SPRENGT: Etter nyttår har det vært så stor pågang av pasienter som trenger øyeblikkelig at sykehusledelsen har satt i verk ekstraordinære tiltak. Foto: Gorm Kallestad/ NTB
SPRENGT: Etter nyttår har det vært så stor pågang av pasienter som trenger øyeblikkelig at sykehusledelsen har satt i verk ekstraordinære tiltak. Foto: Gorm Kallestad/ NTB

Rekordstor pågang – kontorer gjøres om til pasientrom

Sykehusets kontorer blir gjort om til pasientrom og pasienter fyller opp gangene. Statsministeren sier han er urolig for det han nå ser på sykehusene, og lover en gjennomgang.

Sykehuset Østfold selv melder torsdag kveld at de har satt i verk ekstraordinære tiltak på grunn av den store pågangen av pasienter.

– De siste dagene har det vært høyt belegg i sykehuset, og vi har sett oss nødt til å sette i verk ekstraordinære tiltak for å ta imot pasientene på en god måte, sier administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold.

Sykehusdirektør Hege Gjessing melder om rekordhøy pågang. Foto: NTB
Sykehusdirektør Hege Gjessing melder om rekordhøy pågang. Foto: NTB

Det er særlig innen de medisinske fagområdene sykehuset opplever stor pågang.

– En krevende situasjon

Klinikksjef Volker Solyga ved klinikk for medisin sier at det ikke er noen spesielle sykdommer eller tilstander som utpeker seg.

– Vi har fått en økt tilstrømning av pasienter innen alle de indremedisinske fagområdene som hjerte, infeksjon, geriatri og lungemedisin i tillegg til nevrologi. Dette har gitt oss en krevende driftsituasjon med høyt overbelegg på døgnområdene, sier Solyga.

Situasjonen gjør at sykehuset har iverksatt flere tiltak for å øke kapasiteten, både når det gjelder bemanning og arealer.

Den planlagte virksomheten i sykehuset er redusert og medarbeidere fra operasjonsvirksomhet og poliklinikker bistår nå døgnområdene.

I tillegg tar medarbeiderne på døgnområdene på seg overtid og ekstravakter.

– Jeg er svært glad for og takknemlig for den ekstrainnsatsen som medarbeiderne nå legger ned, sier Gjessing.

Gjør kontor til pasientrom

Den store pågangen gjør at flere pasienter enn normalt må ligge på gangen.

– I denne situasjonen er det uunngåelig at pasienter må ligge på korridor. Så langt det lar seg gjøre benytter vi ledig kapasitet ved andre fagområder i sykehuset og legger to pasienter på samme rom. Likevel er det nå korridorpasienter på alle døgnområder, sier Solyga.

Sykehuset må tenke alternativt i en slik situasjon og jobber nå for å gjøre nye arealer klar til bruk for pasienter.

– Vi har et område i sykehuset som normalt brukes til undervisning og kontorer. Det ryddes nå for å kunne brukes til sengerom. Samtidig jobber vi med å sikre bemanning til disse sengene, sier Solyga.

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal sier at det vil ta rundt en uke å klargjøre de andre arealene til pasientrom.

Her jobbes det nå med å gjøre kontorer om til pasientrom Foto: Gorm Kallestad/ NTB
Her jobbes det nå med å gjøre kontorer om til pasientrom Foto: Gorm Kallestad/ NTB

Sender pasienter til Oslo

Når det er stor pågang samarbeider sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuset Østfold får derfor nå bistand fra Oslo universitetssykehus (OUS).

– Vi har gjort avtale med OUS om at de kan ta imot pasienter fra vårt opptaksområde i en begrenset periode. Det betyr at inntil rundt 20 pasienter om dagen kan bli innlagt på OUS sine sykehus istedenfor Kalnes. Dette vil lette presset på vårt akuttmottak og våre døgnområder, og jeg setter stor pris på at OUS bistår oss, sier Gjessing.

Sykehuset Østfold er fortsatt i gul beredskap. Og beredskapsledelsen følger utviklingen nøye.

– Vi er i tett dialog med kommunene i opptaksområdet. Situasjonen er nå krevende for både kommunehelsetjenesten og oss i sykehuset. Samtidig forbereder vi oss på at det kan komme enda flere pasienter som følge av økt korona-smitte i befolkningen, sier Gjessing.

Støre: – Jeg er urolig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til TV 2 at han er bekymret for kapasiteten i norske sykehus.

Støre uttrykker bekymring for belastningen på sykehusene og sier det er nødvendig å gå gjennom organiseringen av norske sykehus.

BEKYNRET: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han er urolig for dette han nå ser i sykehusene. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2
BEKYNRET: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han er urolig for dette han nå ser i sykehusene. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Vi må gå igjennom hvordan sykehusene våre er organisert, hvordan de kan svare på at det kommer slike situasjoner, sier Støre.

Han peker på intensivkapasiteten og hvor mange som kan behandles akutt.

– Jeg er jo urolig for det jeg nå ser i sykehusene. At en del vanlige operasjoner, som ikke har med omikron å gjøre, blir utsatt fordi de må flytte personell til å håndtere dette, sier Støre.

– Sier du at det ikke er holdbart slik det er i dag?

– Nei, vi trenger å gjøre en gjennomgang for å hele tiden lære og styrke sykehusene våre slik at de kan tjene folket, rett og slett. Det innebærer å kunne håndtere en pandemi, men det innebærer jo selvfølgelig også at vi skal kunne gjøre tjenester enten det er å ha en operasjon, bytte en hofte, gjøre ting som folk trenger i samfunnet, sier han.

Relatert