løpet av de siste 20 årene har totalt 13 innsatte sittet fengslet på dette sikkerhetsnivået.

Ingen har vært i nærheten å sitte så lenge på SHS som Breivik.

Har møtt to innsatte

Under denne ukens rettssak har Breiviks soningsforhold fått mye oppmerksomhet.

Terroristen har fått møte to innsatte ved ulike anledninger, men i all hovedsak har han kun hatt kontakt med betjenter ved anstalten.

HØYSIKKERHET: På en avdeling med seks celler sitter Anders Behring Breivik isolert i Skien fengsel. Han har tilgang på tre av cellene. Foto: Frode Sunde / TV 2
HØYSIKKERHET: På en avdeling med seks celler sitter Anders Behring Breivik isolert i Skien fengsel. Han har tilgang på tre av cellene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Én av de to innsatte han har møtt ham, Ronny Danielsen (44), har tidligere fortalt om de hemmelige møtene i et intervju med TV 2.

Etter at den andre innsatte var ferdig med å sone i Skien fengsel, har ikke Breivik hatt samvær med medfanger.

Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, mener at Breivik har hatt altfor lite eller ingen progresjon i soningen sin. Han mener det er problematisk at fengselet ikke har tilrettelagt for regelmessig kontakt med andre innsatte.

Breivik selv har blant annet bedt om å sone sammen med terrordømte Philip Manshaus (24), men han ønsker også å møte innsatte som ikke deler hans meninger.

Det er ventet at Breivik om kort tid vil saksøke staten for brudd på menneskerettighetene grunnet ustrakt bruk av isolasjon.

Har aksjonert

Ifølge psykiater Randi Rosenqvist, som har fulgt Breivik siden han ble pågrepet i 2011, er det få innsatte som vil snakke med terroristen.

– Det er flere som vil skade ham enn å snakke med ham, sier hun.

ERFAREN: Ingen har fulgt 22. juli-terroristen tettere enn rettspsykiater Randi Rosenqvist. Foto: Frode Sunde / TV 2
ERFAREN: Ingen har fulgt 22. juli-terroristen tettere enn rettspsykiater Randi Rosenqvist. Foto: Frode Sunde / TV 2

I løpet av tiden i fengsel har Breivik hatt god oppførsel, ifølge de som har fulgt ham.

Imidlertid har han hatt tre tilfeller av det de betegner som «sivil ulydighet».

  • I 2016 satt han seg på bakken og skrek da han ble fulgt mellom luftegården og cella. Ifølge Rosenqvist skal denne formen for sivil ulydighet stamme fra den paramilitære bevegelsen IRA.
  • I 2018 smurte han avføring på veggene. Blant annet tegnet han et hakekors. Han sluttet med dette fordi han ikke fikk tilgang på plasthansker fra fengselet.
  • I 2019 sultestreiket Breivik i en periode. Etter hvert kom noen fra det lokale sykehuset og ga ham intravenøs behandling. Streiken opphørte etter noe tid.

Rosenqvist mener at intensjonen med ulydigheten har vært å få samvær med meningsfeller.

– Han avskjærer alt samværet med andre mennesker som irrelevant fordi han ikke har samvær med meningsfeller, sier hun.

Romaner og kjøretur

Rosenqvist sier at Breiviks tid i fengsel har vært «mild, ganske gjennomtenkt og omtenksom». Hun mener soningen har gått ganske bra.

Fakta om «særlig høy sikkerhet»

Avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå ble første gang opprettet ved innføringen av straffegjennomføringsloven 1. mars 2002.

Særlig høyt sikkerhetsnivå er lite brukt: Det har totalt vært 13 innsatte innsatt på særlig høyt sikkerhetsnivå siden 2002.

Avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå var ikke i bruk i perioden fra mars 2008 til juli 2011. Siden da er særlig høyt sikkerhetsnivå benyttet overfor 7 ulike personer.

For den enkelte innsatte har oppholdets lengde vart fra en måned for den med kortestopphold, til 2 år for den innsatte med lengst opphold, da med unntak av domfelte i 22. juli-saken.

Kilde: Kriminalomsorgen

Psykiateren mener at det i fremtiden bør legges til rette for flere praktiske aktiviteter for Breiviks del. Det er ikke bra at han bruker ti timer i døgnet på å sitte og fordype seg i egne tanker, mener hun.

Blant annet har Rosenqvist foreslått en kjøretur der Breivik kan se deler av Skien gjennom bilvinduet. Hun mener også han bør lese romaner.

– Hvis vi kan bryte opp hans måter å tenke på, så vil det være en fordel. Det har ikke fengselet fått til, sier Rosenqvist.

Hun er klar på at Breivik fortsatt er svært farlig, at han har tunge personlighetsforstyrrelser og at han er empatiløs.

Fengselet: Får sende brev

Advokat Storrvik deler ikke Rosenqvists inntrykk av at det vil være vanskelig å finne innsatte som kan ha samvær med Breivik.

– Det er veldig få som vil risikere en flere års forlengelse av fengselsoppholdet for å gå til angrep på ham. Å finne aktuelle kandidater er ikke noe problem, sier han.

Under rettssaken vitnet to ansatte ved fengselet, deriblant assisterende fengselsleder Espen Jambak.

VITNET: Assisterende fengselsleder Espen Jambak fortalte i retten at det stadig diskuteres ulike tiltak for å ta de første skrittene på vei mot mer frihet for Ander Behring Breivik. Foto: Frode Sunde / TV 2
VITNET: Assisterende fengselsleder Espen Jambak fortalte i retten at det stadig diskuteres ulike tiltak for å ta de første skrittene på vei mot mer frihet for Ander Behring Breivik. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge Jambak har Breivik gode muligheter til å sende brev ut av fengselet.

– Men vi er avhengig av hva som kommer frem i brevene. Han har fått sende brev til personer han kjente før 22. juli 2011, men han sender også politiske budskap samtidig. Da blir det vanskelig, sa han i retten.

Vurderer nytt regime

Den assisterende fengselslederen ble også spurt om ikke man kan finne løsninger for å ta med Breivik ut av fengselet, i skogen eller på en kort kjøretur.

– Vi forholder oss til sikkerhetsmessig tenkning. Men vi har jo et ansvar, vi skal jo verne også samfunnet, sa Jambak.

– Jeg enig i at det lite progresjon, men om den er for liten, det er vanskelig å svare på. Vi mener vi har gjort gode vurderinger rundt de tilfellene som har vært. Det er likevel grunner til at man nå vurderer et annet sikkerhetsregime for den innsatte.

TETT DIALOG: Advokat Øystein Storrvik har forsvart Anders Behring Breivik siden 2015. Foto: Frode Sunde / TV 2
TETT DIALOG: Advokat Øystein Storrvik har forsvart Anders Behring Breivik siden 2015. Foto: Frode Sunde / TV 2

Flere ganger har både Breivik og hans forsvarer gjort poenger av den manglende menneskelige kontakten Breivik har. Jambak deler ikke den oppfatningen.

– Jeg synes det er veldig feil ikke å kalle det menneskelig kontakt. Han snakker mye med våre ansatte. De er mennesker, de også, sier han.

Det er ventet at Telemark tingretts avgjørelse i spørsmålet om prøveløslatelse vil komme i løpet av noen få uker.