Foto: petter sj
Oslo 20211214. 
To halvlitere med Hansa øl blir tappet på Sagene lunsjbar i Oslo siste kveld før skjenkestopp blir innført over hele landet natt til onsdag 15. desember.
Foto: Heiko Junge / NTB
NEKTER: Helseminister Ingvild Kjerkol har stor forståelse for at skjenkestoppen er inngripende, men nekter å endre noe før de skal gjøre en ny vurdering 14. januar. Foto: Goran Jorganovich TV 2/ Heiko Junge NTB

Helseministeren tviholder på skjenkestoppen

Presset mot skjenkestoppen øker, men helseministeren lar seg ikke rikke og vil beholde forbudet til 14. januar – som planlagt.

Tirsdag sendte Frp og MDG inn et forslag til Stortinget om å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet umiddelbart.

Også Venstre har tatt til orde for det samme, mens Høyre støtter forbudet.

I tillegg ber en rekke rødgrønne ordførere sin egen regjering om å avbryte alkohol-nekten.

Opprør

Det koker dermed rundt regjeringen.

Men helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er tydelig i sin tale – det kommer ingen endringer i skjenkestoppen før tidligst 14. januar.

– Jeg har stor forståelse for at man ønsker å avslutte skjenkestoppen. Ordførerne har ansvar for sin kommune og sitt lokale næringsliv, og en sjenkestopp er et inngripende tiltak. En nasjonal skjenkestopp tar heller ikke fullt ut hensyn til den lokale smittesituasjonen. Men skjenkestoppen er innført etter en klar faglig anbefaling da vi fikk omikroin-varianten som jo er veldig smittsom, sier Kjerkol.

Hun legger til at omikrion nå er den dominerende virusvarianten her i landet.

– Men vi har ikke sett at smittetallene gikk opp gjennom julehøytiden, så vi skal gjøre en ny vurdering av tiltakene den 14. januar, sier hun.

– Vet man hvor mange smittetilfeller man har forhindret av en nasjonal skjenkestopp?

– Vi vet at når man samler flere mennesker, underholder og serverer alkohol, så sprer smitten seg. Det har vi sett gjennom hele pandemien, sier Kjerkol.

Klar anbefaling

– Men det er forskjell på utesteder. Hva med å kunne servere vin til maten?

– Vi fikk en klar anbefaling fra FHI og helsedirektoratet om en nasjonal skjenkestopp for å hindre at smitten av omikron skulle spre seg slik at det gikk ut over beredskapen i hele helsetjenesten. Nå viser det seg at omikron ikke gir mer alvorlig sykdom og den kan gi mildere symptomer. Men dersom mange blir syke samtidig, kan det likevel gå ut over kritiske funksjoner, sier helseministeren.

– Det er ordførerne som har skoene på og det er de som kjenner smittesituasjonen i sin kommune best. Hadde det ikke vært bedre å latt kommunene få bestemme selv?

– Nå har vi innført dette her og vi skal gjøre en ny vurdering 14. januar. Jeg har stort forståelse for frustrasjonen dette medfører og det rammer mange. Men det er gjort med tanke på smittespredningen og ivareta samfunnets funksjoner, sier Kjerkol.

– Fungerte ikke

For ett år siden tvang Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet og en rekke andre partier den borgerlige regjeringen til å gjøre retrett på den nasjonal skjenkestoppen.

– Hva har endret seg med Arbeiderpartiets syn på et år?

– Den ordningen viste seg ikke å fungere etter hensikten, dessverre. Man kunne jo ha ønsket seg at det utviklet seg en bransjestandard som gjorde det trygt. Men det vi så var at det ble servert pølser på bar og at det ikke ble etter hensikten, sier helseministeren.

Relatert