Helseminister Ingvild Kjerkol får kritikk fra Høyre Foto: TV 2
Helseminister Ingvild Kjerkol får kritikk fra Høyre Foto: TV 2
Mening

Håper helseministeren tenker seg grundig om og snur

Dette er å gå baklengs inn i fremtiden.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet tirsdag at det vil være slutt for fritt behandlingsvalg i 2023.

La meg først presisere hva fritt behandlingsvalg egentlig er: Gjennom fritt behandlingsvalg har pasienter i spesialisthelsetjenesten fått velge hvor de vil ha behandling på det offentliges regning.

Pasienten kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private som har avtale med det offentlige og private behandlingssteder som er godkjent av Helfo.

Afshan Rafiq
Afshan Rafiq

Fritt behandlingsvalg gir pasienten større frihet til å velge den behandlingen som er best for seg, uavhengig av hva slags økonomi en har.

Regningen tas av det offentlige. Vi har sett flere eksempler på hvordan fritt behandlingsvalg har reddet liv, redusert ventetidene og gjort at nesten 60 000 pasienter har benyttet seg av ordningen siden innføringen i 2015.

Høyre har ønsket å utvide ordningen med fritt behandlingsvalg, slik at vi kan ta i bruk den ledige kapasiteten, få ned ventetidene, og gi deg som pasient mer makt og mer valgfrihet over din egen hverdag.

For å sitere tidligere helseminister Bent Høie: «I motsetning til Arbeiderpartiet, mener jeg at valgfrihet for pasientene har en verdi i seg selv. Vi ønsker alle å ha kontroll over egne liv. Vi vil velge den behandlingen som passer oss selv best. Fritt behandlingsvalg gir makten over egen helse tilbake til pasienten.»

Vi har ikke råd til at mennesker blir kasteballer i systemet når de det de trenger er hjelp her og nå.

Offentlige ikke strekker til

Det er derfor mye viktigere at vi sikrer et tilbud om behandling enn hvem som utfører behandlingen.

Faktum er at det er for mange syke til at vi har plasser nok til å hjelpe alle med en gang. Da er vi avhengige av løsninger som fritt behandlingsvalg for å bidra der det offentlige ikke strekker til.

Høyre vil se til at vi i tiden under og etter korona tar i bruk all ledig kapasitet i somatikk, rus, psykisk helse og andre tjenester hvor fritt behandlingsvalg og direkte kjøp av kapasitet gjør det mulig å korte ned ventetiden på behandling.

Fritt behandlingsvalg har vært og fortsetter å være en viktig sak for Høyre.

Det handler om at pasientens helsetjeneste blir best når pasientene kan velge det tilbudet som passer deres situasjon, eller som har kortest ventetid.

Derfor ønsker vi at enda flere skal få nytte av denne ordningen. Fritt behandlingsvalg fører til at det ikke er din økonomi som bestemmer om du får riktig helsehjelp til riktig tid.

Flere og flere har benyttet seg av pasientrettigheten som fritt behandlingsvalg er.

Koronapandemien har blitt bekjempet med offentlig og privat dugnad i kommunene.

Ventetider

I Oslo feks har offentlige og private legevakter, feberklinikker og andre stått klare til å ta imot flere hundre personer til testing daglig.

Og rundt om i landet har sykehuslaboratorier og private laboratorier vært parat til å analysere og gi oss prøvesvar så raskt som mulig.

Dette blant annet viser at det ikke er snakk om enten eller. Vi har behov for både de offentlige og de private helseinstitusjonene.

Det er ingen hemmelighet at koronapandemien har ført til lengre ventetider i sykehusene.

Allikevel er de lavere enn under Støre som helseminister frem til 2013. Nå vil helseministeren avvikle fritt behandlingsvalg, men hun har ingen annen løsning enn å styrke sykehusøkonomien.

Det er å gå baklengs inn i fremtiden. Om Ap fjerner fritt behandlingsvalg, bidrar man til å gjøre valgmuligheten om til et spørsmål om størrelsen på lommeboken.

For å bruke et uttrykk Ap selv ofte benytter: Da tar man faktisk fra de som har lite og gir til dem som har mest fra før. Var det dette Ap mente med «vanlige folks tur»?

Det er ingen skam å snu. Jeg håper Ap og helseministeren tenker seg grundig om og snur i denne saken.

Det handler om å sette pasientene foran systemet – medmennesker foran ideologi. Så enkelt og så vanskelig!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no.

Relatert