STORTINGSPRESIDENTEN: Masud Gharahkhani på presidentplassen i stortingssalen. Foto: Aage Aune / TV 2
STORTINGSPRESIDENTEN: Masud Gharahkhani på presidentplassen i stortingssalen. Foto: Aage Aune / TV 2

Aftenposten: Sier nei til lønnsøkning på Stortinget

Stortingets presidentskap sier enstemmig nei til forslaget om 45.000 kroner i lønnstillegg for 2020 og 2021. Men det er fortsatt uvisst hva lønnsøkningen for 2020-2022 lander på.

Det melder Aftenposten.

Saken behandles i Stortingets presidentskap onsdag morgen.

Alle partier er enige om å ha et nulloppgjør for 2020, men de har ikke kunnet samle seg om noe forslag for hvordan reguleringen videre skal ordnes.

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil be godtgjørelsesutvalget om å legge fram et nytt forslag etter at lønnsoppgjøret er overstått i vår. Det er dermed uvisst hvilken lønnsøkning stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer vil få for årene 2020–2022.

Presidentskapet vil levere en innstilling til Stortinget i plenum, som vil stemme over saken om kort tid, ifølge avisen.

Ingen økning i 2020

Stortingsrepresentantene fikk ingen lønnsøkning i 2020. Dette ble bestemt rett etter utbruddet av covid-19-pandemien i april 2020, da 400 000 var uten arbeid som følge av nedstengningen. Dermed gikk de folkevalgt glipp av årets tillegg, som var beregnet til 1,7 prosent.

For 2021 ble rammen i oppgjøret fastsatt til 2,7 prosent i frontfaget.

Partiene Rødt, SV og MDG har allerede varslet motstand mot lønnsøkningen. De mener alle at det vil være feil å øke stortingsrepresentantenes lønninger til over en million kroner i dagens situasjon.

– Det er bra at presidentskapet har slått fra seg det hårreisende forslaget fra godtgjørelsesutvalget om å ta igjen lønnsfrysen Stortinget gikk inn for i fjor, hvor noe av bakteppet var pandemien som førte med seg inntektskutt for tusenvis av familier på grunn av permittering og arbeidsledighet, og økte forskjellene ytterligere. Men dette viser jo egentlig bare at godtgjørelsesutvalget bør avvikles, slik Rødt har foreslått, fordi det er et politisk spørsmål, ikke et faglig, å få ned forskjellene mellom toppolitikere og vanlige folk, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, og fortsetter:

– Det er feigt av presidentskapet og stortingsflertallet å skyve beslutningen om lønnsøkning videre foran seg.

Nær millionlønn

Stortingsrepresentanter har i dag 987.997 kroner i årslønn. Hvis forslaget fra Stortingets godtgjørelsesutvalg hadde fått flertall, ville den nye lønna være på 1.032.838 kroner.

Godtgjørelsesutvalget ble nedsatt som en uavhengig ekstern instans for å unngå at de folkevalgte selv skulle foreslå sin egen lønn. Utvalget ledes av tidligere sorenskriver i Oslo tingrett, Geir Engebretsen, som også har vært hos Riksmekleren. De øvrige medlemmene er professor i samfunnsøkonomi ved UiO, Nils-Henrik Mørch von der Fehr, og tidligere direktør i Oslo Børs, Bente A. Landsnes.

Godtgjørelsesutvalget foreslo for i år at de folkevalgte på Stortinget skulle få både tillegget for 2020 og 2021, noe som altså ville føre til at stortingsrepresentantenes lønn for første gang passerer en million kroner.

Stortingets godtgjørelsesutvalg innstiller også på lønnsnivået til regjeringens medlemmer, og den var for 2021 1 735 682 kroner i årslønn for statsministeren, mens de øvrige regjeringsmedlemmer tjener 1 410 073 kroner i årslønn.

Stortingslønna er også retningsgivende for mange ledere i kommuner og fylkeskommuner, som får sin lønn fastsatt som en prosentandel av lønnsnivået på Stortinget.

Relatert