Fra denne bilen fortsatte 'Joakim' å få regninger for bompasseringer - lenge etter at bilen var solgt. Foto: Privat
Fra denne bilen fortsatte "Joakim" å få regninger for bompasseringer - lenge etter at bilen var solgt. Foto: Privat

Fikk bomregning på 6.600 kroner - lenge etter at bilen var solgt

«Joakim» må betale for en annen bilists bompasseringer.

Bompenger og bombrikker har for lengst blitt en del av hverdagen for norske bilister. Etter en større opprydding i det som lenge var nærmest en liten skog av bompengeselskaper, er det nå et lite antall store aktører som tar hånd om innkrevingen av bompenger her i landet, blant annet forsikringsselskapene Gjensidige og Fremtind.

I det store og hele fungerer dette vanligvis greit, men det finnes også eksempler på det motsatte, kan vestlendingen «Joakim» fortelle. Han ønsker å være anonym og er en av mange som har fått krav om betaling av bompenger for andres bompasseringer, noe man skulle tro var unødvendig i 2021. Men regningen kom, og den var stor – over 6.600 kroner.

Et år etter at bilen var levert inn, kom bomring-regningen

Må sies opp

– I juni 2021 byttet jeg inn min 10 år gamle Volvo i en nyere brukt bil hos en bilforhandler. Bombrikken tok jeg selvsagt ut da jeg leverte inn bilen, og regnet med at alt da var under kontroll. Men i november kom det regning fra Flyt Autopass på bompasseringer for i alt 6.651 kroner på den tidligere bilen vår, forteller «Joakim».

– Jeg hadde ikke sett den komme, og ringte straks til Flyt Autopass for å høre hva dette var. Kundebehandleren fortalte da at abonnementet på bompenger fortsatt sto i mitt navn, og at dette måtte sies opp i tillegg til at man tok ut bombrikken for å stanse videre registreringer av bompasseringer.

Vi omgis av stadig flere bomstasjoner. Da er det viktig med brukervennlige og sikre systemer for innkreving. Foto: Shutterstock
Vi omgis av stadig flere bomstasjoner. Da er det viktig med brukervennlige og sikre systemer for innkreving. Foto: Shutterstock

Er det et bra system?

– Var du ikke klar over dette?

– Nei, at man må si opp abonnementet i tillegg til å ta ut brikken var helt nytt for meg, sier «Joakim», som selvsagt sa opp abonnementet på telefon der og da.

– Er den nye eieren av bilen villig til å gjøre opp for seg?

– Nei, dessverre ser det ikke slik ut. Jeg tok kontakt og fikk snakket med ham én gang. Da ba han om at jeg skulle sende oversikten over alle bompasseringene på mail, og så skulle han «få sin advokat til å se på saken.» Etter det har det ikke vært mulig å få respons, hverken på telefon eller mail.

– Så utsiktene for å få dekket dette er dårlige?

– Dessverre ser det ikke ut til at han vil gjøre opp for seg. Jeg kommer ingen vei, og da ender det nok med at jeg må dekke dette selv, sier «Joakim», som stiller spørsmålstegn ved om dette er et bra system.

Veidirektøren hadde ikke tro på bomveier - han tok grundig feil

Burde sies opp automatisk

– Jeg har hørt om veldig mange lignende tilfeller, og vil gjerne få satt søkelys på dette slik at andre slipper å gå i den samme fella. Kanskje burde det gjøres noe med systemene ved eierskifte?

– Hva slags informasjon fikk du selv om dette punktet fra bompengeselskapet?

– Jeg fikk ikke tilfredsstillende informasjon om dette, og trodde jo at det var nok å ut bombrikken. Når man selger en bil, burde alle abonnementer knyttet til den bilen bli sagt opp automatisk, eller at man i det minste fikk en SMS-varsling om at man hadde abonnementer som kanskje burde sies opp, undrer «Joakim.»

Bombrikke i frontruta har snart alle. Foto: Shutterstock
Bombrikke i frontruta har snart alle. Foto: Shutterstock

Har sitt på det tørre

I vilkårene for bombrikke-abonnement hos Flytpass står det blant annet følgende under «Skal du selge bil?»:

«Husk å si opp avtalen din og fjern bombrikken fra bilen,» og litt lenger nede: «Om endringer i avtalen ikke utføres, blir du belastet for bompasseringer utført av den nye eieren, frem til oppsigelsen eller endringen er registrert i avtalen din.»

Bompenge-selskapet har med andre ord sitt på det tørre gjennom disse vilkårene, men et annet spørsmål er hvor godt og effektivt dette blir kommunisert til kundene.

Dette svarer Flyt

Broom tok kontakt med Flyt for å få selskapets syn på saken.

– Hva er vitsen med bombrikke, når det er bilens registreringsnummer som avgjør pengebelastningen?

– Bompasseringer registreres ved at kjøretøy identifiseres via radiosignaler fra brikke eller ved bilde av kjøretøyets registreringsnummer. Bruk av bilde benyttes for å sikre at avtalekunde oppnår rabatt i de tilfeller hvor brikken ikke registreres ved passering. Mangelfull avlesning av brikke kan skyldes dårlig batteri, defekt brikke, problematisk frontrute eller systemsvikt på bompengeselskapenes veikantutstyr. Bruk av bilde alene gir ikke tilstrekkelig identifiseringsrate, eksempelvis grunnet snø eller smuss, sier fungerende daglig leder Jan Eirik Olsen til Broom.

– Mener Flyt Autopass at selskapet gir kundene god nok informasjon om denne viktige betingelsen når abonnement tegnes?

– Vi gjør så godt vi kan, men ønsker hele tiden å forbedre oss og tar gjerne imot innspill til hvordan vi kan bli enda bedre på å kommunisere dette til våre avtalekunder. At kundene må fjerne kjøretøy fra avtale ved salg informerer vi om i avtalekontrakt, på vår webside flytpass.no og på kundens «Min side». Informasjon om dette er også tilgjengelig på myndighetenes informasjonssider, samt at det informeres fra Flyt ved skriftlig kommunikasjon med våre kunder.

– Når bil omregistreres og abonnement er knyttet til bilen - hvorfor tar da ikke bompengeselskapet kontakt med ny registrert eier av angjeldende bil?

– Det er ingen knytting mellom eier av kjøretøy og innehaver av avtale, og det er derfor ikke mulig å innføre automatisk endring av kjøretøy i en AutoPASS-avtale. Eksempler på at avtalen og kjøretøy er registrert på forskjellig navn kan være firma-avtaler, leasing-avtaler, utleiefirma, og familier der avtale og kjøretøy kan være registrert på ulike ektefeller eller på barn og foreldre, avslutter Olsen.

Startet på Jæren - nå er målet et bomfritt Norge

Video: Dette er det ingen andre elbiler som kan