UTEN FASTLEGE: Morten Meyer er en av stadig flere nordmenn som har kjent på hvordan det er å stå uten fastlege. Den tidligere HR-direktøren ved Ullevål universitetssykehus er bekymret for ressurssvake grupper som blir skadelidende. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
UTEN FASTLEGE: Morten Meyer er en av stadig flere nordmenn som har kjent på hvordan det er å stå uten fastlege. Den tidligere HR-direktøren ved Ullevål universitetssykehus er bekymret for ressurssvake grupper som blir skadelidende. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
Fastlegekrisen:

Rekordmange uten fastlege

145.000 nordmenn er nå uten fastlege. I opposisjon lovet dagens regjeringen å rydde opp, men møter kritikk fra Allmennlegeforeningen som mener fastlegekrisen nå forverres ytterligere.

Høyt arbeidspress har ført til slitne og overarbeidede fastleger. Samtidig ønsker ikke yngre leger å jobbe som fastlege hvis ikke arbeidsbelastningen reduseres. Dette er hovedårsaken til at rekordmange pasienter i dag står uten fastlege.

Tall TV 2 har innhentet viser at antall nordmenn uten fastlege har økt fra 57 tusen mars 2019 til 145 tusen i dag.

Lengre nede i saken: Sjekk hvor mange som er uten fastlege i din kommune.

UROVEKKENDE TALL: På under tre år har antall nordmenn uten fastlege tredoblet seg. Foto: Grafikk / TV 2
UROVEKKENDE TALL: På under tre år har antall nordmenn uten fastlege tredoblet seg. Foto: Grafikk / TV 2

Får kritikk

I opposisjon var Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV tydelig på at Solberg-regjeringen lenge har sviktet fastlegeordningen. Og det er flere ganger uttalt at en ny regjering var best skikket til å løse en av de største krisene i helse-Norge.

Allmennlegeforeningen mener løsningen er mindre arbeidspress og mer penger inn i ordningen for å få finansiert flere fastleger. Og er klar på at Støre-regjeringen ikke har levert når det gjelder fastlegekrisen.

– Den sittende Regjeringen har så langt også vært for passiv og ikke sørget for tilstrekkelig finansiering av fastlegeordningen slik at situasjonen i stedet har forverret seg ytterligere, mener Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Fastlegeordningen ble innført i 2001 og ga alle som er bosatt i en norsk kommune rett til å ha en fastlege.

I dag er pasienter uten fastlege tvunget til å oppsøke legevakt, private helseklinikker eller vente langt lengre enn de måtte dersom de hadde hatt en fastlege.

Måtte betale dyrt

Morten Meyer, tidligere direktør ved Oslo universitetssykehus, har vært en del av den urovekkende statistikken.

Han flyttet fra Oslo til Bergen og opplevde at det var svært vanskelig å få ny fastlege i byen mellom de syv fjell.

Så ble han syk.

UTEN FASTLEGE: Tidligere HR-direktør ved Oslo Universitetssykehus kjente på både frustrasjon og maktesløshet da han sto uten fastlege i Bergen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
UTEN FASTLEGE: Tidligere HR-direktør ved Oslo Universitetssykehus kjente på både frustrasjon og maktesløshet da han sto uten fastlege i Bergen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg hadde en ganske alvorlig halsinfeksjon og trengte å møte legen min. Men det kunne jeg ikke siden jeg ikke hadde fastlege i Bergen fordi at ventetiden var så lang, sier Meyer.

Å dra til Oslo med fly for å oppsøke fastlegen han hadde der, var selvsagt uaktuelt. Å sitte på legevakten mener Meyer i mange tilfeller ikke er tilfredsstillende.

– Enden på visen var at jeg måtte gå til private helsetjenester og betale dyrt i stedet for å få den hjelpen gjennom fastlegeordningen som jeg har en lovbestemt rett på som borger og som skattebetaler. Men den rettigheten gjelder ikke fordi at systemet fungerer ikke.

De svakeste rammes

Nylig fikk Meyer endelig fastlege i Bergen. Men han bekymrer seg på vegne av svakerestilte grupper i samfunnet som ikke kan betale seg ut av problemene eller som strever med å oppnå sin lovfestede rett på fastlege.

– Det er alltid de svake som på en måte faller dårligst ut. Jeg kjenner helsetjenesten. Jeg har ressurser. Jeg vet hvordan jeg skal få den hjelpen de trenger. Jeg tenker på de som er studenter, NAV-klienter, eldre, rusmisbrukere, folk med mentale problemer som rett og slett opplever terskel så høy at de gir opp og da fungerer ikke ordningen.

Allmennlegeforeningen betegner situasjonen som kritisk. Det gjør også en rekke norske kommuner som sliter med å få fastleger.

Under Solberg-regjeringen har situasjonen blitt gradvis verre, men den negative utviklingen fortsetter.

Varslet krise

– Dette er en varslet krise. Mange fastleger har sluttet eller varslet at de slutter, og situasjonen vil derfor forverre seg ytterligere. For hver måned som går, ser vi at det blir flere og flere som står uten fastlege, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

VARSLET KRISE: Allmennlegeforeningen er så langt ikke imponert over Støre-regjeringen som har lovet å rydde opp. Foto: TV 2
VARSLET KRISE: Allmennlegeforeningen er så langt ikke imponert over Støre-regjeringen som har lovet å rydde opp. Foto: TV 2

Dermed opplever stadig flere nordmenn at den lovfestede retten på fastlege brytes.

Selv om det er et kommunalt ansvar å ansette personell eller inngå det antall driftsavtaler som er nødvendig, klarer ikke kommunene alene å snu den negative utviklingen.

– Skal innbyggerne sikres lik rett til fastlege, trenger vi flere fastleger og en statlig finansiering med langt mer kraftfulle tiltak enn det vi har sett så langt, og det haster, sier Klev.

Mangler milliarder

Solberg-regjeringen lovet i 2020 1,6 milliard kroner til å styrke fastlegetjenesten i håp om å bremse den negative utviklingen.

Det meste av dette beløpet er ennå ikke overført.

Dessuten mener Allmennlegeforeningen at staten må ut med tre ganger så mye, om de skal nå alle målene de har satt seg i handlingsplanen for allmennlegetjenesten og dermed sikre tilstrekkelig kapasitet i fastlegeordningen.

Den såkalte Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Målet var å flytte behandling fra sykehusene over til kommunene og fastlegene slik at det skulle bli lettere å få helsehjelpen lokalt.

– Forutsetningen var en betydelig økning av antallet fastleger. Men i etterkant har fastlegene blitt nedlesset med nye oppgaver som har gjort at tidsbruk per pasient har gått kraftig opp og gitt svært lange arbeidsuker for fastlegene.

Det er primærhelsetjenesten og fastlegene som betaler prisen når ressursene ikke følger med, mener Klev.

– Hvordan rammer dette pasientene konkret?

– Det blir vanskeligere å få time hos fastlegen og lengre ventetider. Når innbyggere står uten fastlege får noen tilbud hos vikarer eller andre leger, men noen kommuner har ikke annet valg enn å henvise til legevakten når det er fastlegemangel, sier Klev.

En norsk studie fra i høst viser at jo lengre legen din har kjent deg jo lavere risiko er det for snarlig død.

– Det er også langt lavere bruk av legevakt og innleggelser på sykehus når du har hatt samme lege over flere år. En godt utbygd primærhelsetjeneste med god tilgang på fastleger avlaster de andre delene av helsevesenet og er derfor også samfunnsøkonomisk lønnsomt, presiserer Klev.

– Et stort problem

– Vi har et stort problem og regjeringen er veldig bekymret for situasjonen i fastlegeordningen, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helsedepartementet.

LOVET Å STYRKE FASTLEGETJENESTEN: Støre-regjeringen har lovet å rydde opp i problemene som i dag gjør at rekordmange nordmenn står uten fastlege, en lovfestet rettighet. Foto: Heiko Junge
LOVET Å STYRKE FASTLEGETJENESTEN: Støre-regjeringen har lovet å rydde opp i problemene som i dag gjør at rekordmange nordmenn står uten fastlege, en lovfestet rettighet. Foto: Heiko Junge

For Støre-regjeringen er psykisk helse og fastlegeordningen pekt ut som de to viktigste områdene. Og i opposisjon fikk Solberg-regjeringen ofte kritikk når det gjaldt fastlegeordningen.

– Vi styrer på Solberg-regjeringens budsjett, men vi fikk bevilget 100 millioner kroner ekstra i tilleggsproposisjonen, forklarer Bjørkholt.

Allmennlegeforeningen mener mye handler om penger for å finansiere ordningen.

– Hvorfor kan dere ikke overføre mer enn 100 millioner kroner ekstra? Hva hindrer dere i å gjøre det?

– De fleste midlene er bundet gjennom den forrige regjeringens budsjett.

Vil ikke gjøre panikk-vedtak

– Hva tenker du om at antall innbyggere uten fastlege øker dag for dag uke for uke?

– Vi har tenkt å møte behovet med helt konkrete kroner og planer, men vi er nødt til å ha gode planer. Vi kan ikke gjøre panikk-vedtak.

VIL IKKE LOVE: Statssekretær i Helse -og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) sier fastlegekrisen har høyeste prioritet. Men lovnader knyttet til økonomi eller annet, vil han ikke gi . Foto: Martin Fønnebø / TV 2
VIL IKKE LOVE: Statssekretær i Helse -og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) sier fastlegekrisen har høyeste prioritet. Men lovnader knyttet til økonomi eller annet, vil han ikke gi . Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Flere i Arbeiderpartiet mente før valget at det hastet å ansette flere fastleger og sørge for at alle fastleger får rimelig arbeidstid og det ble sagt at man trengte en ny regjering. Når mener du at dere skal kunne garantere at alle nordmenn har en fastlege, slik som loven jo tilsier at man skal ha?

– Jeg kan ikke sette en dato for når vi skal snu trenden og gjøre at flere unge leger søker seg til fastlegeyrket, men jeg kan love at dette er ett av våre to viktigste satsingsområder.

De siste årene har helse-oppgavene i kommunene økt kraftig og det har ført til at mange fastleger er overarbeidet.

– Mener du at det er kommunens ansvar alene å sørge for fastlege dekningen, eller er statlig finansiering viktig for å sikrer likeverdige tjenester?

– Når det gjelder den lovmessige plikten til å tilby innbyggerne en fastlege, så ligger det på kommunen, men det betyr ikke at vi skal fraskrive oss ansvaret vi har.

– Er du enig i at det trengs mer midler inn i forhold til fastlegeordningen enn det man i dag får tilført?

– Ja det er jeg helt enig. Og vi kommer til å satse på fastlegeordningen, og det kommer til å komme flere midler også.

– I følge allmennlegeforeningen, så snakker vi her om milliarder. Er du uenig eller enig i at vi snakker så store beløp?

– Jeg kan jo ikke sitte her og love hvilket beløp det blir snakk om. Men vi er fullt klar over at det ikke blir gratis å stabilisere fastlegeordningen, sier Bjørkholt.

For lenge å vente!

– Det er godt å høre at regjeringen vil prioritere å stabilisere fastlegeordningen, men de har ikke mye tid på seg. Krisen i ordningen har vært kjent i en årrekke, men fått vokse seg større og større grunnet manglende satsning. Det er for lenge å vente til 2023 budsjettet da den negative utviklingen bare vil fortsette, fastslår Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Se hvor mange som er uten fastlege i din kommune:

Finner du ikke kommunen din her, så har alle i kommunen fastlege, i følge Helfo.

Tips oss:
Dersom du ikke har fastlege - men bor i en kommune som oppgir at alle har fastlege send tips til: hei@tv2.no