– Tillit til politikerne er ikke lenger nok

Stortingsdirektør Marianne Andreassen erkjenner at det er behov for strengere kontroller for å unngå at politikere misbruker systemet.

Etter en høst preget av avsløringer om stortingspolitikerne er det mange nordmenn som har reagert sterkt på politikernes goder, og misbruk av dem. Nå erkjenner stortingsdirektør Marianne Andreassen at det er behov for strengere kontroller for å unngå at politikere misbruker systemet.

– Det fungerer ikke å ha et tillitsbasert system i så stor grad som vi har hatt tidligere, sier Andreassen, i forbindelse med at hun fredag ettermiddag gjestet programmet «Ærlig talt» på TV 2 Nyhetskanalen.

– Vi tenker annerledes nå

I desember i fjor avdekket Aftenposten at daværende stortingspresident Eva Kristin Hansen hadde disponert en pendlerbolig i Oslo sentrum, selv om hun bodde i en enebolig under 40 kilometer unna Stortinget, som er minstekravet.

Dette førte til at hun trakk seg, og saken har føyet seg inn i rekken av lignende saker hvor politikere har misbrukt ordningene man har som stortingspolitiker.

Stortingsdirektøren forteller at Stortinget allerede er i gang med å styrke kontrollen og øke kravet om dokumentasjon fra stortingspolitikerne. Dette for å unngå at Stortingsrepresentantene utnytter systemet.

– Så bare tillit det fungerer ikke?

– Nei, det fungerer ikke, det er erfaringen, sier Andreassen.

–Men hvorfor kan vi ikke ha et tillitsbasert system, er det fordi vi nå har sett at enkelte misbruker det?

–Ja det er i hvert fall en viktig erfaring som gjør at vi tenker annerledes nå enn før om hvordan vi må innrette dette kontrollsystemet, sier hun

Erkjenner svekket tillit

– Men dette er jo våre folkevalgte, vi stemmer dem inn på stortinget for å styre landet. De ber om tillit til å styre landet. Så kan vi ikke ha et tillitssystem der vi kan være trygg på at de følger systemet. Hva sier det deg da?

– Det er viktig å ta med at også for representantene er det viktig å ha kontrollsystemer, gode og tydelige regler. Det å ha et tillitsbasert system det går ikke like bra lenger, og det må vi ta innover oss, sier Andreassen.

Stortingsdirektøren fortsette å si at det nå er en svekket tillit til landets folkevalgte, og at Stortinget står overfor en stor jobb med å få på plass ordninger som har legitimitet og oppfattes som rimelige ute blant folk.

Svarer ikke om egen tillit

På spørsmål om Direktøren tror hennes egen tillitt er svekket er hun mer unnvikende i svaret.

– Jeg er først og fremst opptatt av å ta ansvaret jeg har og bidra i prosessene som skal få opp gode ordninger

– Det skjønner jeg, men du må ha tenkt på om din egen tillit er svekket

–Det jeg har oppmerksomhet på er å gjøre en god jobb

– Hvorfor svarer du ikke på spørsmålet?

– Jeg tar tungt innover meg mitt ansvar. Det er klart det er store forventninger til hva jeg nå må levere

– Er det noe fare i dette at din tillit blir så tynnslitt at du ikke kan være drektør for stortinget lenger

– Jeg har tillit fra mine overordnede og har ikke vurdert å trekke meg i den prosessen som har vært, sier hun

Stortingsdirektøren innrømmer at hun gjerne skulle vært den som så omfanget av skandalene på Stortinget og ikke minst at de ble oppdaget tidligere.

– Hva tenker du om at det er pressen og ikke stortinget selv som avslørte disse sakene

– Mediene har en viktig jobb og setter et kritisk lys, men når jeg ser det vi har stått opp i skulle jeg selvfølgelig gjerne vært den som så disse tingene tidligere. Jeg syns vi har vært raske til å ta tak i problemstillingene og få på plass gode tiltak for å gjenreise tilliten til Stortinget, avslutter Andreassen.

Relatert