FHI: Utbrudd av salmonella i Norge

16 personer i flere fylker har fått påvist salmonella. Kilden til utbruddet er ukjent.

Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet har iverksatt etterforskning, skriver FHI på sine nettsider.

De positive testprøvene er tatt i slutten av november 2021 og frem til første uken i januar 2022.

Det gjelder til sammen 16 personer i alderen 1–80 år. Det er påvist bakterier med lik genetisk profil hos 12 av 16 smittede, for de fire siste er sekvenseringsresultatene ennå ikke klare.

Personene er bosatt i Viken (3), Vestland (2), Trøndelag (5), Nordland (2) og Troms og Finnmark (3), Rogaland (1) og 12 av dem har vært innlagt på sykehus.

Det er uvisst hva som er smittekilden, men bakterien smitter vanligvis via matvarer.

– Siden de er bosatt eller har oppholdt seg i forskjellige fylker er det sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet. Pasientene blir nå intervjuet for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, sier seniorrådgiver Heidi Lange i FHI.

– Det er for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, og om man vil klare å finne smittekilden, men vi følger situasjonen nøye, sier hun videre.