OPPFORDRING: Etterforsker Maria Visner har en klar oppfordring til unge. Foto: Vegard Lund Bergheim/Screen Story
OPPFORDRING: Etterforsker Maria Visner har en klar oppfordring til unge. Foto: Vegard Lund Bergheim/Screen Story

Kraftig økning i voldtektstallene etter gjenåpning

Fra 2019 til 2021 har det vært en økning på 30 prosent i antall anmeldte voldtekter i Bergen. Politiet ser en klar tendens i sakene.

Voldtektsavsnittet i Bergen legger bak seg en travel høst med lånte ressurser fra andre avdelinger for å få unna alle sakene.

– Det har vært noen år med nedgang i antall voldtekter. Men i 2021 kom en oppgang på 17 prosent. Økningen skjedde hovedsakelig siste halvdelen av året, altså etter landet åpnet igjen, sier etterforsker Maria Visnes.

Sammenligner man fjoråret med 2019, er økningen på 30 prosent. Det kommer fram i en ny episode av TV2.no-serien «Ekte».

Hva er en voldtekt?

  • Å ha seksuell omgang ved bruk av tvang, trusler, makt eller vold
  • Å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover eller er så full at de ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst
  • Å true eller bruke vold for å få noen til å ha seksuell omgang med andre eller med seg selv
  • Kilde: politiet.no

Tydelig tendens

Politiet ser at noe går igjen i mange av sakene.

– Mange av tilfellene er festrelaterte. Det vil si at det er inntatt alkohol eller andre rusmidler i forkant, sier Visnes.

Politiet opplyser også at i de fleste sakene fra 2021 er ofrene mellom 16-22 år gamle.

Går man fem år tilbake i tid, ser man at dette ikke er historiske tall, men at nivået i 2021 nærmer seg tallene vi så i 2017.

Etterforskeren mener det er en sannsynlighet for at oppgangen delvis kan begrunnes med gjenåpning av landet, siden økningen skjedde da landet åpnet opp igjen og fordi mange av sakene er festrelaterte.

Nasjonal oppgang

TV 2 har vært i kontakt med alle politidistriktene i Norge for å innhente tall på anmeldte voldtekter. Flere steder ser man en økning etter gjenåpningen.

Fra 2020 til 2021 har Nordland politidistrikt hatt en økning på 21 prosent, Trøndelag politidistrikt hadde 18 prosent økning og Innlandet hadde 9 prosent. De resterende politidistriktene har ikke tallene fra 2021 klare ennå.

Oppfordring til unge

Etterforsker Visnes har noen klare råd til unge før samleie.

– Vær sikker på at begge har lyst. Hvis du opplever at partneren din er passiv, trenger ikke det å bety at vedkommende er uerfaren, det kan være at hun ikke har lyst og fryser til. Da vil jeg råde til å ta den ekstra sjekken, vil hun virkelig?

– Det er lov å ombestemme seg. Sier partneren nei eller stopp, så betyr det faktisk det. Ellers vil jeg råde til å være så tydelig som mulig på hva du vil, sier Visnes.

Se Ekte-episoden om voldtekt her:

Silje-Marie (23) ble voldtatt i taxi: Var redd for å ikke bli trodd

Relatert