FORTVILTE NABOER: Dette er naboene som i nesten 20 år har blitt plaget. Sommeren 2020 ble vedkommende dømt til tvungen psykisk helsevern - en avgjørelse domfelte nå vil skal opphøre. Foto: Arne Rovick/TV 2
FORTVILTE NABOER: Dette er naboene som i nesten 20 år har blitt plaget. Sommeren 2020 ble vedkommende dømt til tvungen psykisk helsevern - en avgjørelse domfelte nå vil skal opphøre. Foto: Arne Rovick/TV 2

Naboplager krever å slippe ut fra tvang

Naboplageren krever nå at dommen mot ham om tvungen psykisk helsevern opphører.

– Jeg er ikke psykisk syk og har ikke behov for tvangsbehandling, forklarte 46-åringen i tingretten i Molde mandag.

Mannen har siden 2002 vært et sammenhengende mareritt for naboer i en grend i Romsdal. Naboene har levd med trusler, utagerende oppførsel, brøling, høy musikk og massive trusler i sosiale medier – uten at helsevesenet og politiet har satt en stopper for mannen. Han er også registrert med 175 hendelser i politiets operasjonslogg.

– Mannen fremstår som grenseløs i sitt ønske å krenke andre mennesker, skrev tingrettsdommer Nils E. Engeset i en kjennelse der naboplageren ble ilagt besøksforbud.

Anklager TV 2

Først da naboene sto frem i TV 2 og fortalte sin historie ble mannen pågrepet. Da hadde han fremsatt nye trusler mot naboene.

Han ble i juli 2020 dømt til tvungen psykisk helsevern etter en rekke drapstrusler og plagsom adferd overfor naboene. Denne dommen har en varighet på tre år.

Aktor, førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, mener det er stor fare for gjentakelse for nye lovbrudd. Da hun ville vite hvorfor mannen nå ønsker seg ut fra tvungen psykisk helsevern, tok den tiltalte et kraftig oppgjør med både naboene og TV 2.

AKTOR: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim krever at 46-åringen fortsatt skal være under tvungen psykisk helsevern. Foto: Arne Rovick/TV 2.
AKTOR: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim krever at 46-åringen fortsatt skal være under tvungen psykisk helsevern. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Jeg er utsatt for bakvaskelse, løgn og hat fra personer som ønsker meg vondt. TV 2 har ødelagt så grenseløst mye for meg og krenket meg. Jeg fungerer fint og kan leve uten rusmiddel. Jeg kan medisinere meg frivillig og få oppfølging, hevdet 46-åringen.

Men aktor plukket lovnadene fra hverandre og viste til at han ved flere anledninger har nektet å la seg medisinere på institusjonen der han er tvangsinnlagt.

– Det er også mistanke om bruk av cannabis der han skal ha fremstått som påvirket. I et tilfelle skal han ha svelget åtte gram med cannabis, redegjorde aktor.

– Det er bare en antakelse. Det finnes ikke bevis, svarte naboplageren, som hevdet han svelget naturmedisin - men samtidig nektet å ta urinprøve.

Ingen innsikt

Aktor viste til at tiltalte bare kort tid etter dommen sommeren 2020 skal ha kommet med nye trusler overfor naboene og lurte på om det er fare for at han skal komme med nye krenkelser.

– Jeg har ikke skrevet noe på lenge, sa han.

Mannens forsvarer, advokat Mads Lind Jenset, ville vite om hans klient oppfattet seg selv som psykisk syk.

FORSVARER : Advokat Mads Lind Jenset forsvarer naboplageren. Foto: Arne Rovick/TV 2.
FORSVARER : Advokat Mads Lind Jenset forsvarer naboplageren. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Jeg er ikke psykisk syk. Jeg vil bare komme meg ut av tvangen og flytte hjem. Jeg vil ikke ha kontakt med naboene, svarte mannen.

I forbindelse med saken som nå er oppe i tingretten, har to rettsoppnevnte sakkyndige konkludert med at tiltalte fortsatt har en alvorlig sinnslidelse med diagnose paranoid schizofreni.

– Det er bekymringsfullt og risikabelt at tiltalte ikke har sykdomsinnsikt. Det er et livslangt perspektiv på behandling, fremholdt psykiatrispesialist John Olav Roaldset.

Samfunnsvern

De sakkyndige viser også til at viktigheten at det etableres et boligtilbud til mannen i god tid før tvangsdommen opphører sommeren 2023, uansett hva domstolen kommer frem til nå.

Førstestatsadvokaten mener av hensyn til samfunnsvernet at mannen fortsatt må holdes i tvungen psykisk helsevern og at han kan heller ikke skrives ut til administrativ tvang der han blir pålagt å ta medisiner.

– Vilkårene for bruk av tvang døgnet er fortsatt til stede for at naboer og omgivelser ikke skal utsettes for nye trusler og plagsom adferd, mener aktor.

Hans forsvarer er uenig i dette.

– Min klient vil jo fortsatt være under tvang selv om han ikke har døgnopphold på institusjon. Det er ikke nødvendig med dom når min klient likevel blir ivaretatt når det gjelder psykisk helsevern, fremholdt Jenset i sin prosedyre.

Dom i saken kommer torsdag denne uken.

Relatert