Vedum om Stoltenberg-oppfordring: Peker på de ansatte i departementet

TRONDHEIM (TV 2) Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier han ga de ansatte i Finansdepartementet «frihet» til selv å lete etter søkere på jobben som sentralbanksjef, og at han ikke la bindinger på om Jens Stoltenberg skulle være en av søkerne eller ikke.

– Jeg har hele tiden vært opptatt av at de som holder i denne prosessen skal ha frihet til å søke etter det de mener er godt kvalifiserte søkere. Så skal jeg til sjuende og sist ta en beslutning basert på de vurderingene som da blir gitt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

– Når du sier du ville gi de ansatte i departementet «frihet til å finne gode kandidater», så må vel det bety at dette ikke var ditt forslag?

– Jeg har vært opptatt av hele tiden av ikke å legge den type bindinger. Jeg har vært opptatt av at det skal være ett klart formål: finne de som er best kvalifiserte, sørge for at de går faglig tungt inn i det, komme med sine anbefalinger, så skal til sjuende og sist jeg komme med min anbefaling og det ansettes i Kongen i statsråd når denne prosessen til slutt skal landes, sier Vedum.

Hemmelighetsfull om prosessen

TV 2 har gjentatte ganger bedt Vedum og Finansdepartementet svare på når de to kandidatene ble oppfordret til å søke på jobben og hva begrunnelsen var for å oppfordre Stoltenberg om å søke.

«Vi kommenterer ikke den interne saksbehandlingen», skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet i en e-post til TV 2.

VIL HA JOBBEN: VIsesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Ole Berg-Rusten
VIL HA JOBBEN: VIsesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Ole Berg-Rusten

Men TV 2 har fått innsyn i dokumenter fra departementet, som viser at Stoltenberg ikke søkte før tett opp mot søknadsfristen.

Diskuterte habilitsproblemer før Stoltenberg søkte

Mandag 6. desember deltok ansatte i Finansdepartementet på et møte med lovavdelingen i Justisdepartementet.

Temaet for møtet: Jens Stoltenbergs mulige jobbsøknad.

Dette møtet har Finansdepartementet ikke omtalt i de dokumentene som forrige uke ble publisert da Justisdepartementet konkluderte med at Stoltenberg ikke ville være prinsipielt inhabil hvis han får jobben.

TETT PÅ PROSESSEN: Leder for administrasjonsavdelingen i Finansdepartementet, Tina Engelsrud. Foto: Finansdepartementet
TETT PÅ PROSESSEN: Leder for administrasjonsavdelingen i Finansdepartementet, Tina Engelsrud. Foto: Finansdepartementet

Dagen før søknadsfristen på stillingen som sentralbanksjef utløp, sendte lovavdelingen et oppsummerende notat:

«Vi viser til møte mandag 6. desember, og ønsket om en oversikt over ulike problemstillinger knyttet til habilitetsreglene i forbindelse med utnevnelsen av ny sentralbanksjef dersom Jens Stoltenberg er en av søkerne til stillingen. Vi skisserer her enkelte slike problemstillinger under henvisning særlig til tidligere vurderinger, men understreker at vi ikke med dette har tatt stilling til hvordan de ulike spørsmålene skal løses dersom de blir aktuelle i saken.» skriver lovrådgiver Tonje Ruud i e-posten til lederen for administrasjonsavdelingen i Finansdepartementet, Tina Engelsrud.

Til TV 2 forklarer kommunikasjonssjef Therese Riiser dette om hvorfor departementet hadde denne kontakten før søknadsfristen utløp.

«Fordi vi ville forberede oss på at Stoltenberg kunne komme til å søke, slik vi hadde oppfordret han til å gjøre.» skriver Riiser.

Sentralbank i storm

Det har stormet i ukesvis om ansettelsen av ny sentralbanksjef.

Forrige uke fortalte TV 2 at statsminister Jonas Gahr Støre i mai i fjor deltok på en middag hjemme hos sin venn, investoren Knut Brundtland, og hvor oljefondssjef Nicolai Tangen var tilstede og nevnte Stoltenberg som en mulig ny sentralbanksjef.

TV 2 fortalte også at Støre i flere uker hadde hemmeligholdt at Stoltenberg allerede 24. oktober i fjor hadde fortalt ham at han vurderte å søke på jobben.

Tirsdag ettermiddag bekrefter Støre, via sin statssekretær Tale Jordbakke, at han fortsatt ikke har snakket med Stoltenberg om stillingen.

Under en samtale på tekstmelding forrige uke om situasjonen i Ukraina, skrev Stoltenberg en oppmuntrende melding til Støre - mens kritikken haglet som verst:

«Gode Jonas. Du står støtt i krevende tider» skrev Stoltenberg, ifølge Statsministerens kontor.

TV 2-måling: Folket kritiske til prosessen

En meningsmåling Kantar utførte for TV 2 forrige uke viste at hele 43 prosent har ganske eller svært liten tillit til ansettelsesprosessen, som finansminister Vedum nå er ansvarlig for.

– Poenget her er at det er ikke meningsmålingen som er det viktige. Det viktige er er nettopp at jeg har vært tydelig hele tiden på at her skal det skje ryddig, ordentlig og skikkelig, sier Vedum.

– Hva synes du om at det er mektige mennesker som sitter og spiser middag sammen og diskuterer hvilke jobber de skal ha?

– Jeg har ikke noen kommentar til ulike folk sine … hvem man treffer. Men det som er viktig er at prosessen har vært helt ordinær. Man går for å få gode kandidater. Det er embetsverket som holder i det, gjør en god kartlegging. Og deretter får vi et godt beslutningsgrunnlag som jeg skal innstille til regjeringen på, sier Vedum.