POSITIV: Cathrine Høgseth Nordhus (50) mener FHI har vært utydelige i sin kommunikasjon om barnevaksinering, og tror at det har gjort mange foreldre utrygge. Foto: Frode Sunde / TV 2
POSITIV: Cathrine Høgseth Nordhus (50) mener FHI har vært utydelige i sin kommunikasjon om barnevaksinering, og tror at det har gjort mange foreldre utrygge. Foto: Frode Sunde / TV 2

Derfor vil Cathrine vaksinere barna sine

Cathrine og familien har utålmodig ventet på at det skulle åpnes opp for at barn kan fullvaksineres. Da nyheten endelig kom, fikk de korona i hus.

Forrige uke besluttet regjeringen, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI), at barn mellom 5 og 11 år kan få sin første vaksinedose, og unge mellom 12 og 15 kan få dose to.

Noen foreldre jublet og er raske til å melde poden opp til vaksinering. Mens andre er svært usikre på hva de bør gjøre.

Hjemme hos familien Nordhus på Jar i Bærum har de ventet utålmodig på denne avgjørelsen.

– Vi har ivret lenge for dette, da vi mener at nytten barna har av vaksinen er større enn risikoen for bivirkninger, sier Cathrine Høgseth Nordhus (50) til TV 2.

Veloverveid beslutning

Mens de har sittet og sett at alle de andre nordiske landene åpnet opp for å fullvaksinere ungdommer, har Cathrine og ektemannen lest seg opp på faglitteraturen og tatt sin veloverveide beslutning.

– Ekstremt mange mennesker på verdensbasis er nå vaksinert, og alvorlige bivirkninger av vaksinene er svært sjeldne. Vi har derfor landet på at det er tryggere å vaksinere barna våre, enn å la være, sier Høgseth Nordhus.

DÅRLIG BEHANDLING: Cathrine Høgseth Nordhus er kritisk til hvordan barn har blitt behandlet under pandemien. Foto: Frode Sunde / TV 2
DÅRLIG BEHANDLING: Cathrine Høgseth Nordhus er kritisk til hvordan barn har blitt behandlet under pandemien. Foto: Frode Sunde / TV 2

De har heller ikke skjønt hvorfor norske myndigheter har holdt tilbake og ventet så lenge med sin beslutning.

– Veldig mange andre land åpnet opp for å gi de unge mellom 12 og 15 år dose to, da de har vurdert at risikoen ved å bli smittet av korona er større enn bieffektene av vaksinen. Så vi forstår ikke hvorfor Norge har ventet så lenge med å gi barn og unge et tilbud, sier Høgseth Nordhus.

Risiko opp mot helsegevinst

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI, som var med og skrev vaksineanbefalingen til regjeringen, sier at Norge ventet lengre enn andre land med å tilby dose to til ungdommer fordi de ønsket en grundig vurdering.

– Norge og England er de som ventet lengst med å åpne opp for dose to til ungdommer mellom 12 og 15 år, sier Greve-Isdahl.

EKSPERT: Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI skrev vaksineanbefalingen til regjeringen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
EKSPERT: Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI skrev vaksineanbefalingen til regjeringen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

FHI er tydelige på at både første og andre dose til barn og unge kan ha en positiv effekt for å redusere risiko for sykdom, og mener at dette tiltaket vil kunne bidra til å minske bølgen av infeksjoner.

Men overlegen presiserer at både barn og unge har svært liten risiko for å utvikle alvorlig sykdom av koronaviruset.

Europeiske studier

Grunnen til den grundige vurderingen er at FHI ville sjekke ut risikoen for betennelse i hjertemuskulaturen hos barn og ungdommer etter vaksinering.

Det er gjennomført tre store europeiske studier rundt denne tematikken; en nordisk, en fransk og en engelsk.

Alle studiene har vist en økt forekomst av betennelse i hjertemuskulaturen eller hjertesekken i tiden etter vaksinasjon, og særlig da etter andre dose hos yngre menn.

Vaksinasjon av barn og unge

Ungdom født 2003, 2004 og 2005:
Alle bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine.
8–12 ukers mellomrom mellom dosene.
De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine.
De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen.

Ungdom 12-15 år med alvorlig grunnsykdom:
Bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine.
8 -12 ukers mellomrom mellom dosene.
Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering.

Barn og ungdom født 2006 - 2009:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker
Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.
Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.
Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).
Hvis dose 2 gis, anbefales et intervall på 8-12 uker etter dose 1. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Barn født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.
Hvis dose 2 gis, anbefales et intervall på 8-12 uker mellom dosene.

Barn under 5 år:
Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år

Kilde: FHI

– Dersom alle i denne aldersgruppen takker ja til vaksine, og risikoen er lik blant ungdommer mellom 12-15 år, vil det bety at man teoretisk kan forvente at dose to kan føre til seks tilfeller av betennelse i hjertemuskulaturen eller hjertesekken i denne aldersgruppen i Norge. Altså er dette svært sjelden, sier overlegen.

Greve-Isdahl presiserer at risikoen for komplikasjoner minker også når intervallet mellom dose en og to er over åtte uker, noe som er tilfelle for alle landets ungdommer.

Foreldrene bestemmer

Med dette bakgrunnsteppet anbefalte FHI regjeringen at det gis mulighet for at ungdommer mellom 12 og 15 år kan ta andre dose, samt å åpne opp for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år.

– Vi rådet regjeringen til at vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom bør være den enkeltes valg, og ikke en sterk anbefaling fra myndighetene, sier Greve-Isdahl.

SAMTALER: Cathrine, Trym og sønnen Teodor har snakket mye fordeler og ulemper ved vaksinering. Foto: Frode Sunde / TV 2
SAMTALER: Cathrine, Trym og sønnen Teodor har snakket mye fordeler og ulemper ved vaksinering. Foto: Frode Sunde / TV 2

Familien Nordhus i Bærum syns det er veldig bra at det nå er opp til barnas foresatte å bestemme om barna skal vaksineres.

– Selv om vi, etter en grundig vurdering og samtale med våre tre barn, har landet på at vi ønsker å vaksinere dem, har vi selvsagt ikke problemer med at noen velger å ikke vaksinere barna sine. Det vi har vært kritiske til er at det at det ikke har vært et tilbud før nå, at vi ikke har hatt et valg, sier trebarnsmoren.

Hun tror at dersom vi ikke hadde vært så avventende med å fullvaksinere unge under 18 år, så kunne vi kanskje ha unngått smitteeksplosjonen vi opplevde i fjor høst.

Gikk glipp av eksamen

Og den eksplosive smitten nådde også familien på fem i Bærum.

To dager før helseministeren kom med nyheten om at de åpner opp for frivillig vaksinering av barn og unge, lyste koronatesten med to røde streker i mot dem.

– Vår yngste datter, som straks blir 12, var da blitt smittet. Hun har ikke vært særlig syk, men smitten i hus har gitt konsekvenser for resten av familien, sier Høgseth Nordhus.

De to eldste barna på 15 og 18 år måtte da i karantene. Og begge mistet dermed muligheten til å ta eksamener i forrige uke. Det var spesielt uheldig for eldstemann Teodor, som går siste året på IB-linjen.

STRAFFES: Cathrine og sønnen Teodor (18), som gikk glipp av flere eksamener forrige uke på grunn av karantene. Foto: Frode Sunde / TV 2
STRAFFES: Cathrine og sønnen Teodor (18), som gikk glipp av flere eksamener forrige uke på grunn av karantene. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Med tre doser innenbords kan jeg møte opp på jobben min på Oslo Universitetssykehus, om jeg tester negativt hver dag. Men barna får ikke denne muligheten, da det ikke er nok gratis hurtigtester tilgjengelig, sier Høgseth Nordhus.

Hun og ektemannen syns det er synd at barna går glipp av viktig undervisning.

– Med dagens karanteneregler mener vi at barna blir straffet. Dette er en fortvilende situasjon som mange familier her i landet står i akkurat nå.

Tre dager etter yngstedatteren testet positivt, fikk far i huset to streker på sin test.

– Dermed var på det på igjen med enda lenger karanteneperiode for de to eldste. Nei, det er litt tragisk hele greia, sier Høgseth Nordhus.

Rulles ut neste uke

Helseminister Ingvild Kjerkol presiserer at vaksinering av barn mellom 5 og 11 år er frivillig og ikke er en generell anbefaling.

– Vaksine til de yngste barna vil særlig være aktuelt når det er snakk om kroniske sykdommer. Det kan også være særlig aktuelt i familier der barn er i nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, samt barn som skal oppholde seg i land med mer smitte eller dårligere helsetjenester, sier Kjerkol.

FRIVILLIG: Helseminister Ingvild Kjerkol er tydelig på at vaksineringen av barn er frivillig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FRIVILLIG: Helseminister Ingvild Kjerkol er tydelig på at vaksineringen av barn er frivillig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Både helseministeren og FHI-overlegen er tydelige på at dette nå er et tilbud til de som ønsker.

Fra 14. januar var det mulig å bestille time for dose to til unge mellom 12 og 15 år, mens de yngste barna mellom 5 og 11 år må vente til neste uke.

– Dose to til 12-15-åringene gis når kommunene har vaksinasjonskapasitet. Mens barn mellom 5 og 11 år får egne barnedoser som først sendes ut til kommunene i uke fire, sier FHI-overlegen.

Over halvparten sa ja

I midten av november foretok FHI en spørreundersøkelse om koronavaksine blant 500 foresatte til barn i aldersgruppen 5-11 år.

I undersøkelsen, som var gjennomført av Norstat, svarte 57 prosent ja på spørsmålet om de ville vaksinere barna sine.

26 prosent var usikre, mens 17 prosent svarte at de ikke ønsket.

Norstat har tidligere gjennomført lignende undersøkelser blant foresatte til barn mellom 12 og 15 år. Der svarte 74 prosent ja på spørsmålet om de ville vaksinere barna sine.

FHI er usikre på oppslutningen om vaksinasjon, da det har blitt pekt på at det er særlig er barn med kroniske sykdommer som kan vurdere å la seg vaksinere. Disse barna utgjør rundt 5-7 prosent av barnebefolkningen.

Begynner neste uke

TV 2 har vært i kontakt med de største kommunene i landet for å høre hvordan de rigger vaksineringen av barn og unge.

Leder for koronavaksinasjonen i Oslo, Tina Arnesen, sier at barn i alderen 5-11 år med underliggende sykdommer allerede har fått tilbud om vaksine.

– Når det gjelder friske barn i denne aldersgruppen, begynner vi vaksinering kommende uke. Tirsdag får vi barnedosene og begynner da å sette dem. Vi må koordinere her, da vi må sette 10 og 10 vaksiner om gangen, sier Arnesen, som ber foreldrene til barn mellom 5 og 11 år, som ønsker å vaksine, om å ta kontakt med sitt vaksinesenter og bestille time.

STRAKS KLAR: Leder for koronavaksinasjonen i Oslo, Tina Arnesen, sier at de begynner vaksinering av barn mellom 5 og 11 år kommende uke. Foto: Heiko Junge/ NTB
STRAKS KLAR: Leder for koronavaksinasjonen i Oslo, Tina Arnesen, sier at de begynner vaksinering av barn mellom 5 og 11 år kommende uke. Foto: Heiko Junge/ NTB

Oslo kommune publiserte nylig informasjon om barnevaksinering på sine nettsider for å informere foreldre så de kan ta informerte valg i forhold til sin livssituasjon.

Når det gjelder andre dose til unge mellom 12 og 15 år, startet Oslo med drop-in-vaksiner onsdag.

Forventer økt pågang

Arnesen opplyser at det har vært noe pågang fra foreldre som ønsker informasjon om vaksine til sitt barn.

– Pågangen kommer nok til å bli større framover når enda flere får med seg at dette nå er et tilbud, sier vaksinasjonslederen.

I Trondheim jobbes det nå med å oppdatere bookingsystemet for å starte vaksinering av barn i aldersgruppen 5 til 11 år.

– Fra neste uke vil det være mulig for foresatte til barn i denne alderen å bestille første vaksinedose, sier smittevernoverlege Eli Sagvik.

Trondheim kommune har fått noen henvendelser fra foreldre som er usikre på reglene og anbefalingene rundt vaksine til barn og unge. Også her legges informasjon ut på kommunens nettsider.

Relatert