ØKONOMI: Hvordan blir din lommebok påvirket av det som skjer i 2022? Foto: Kjell Persen / TV 2
ØKONOMI: Hvordan blir din lommebok påvirket av det som skjer i 2022? Foto: Kjell Persen / TV 2

Slik blir 2022 for din lommebok

2021 har vært preget av pandemi, høye boligpriser og strømpriser vi aldri har sett maken til. Hva vil 2022 by på? Forbrukerøkonom Thea Olsen gir sine beste spådommer.

Selv om vaksinedekningen i Norge er god, er koronaepidemien fortsatt ikke over. Dermed står vi foran nok et år med stor usikkerhet.

Hvordan det nye året vil slå ut for din økonomi er ikke enkelt å vite sikkert, men forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank gir deg sine beste spådommer ut fra hva som ser sannsynlig ut nå.

Jubel for dem med jobb

Mange nordmenns økonomi vil henge tett sammen med hvorvidt det blir nedstenging og koronatiltak.

– Etter nye runder med dramatiske smitteverntiltak, går våre tanker til dem som har en utrygg jobb. Den gode nyheten er at den nye regjeringen innfører lønnsstøtte, slik at ansatte kan beholde jobben selv om det er mindre å gjøre, sier Olsen.

Selv om noen går en usikker tid i møte, tror hun de aller fleste vil gå inn i det det nye året med optimisme.

– Noen permitteres atter en gang, mens andre sparer penger som aldri før. Sett bort ifra de som blir permittert, er det fest i norsk økonomi, sier Olsen.

Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum spår en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) på 4,0 prosent i 2022.

– Det signaliserer et svært godt økonomisk år for Norge, sier Olsen.

Renter

Norges Bank har gitt klart uttrykk for at styringsrenten skal stige i 2022.

– Blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renten mest sannsynlig settes videre opp i mars, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da Norges Bank oppjusterte renten fra 0,25 til 0,5 prosent i desember.

«Prognosen for styringsrenten er lite endret fra forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker gradvis de neste årene», skrev sentralbanken.

Styringsrente:

Kort forklart er styringsrenten den renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenten er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte.

Særlig blir du påvirket dersom du har eller tenker å ta opp boliglån. Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenten heves, er nemlig at boliglånet blir dyrere.

En renteøkning er egentlig et signal om at det går bra med norsk økonomi, og kan for eksempel føre til høyere lønnsvekst.

Kort tid etter koronapandemien traff Norge våren 2020, satte Norges Bank styringsrenten ned til historisk lave null prosent.

– Hvis det er én ting som er sikkert, så er det at rentene skal ytterligere opp. Norges Bank har i 2021 satt opp renten to ganger, og vi spår ytterligere tre renteoppganger i løpet av 2022. I praksis betyr dette at dine renteutgifter til boliglånet kan bli doblet gjennom året sammenliknet med bunnen i 2021, sier Olsen.

Rente-eksempel

Thea Olsen har satt opp et eksempel som viser hvor mye den siste renteøkningen pluss tre renteøkninger til kan bety for dine boliglånsutgifter.

– Har du fire millioner kroner i lån, og renten øker ytterligere tre ganger i 2022 med 0,25 prosentpoeng hver gang, kan du forvente økte renteutgifter på 40.000 kroner i året, før skatt. Dette er cirka 3300 kroner i måneden, sier Olsen.

Mange nordmenn har mer enn fire millioner i lån, så dette beløpet kan for dem bli betydelig høyere.

– Så er det viktig å understreke at dette er en ren ekstrautgift for en husholdning. Disse renteutgiftene kommer i tillegg til de rentene du allerede betaler i dag.

Boligpriser

Når rentene stiger, blir det dyrere å ta opp boliglån. Det betyr at folk får mindre i lån hos banken, som igjen kan føre til lavere boligprisvekst. Etter noen år med kraftig oppgang i boligprisene, spår sjeføkonom Frank Jullum en boligprisoppgang på like over 2 prosent i 2022.

– Det betyr at du kanskje må senke forventingene hvis du skal selge boligen din neste år. Det kan også bety at de som skal inn på boligmarkedet får en noe enklere vei dersom de heftige budrundene avtar, sier Olsen.

Les også: Dette tror ekspertene om boligmarkedet i 2022

Gjennom 2021 opplevde man det økonomene kaller «flaskehalser» i økonomien, som for eksempel handler om mangel på naturressurser eller arbeidskraft.

– Det ble problemer med å skaffe enkelte produksjonsfaktorer, og det sender prisene oppover. Vi husker for eksempel galopperende trelastpriser som gjorde et stort innhugg i manges lommebøker, sier Olsen.

Når prisene stiger, blir pengene dine mindre verdt. Dette fenomenet kalles inflasjon. I 2022 venter Danske Bank en inflasjon på opp mot to prosent.

– Det høres kanskje lite ut, men i snitt er dette høyt. Det er også en fare for at prisene kan stige betydelig mer enn dette, sier Olsen.

Året for lønnsøkning?

Mange opplevde tomme butikkhyller i løpet av året som gikk. Du husker kanskje at enkelte smågodt-sorter var utsolgt før halloween, eller XXL som ikke klarte å levere nok sykler.

– De fleste handelsbedrifter har hatt enten små eller store utfordringer i løpet av 2021. Vi tror utfordringene vil følge bedriftene inn i det nye året, og mye tyder på at omikron bare vil forsterke utfordringene, sier Olsen.

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Danske Bank / Sturlason
Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Danske Bank / Sturlason

Arbeidsmarkedet i mange bransjer er stramt, og det er vanskelig å tak i kvalifisert arbeidskraft.

– Det høres kanskje litt skummelt ut, men for deg som lønnsmottaker er dette positivt. Danske Bank regner med at den generelle lønnsøkningen vil stige med over tre prosent til neste år, men det kan fort bli enda høyere enn dette også, sier Olsen, og fortsetter:

– Er du misfornøyd med lønnen din, er det kanskje neste år du skal vurdere å ta samtalen med sjefen din om et ekstra lønnshopp.

Les også: Høyere lønn? Slik overtaler du sjefen

Strøm

Rekordhøye strømpriser har slått hardt inn på mange småbarnsfamiliers økonomi de siste månedene av 2021. Hva slags strømpriser vi får i 2022 vil avhenge av ulike faktorer.

– Men det gledelige er at regjeringen dekker halvparten av strømprisen som overstiger 70 øre kilowattimen. Det kan bety omtrent 1000 kroner i måneden i støtte til en familie i enebolig, sier Olsen.

Ved nyttår slår også en del varslede endringer i statsbudsjettet inn.

– Den nye regjeringen vil øke skattene neste år, spesielt for dem med høyest inntekt, sier Olsen.

Les også: Disse endringene trer i kraft fra nyttår