HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap) varsler avvikling av fritt behandlingsvalg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap) varsler avvikling av fritt behandlingsvalg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Setter sluttdato for fritt behandlingsvalg

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varsler at det vil være slutt for fritt behandlingsvalg i 2023.

Helseministeren kunngjorde sluttdatoen i sin første årlige sykehustale.

– Vi vil avvikle godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg fra 2023, men beholde retten til å velge behandling blant de offentlige sykehusene og behandlingssteder som har avtale med de regionale helseforetakene, sier Kjerkol.

Hun mener ordningen var en viktig retningsreform, men sier at den ikke har fungert godt nok.

– Men det har også ført til at kommunene har fått helt nye pasientgrupper å ta seg av. Og de har dessverre ikke i samme grad blitt rustet for de økte oppgavene. Den ubalansen er ikke løst godt nok. Det gjenstår rett og slett mye arbeid, sier helseministeren.

Fritt behandlingsvalg gir deg retten til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger.

Ordningen ble innført i 2015 og medførte at pasienter i spesialisthelsetjenesten skulle få frihet til å velge mellom flere private behandlingssteder til samme egenandel som i det offentlige.

Fra tidligere hadde man Fritt sykehusvalg som innebærer at pasienter i spesialisthelsetjenesten kunne velge fritt blant offentlige sykehus. Fritt behandlingsvalg betyr at man også kunne velge blant flere private behandlingssteder til den samme egenandelen.

Relatert