HAR BEREDSKAP: Intensivavdelingen er ofte presset på kapasitet, men har sagt de har gode planer for å oppskalere. Det er ikke blitt gjort enda. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2
HAR BEREDSKAP: Intensivavdelingen er ofte presset på kapasitet, men har sagt de har gode planer for å oppskalere. Det er ikke blitt gjort enda. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Planen skal sikre 1200 intensivplasser – Guldvog innrømmer at tallet er lavere

Helseforetakene har sagt at de til sammen kan ta imot 1200 intensivpasienter. Nå ligger det 92 på norske intensivavdelinger. – Kritikkverdig å stenge ned samfunnet av den grunn, sier forsker og lege.

Restaurantene er tomme, titusenvis er permittert og vi er bedt om å begrense antall nærkontakter.

– Det er økt risiko for at vi får svært mange syke mennesker som følge av en kraftig økning i smitten i ukene fremover – det kan føre til en overbelastning av helsetjenesten.

Det var begrunnelsen til Jonas Gahr Støre på pressekonferanse 13. desember da han innførte strenge tiltak som skulle vare i fire uker.

Lege og forsker ved institutt for helse og samfunn ved UiO Mette Kalager stiller spørsmål ved tiltakenes forholdsmessighet.

STENGT IGJEN: Restauranter og barer må stenge på nytt, på grunn av regjeringens tiltak. Foto: Aage Aune / TV 2
STENGT IGJEN: Restauranter og barer må stenge på nytt, på grunn av regjeringens tiltak. Foto: Aage Aune / TV 2

Har beredskapsplaner for 1200 intensivpasienter

– Det finnes ingen gode svar på forholdsmessighetsvurderingen. Vi vet ikke hvordan de for eksempel sammenligner det å øke beredskapen, sier Kalager.

For helsetjenesten har nemlig mulighet til øke sin beredskap, hvis det er behov for det. Tidlig i pandemien ble helseforetakene bedt om å legge planer for å skalere opp kapasiteten.

Konklusjonen ble at helseforetakene til sammen kunne oppskalere til 1200 mulige intensivpasienter. I dag ligger det 92 på intensivavdeling i Norge.

TV 2 har samlet inn tall fra alle de fire helseregionene som viser hvor mange intensivplasser de har, og hvor mange det er lagd planer for at de kan oppskalere til, i forbindelse med koronapandemien.

Helseberedskapen i Norge

Helse Midt

 • Intensivplasser tilgjengelig: 38
 • Kan oppskalere til: 195
 • Intensivpasienter med korona innlagt per 7.januar: 2

Helse Nord

 • Intensivplasser tilgjengelig: 26
 • Kan oppskalere til: 80
 • Intensivpasienter med korona innlagt per 7.januar: 2

Helse Vest

 • Intensivplasser tilgjengelig: 57
 • Kan oppskalere til: 294
 • Intensivpasienter med korona innlagt per 7.januar: 18

Helse Sør-Øst

 • Intensivplasser tilgjengelig: 157
 • Kan oppskalere til: 700
 • Intensivpasienter med korona innlagt per 7.januar: 70

– Helseforetakene sier at de kan ta imot over tusen pasienter, men politikerne argumenterer med noen hundre. Det er kritikkverdig å stenge ned et samfunn i stedet for å bruke den kapasiteten helseforetakene sier at de har, sier Kalager til TV 2.

– Jeg syntes det er litt rart at man prioriterer å sette inn tiltak for hele befolkningen når man skal kunne øke kapasiteten.

Hun reagerer spesielt på mangel på åpenhet rundt vurderingene.

– Det er ganske langt mellom 100 og 1200. Hvor langt kan man gå uten at det går utover andre pasienter for eksempel, og hvor lenge? Alle disse tingene må vi få svar på, for hvis ikke blir det helt umulig for oss å forstå hvordan myndighetene prioriterer.

Mette Kalager, lege og professor ved institutt for helse og samfunn ved UiO stiller spørsmål ved beredskapen. Foto: Marte Christensen / TV 2
Mette Kalager, lege og professor ved institutt for helse og samfunn ved UiO stiller spørsmål ved beredskapen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Bør omprioritere

Beredskapsplanene er ikke satt ut i livet enda. Argumentasjonen fra helsemyndighetene er at det vil gå utover andre pasienter.

– I dag er det veldig mange som skal ha behandling for ting som ikke har noe med covid og gjøre, som får utsettelser. De vil få helseplager av det, sa statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2 fredag.

– Tenker du at man bør begynne å hente og omprioritere, selv om det betyr at operasjoner og lignende blir utsatt?

– Ja, definitivt. Det mener jeg absolutt. Man må huske på at det er flest av de friske. Det er flest i landet som ikke trenger sykehusinnleggelser og fortsatt flest som ikke får covid. Så vi må begynne å finne den balansen der, sier Kalager.

Forstår ikke hvor tallet kommer fra

Men det er uenighet om hvorvidt tallet på 1200 intensivpasienter faktisk er reelt. Leder for sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter-Larsen, mener tallet er hentet fra løse luften.

– Vi har prøvd å finne ut hvor 1200-tallet kommer fra, men det er ingen som egentlig vet.

I en normalsituasjon har vi rundt 270 intensivplasser på norske sykehus.

– Allerede der er kapasiteten sprengt. Derfor har vi prøvd å forstå hvor 1200 kommer fra. Det vil jo eventuelt være en ekstrem situasjon der man ikke gjør noe annet. Hvis du havner i en ulykke vil du ikke få en intensivplass å komme til, sier Sverresdatter-Larsen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at de på nåværende tidspunkt ikke forholder seg til planene om 1200 intensivplasser.

– Hvorfor setter man dette tallet hvis det ikke er realistisk?

MINDRE KAPASITET: Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det mer realistiske tallet er 600 intensivpasienter. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
MINDRE KAPASITET: Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det mer realistiske tallet er 600 intensivpasienter. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det er ikke et tall vi nå tenker at vi planlegger for, men vi har sagt at vi likevel må være forberedt. Realistisk sett må vi legge planer for å kunne håndtere rundt 600 intensivpasienter over en litt lenger periode, sier Guldvog.

Han påpeker at også 600 intensivpasienter vil ha store konsekvenser for den øvrige spesialisthelsetjenesten, og at det derfor er nødvendig å ha kontroll gjennom tiltak.

– Men jeg har full forståelse for at det er en diskusjon om hvordan man skal avveie de ulike forholdene i en pandemi, avslutter han.

Relatert