REAGERER: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland og jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen reagerer på endringen i koronasertifikatet. Foto: Gjerdsjø / Johansen / Kleiveland / TV 2
REAGERER: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland og jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen reagerer på endringen i koronasertifikatet. Foto: Gjerdsjø / Johansen / Kleiveland / TV 2

Mener unge voksne tvinges til å ta en tredje dose: – Problematisk

Fra 1. februar må alle ta en tredje vaksinedose innen ni måneder for å få et gyldig koronasertifikat til å reise i EU.

Det besluttet EU før jul, og i en pressemelding fra både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, onsdag formiddag kommer det frem at Norge nå vil tilpasse det norske koronasertifikatet i henhold til EUs regler.

Dette vil skje før 1. februar.

Dersom man har tatt eller tar en tredje dose, vil gyldigheten av sertifikatet forlenges uten begrensning.

EU har også besluttet at påvist koronasykdom etter fullvaksinasjon ikke sidestilles med en oppfriskningsdose, så dersom man har hatt covid-19 samt er vaksinert to ganger, må man fortsatt ta en tredje dose for å få gyldig koronasertifikat.

– Problematisk

FHI har foreløpig kun en klar anbefaling om at personer ned til 45 år bør ta en tredje dose.

I aldersgruppen 18-44 år finnes det ikke en klar anbefaling, og denne aldersgruppen kan ta en oppfriskningsdose dersom de selv skulle ønske det.

Overlege i FHI Are Stuwitz Berg understreker overfor TV 2 at dette er en forordning fra EU, og ikke noe de har bestemt eller står bak.

Endringene i gyldigheten på koronasertifikatet får imidlertid flere til å reagere.

– Dette er i så fall problematisk, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland til TV 2.

Hun mener at det er svært godt begrunnet at eldre personer og folk i risikogruppen skal ta en tredje dose.

SKVIS: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener denne endringen kan sette flere unge i en vanskelig skvis. Foto: Kim Jarle Johansen / TV2
SKVIS: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener denne endringen kan sette flere unge i en vanskelig skvis. Foto: Kim Jarle Johansen / TV2

– Det er mindre godt begrunnet at yngre, friske personer skal gjøre det samme. Det handler både om at vaksinene allerede beskytter de godt mot alvorlig sykdom, og at de er en aldersgruppe som i utgangspunktet er lite utsatt for alvorlig sykdom.

– Det er et brudd

Grødeland mener denne endringen er problematisk, fordi FHI kun anbefaler nordmenn over 45 å ta en tredje dose.

– Det synes jeg ikke noe særlig om, og det er et brudd med den linjen FHI tidligere har kjørt, med at vaksiner er viktig – men at de skal brukes med omhu og der de er nødvendig. Der har FHI vært eksepsjonelt flinke, og trukket grensen på et fornuftig sted, sier vaksineforskeren.

Grødeland mener at dette potensielt kan sette folk som er usikker på en tredje dose i en skvis, og svekke tilliten til vaksinasjonsprogrammet.

FHI er også bekymret for at dette kan utfordre opplevelsen av frivilligheten.

– Folk må ha tillit og oppleve at det er en reell frivillighet i vaksineringen. Vi styrer ikke med hva EU beslutter, men at det kan bli en underliggende opplevelse av at man ikke kan velge fritt – det er det en viss fare for, sier overlege Stuwitz Berg til TV 2.

Endrer ikke anbefalinger

Berg understreker at det ikke er aktuelt for FHI å endre sine anbefalinger, i lys av EUs nye krav om gyldighet av koronasertifikat.

– For de friske under 45 år så har vi ikke en tydelig positiv nytte- risikovurdering. Vi vet ikke om det er noen nytte for dem selv, men det kan ha positiv effekt på smittespredningen. Så det er ingenting i veien for å ta en tredje dose, og alle som ønsker det skal absolutt få.

Jusprofessor ved UiB Hans Fredrik Marthinussen deler Grødelands reaksjon.

BETENKELIG: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier det er betenkelig om det legges føringer for den yngste aldersgruppen. Foto: Erik Teige / TV 2
BETENKELIG: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier det er betenkelig om det legges føringer for den yngste aldersgruppen. Foto: Erik Teige / TV 2

– I og med at FHI ikke ser grunnlag for å anbefale dose tre for mennesker under 45, så er det spesielt at den samme gruppen kan bli ilagt restriksjoner om de ikke har tatt dose tre, sier han til TV 2.

– Betenkelig

Koronapass er ikke innført for bruk i Norge, men for nordmenn gjelder regelverket foreløpig om man skal reise til EU-land. Marthinussen mener det likevel er interessant å vite hvordan helsemyndighetene mener nordmenn bør forholde seg til dette.

– Hvis helsemyndighetene nå legger føringer eller anbefalinger for de under 45 år, er det betenkelig. Hvordan skal de begrunne det? Det er vanskelig å se for seg, sier jusprofessoren og legger til:

– Hvis vi når et punkt der passet brukes som straff mot dem som ikke har vaksinert seg, så er det ulovlig.

– Svakere beskyttelse

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at for at koronasertifikatet skal kunne benyttes mellom land, må den enkelte ha god beskyttelse gjennom vaksinasjon.

Han tror derfor at Norge kommer til å anbefale oppfriskningsdosen til flere aldersgrupper på sikt.

– Denne beskyttelsen er svakere når det har gått lang tid etter andre dose. Derfor er EU-reglene endret i lys av boostervaksineringen. FHIs anbefalinger vil trolig også endre seg framover, gitt ny kunnskap om effekt av oppfriskingsdoser, sier Rostrup Nakstad.

– Kan dette føre til at unge folk føler seg tvunget til å ta en tredje dose?

– De aller fleste unge mennesker har nok et ønske om å opprettholde immuniteten sin gjennom en oppfriskingsdose, uavhengig av om det er et krav for å reise karantenefritt i Europa eller ikke, sier den assisterende helsedirektøren.

Relatert