SENTRAL SKIKKELSE: Per Öberg, her avbildet under en demonstrasjon i Almedalen i Sverige i 2018, skal vitne i rettssaken der Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløaslatt. Foto: / Aftonbladet / IBL Bildbyrå
SENTRAL SKIKKELSE: Per Öberg, her avbildet under en demonstrasjon i Almedalen i Sverige i 2018, skal vitne i rettssaken der Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløaslatt. Foto: / Aftonbladet / IBL Bildbyrå

Slik blir Breivik-rettssaken: Fører nynazist som vitne

Den kjente nynazisten Pär Öberg, rettspsykiateren Randi Rosenqvist og ansatte i Skien fengsel er vitnene som skal forklare seg i rettssaken i neste uke.

Det viser fremdriftsplanen som ble klar onsdag.

22. juli-terroristen Anders Behring Breivik (42), som har byttet navn til Fjotolf Hansen, har søkt om prøveløslatelse ettersom minstetiden av hans forvaringsstraff utløp etter 10 års soning.

Kriminalomsorgen har motsatt seg prøveløslatelse. I neste uke skal Telemark tingrett behandle saken over tre dager.

Taus om forventninger

Rettssaken blir også denne gangen, av sikkerhetshensyn, gjennomført i gymsalen i Skien fengsel.

MØTER HER IGJEN: Gymsalen i Skien fengsel er, som i 2017, der forhandlingene skal finne sted. Her er Breivik avbildet med forsvarer Øystein Storrvik. Foto: Lise Åserud / NTB
MØTER HER IGJEN: Gymsalen i Skien fengsel er, som i 2017, der forhandlingene skal finne sted. Her er Breivik avbildet med forsvarer Øystein Storrvik. Foto: Lise Åserud / NTB

Når saken begynner tirsdag, skal statsadvokat Hulda Karlsdottir og Breiviks forsvarer Øystein Storrvik innlede med å presentere sine syn på saken.

Klokken 11.30 er det lagt opp til at Breivik skal begynne på sin forklaring om hvorfor han mener at han skal prøveløslates. Det er i utgangspunktet satt av litt over tre timer til hans forklaring.

Storrvik har aldri villet svare på hvilke forventninger Breivik har til saken, ei heller hva forklaringen vil inneholde.

Ett hovedtema

For deres del vil hovedtemaet være det de opplever som manglende soningsprogresjon.

– Enhver fange, uavhengig av hvor ille det vedkommende har gjort, er, vil ha progresjon i soningen sin. Slik jeg ser det, er situasjonen til min klient nå helt lik som da den ble presentert i åpen rett sist, sier Storrvik.

Breivik har hele tiden sittet isolert fra andre innsatte.

– Har du noen tanker om hva en soningsprogresjon kan innebære?

– Det kommer jeg tilbake til i retten, men det er flere momenter som er aktuelle, sier Storrvik.

Det er imidlertid ikke opp til retten å avgjøre hvilke soningsforhold Breivik skal ha. I denne omgang skal retten kun avgjøre om han skal prøveløslates eller ikke.

Rettskommentator Inge D. Hanssen har følgende kommentar til Breiviks krav:

– Etter mitt syn så har han ingen muligheter for å nå frem med kravet om løslatelse.

Vil ikke svare om nynazist

Etter at Breivik er ferdig med sin forklaring, skal Per Öberg vitne i retten. Han er titulert som sjef for Den nordiske motstandsbevegelsens gren i Sverige, som er en nynazistisk organisasjon.

Det er forsvarer Øystein Storrvik som vil føre ham som vitne.

– Jeg kan si at han er ønsket som vitne, og at han har sagt seg villig til å vitne. Det vil komme frem under rettssaken hvorfor han er der. Jeg ønsker ikke å foregripe spørsmålene han får eller tematikken rundt ham, sier Storrvik til TV 2.

Forsvareren vil ikke svare på om Breivik og Öberg har hatt kontakt med hverandre. Selv ønsker ikke Öberg å kommentere saken.

Deretter skal den erfarne psykiateren Randi Rosenqvist, som har fulgt Breivik i lang tid, vitne om sin risikovurdering knyttet til en prøveløslatelse.

Det siste vitnet i saken oppgis å være «rådgiver/jurist» ved anstalten. Vedkommende skal forklare seg om innstillingen som Skien fengsel har skrevet, der de motsetter seg prøveløslatelse.

Dersom det skulle bli nødvendig, er også den assisterende fengselslederen ført opp som et mulig vitne.

Rettssaken vil etter planen avsluttes torsdag, mens fredag er holdt av som en reservedag.

Relatert