PÅGREPET: Etter at naboene fortalte sin historie på TV 2, ble mannen pågrepet og senere dømt til tvungen psykisk helsevern. Den dommen blir ikke opphevet, har Møre og Romsdal tingrett nå besluttet. Foto: Privat.
PÅGREPET: Etter at naboene fortalte sin historie på TV 2, ble mannen pågrepet og senere dømt til tvungen psykisk helsevern. Den dommen blir ikke opphevet, har Møre og Romsdal tingrett nå besluttet. Foto: Privat.

Naboplager skal fortsatt tvangsbehandles

Mannen som i nesten 20 år har plaget naboene sine skal fortsatt behandles med tvang. Det har domstolen bestemt.

– Etter en samlet vurdering av er retten ikke i tvil om at vilkåret om gjentakelsesfare er oppfylt. Det foreligger en nærliggende og reell fare for nye alvorlige integritetskrenkelser dersom tvangen opphører, heter det i dommen fra Møre og Romsdal tingrett.

TV 2 omtalte saken første gang i forbindelse med en oppsiktsvekkende kjennelse fra tingretten, hvor dommeren karakteriserer mannen som «grenseløs» i sitt ønske om å krenke andre.

Etter at naboene i en grend i Romsdal sto frem på TV 2 og fortalte hvordan de hadde blitt utsatt for trusler og konstant plagsom adferd gjennom nærmere 20 år, tok påtalemyndigheten grep.

Sommeren 2020 ble 46-åringen dømt til tvungen psykisk helsevern - en dom mannen nå krevde opphør av.

PLAGET: Dette er noen av naboene i den lille grenda som har blitt plaget på livet i nærmere 20 år. Foto: Arne Rovick/TV 2
PLAGET: Dette er noen av naboene i den lille grenda som har blitt plaget på livet i nærmere 20 år. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Jeg er utsatt for bakvaskelse, løgn og hat fra personer som ønsker meg vondt. TV 2 har ødelagt så grenseløst mye for meg og krenket meg, hevder mannen.

– Ingen innsikt

Saken ble behandlet i Møre og Romsdal tingrett tidligere denne uka. De sakkyndige som la fram sin erklæring mener mannen har alvorlig sinnslidelse med diagnose paranoid schizofreni. Romsdalingen på sin side hevder seg frisk, at han ikke skal plage noen og mener han kan medisineres frivillig.

– Tiltaltes syn på egne handlinger, kombinert med hans manglende sykdomsinnsikt og hans oppfatning av at medisinene han får er gift, gjør at retten mener det foreligger en klar risiko for at en uheldig sykdomsutvikling ikke vil bli avdekket i tide.

Retten konkluderer med at tiltalte ikke viser noen form for innsikt eller forståelse knyttet til de handlinger som dannet grunnlaget for den første dommen på tvungent psykisk helsevern.

Tingretten viser også til at kort tid etter at han ble dømt til tvungen psykisk helsevern, kom med nye belastende uttalelser om naboene på Facebook.

– Retten kan ikke se at tiltalte i dag på noe vis har tatt inn over seg at hans opptreden utvilsomt er belastende for de fornærmede. Denne holdningen taler markert i retning av at det foreligger en nærliggende risiko for nye alvorlige integritetskrenkelser, konkluderer tingretten med.

Fornøyde naboer

De opprettholder dermed dommen på tvungen psykisk helsevern og 46-åringen blir dermed behandlet med tvang frem til sommeren 2023. Da utløper tiden for dommen og han blir løslatt.

NABO: Johannes er glad for at det fortsatt blir rolig i navolaget. Foto: Arne Rovick/TV 2
NABO: Johannes er glad for at det fortsatt blir rolig i navolaget. Foto: Arne Rovick/TV 2

Naboene er tilfreds med avgjørelsen.

– Vi deler retten sin oppfatning om fortsatt behov samfunnsvern. Samtidig forblir det rolig og trygt i bygda og det er svært viktig for oss, sier nabo Johannes til TV 2.

Mannens advokat Mads Lind Jenset har ikke fått gjennomgått dommen med sin klient og har forløpig ingen kommentar til rettens avgjørelse.

Relatert