SKATTEGREP: Enkle økonomiske grep i romjula gir deg fordeler i 2022. Foto: Gorm Kallestad / NTB
SKATTEGREP: Enkle økonomiske grep i romjula gir deg fordeler i 2022. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Spar flere tusen før nyttår med disse enkle grepene

Det er flere skattegrep du kan gjøre i romjula som gir deg fordeler til neste år.

Året 2021 nærmer seg slutten, men det betyr ikke at det er for sent å gjøre enkle økonomiske grep som gir fordeler i 2022.

Forbrukerøkonom i DNB og programleder Silje Sandemæl, sier du må justere skattekortet ditt hvis det har vært endringer i økonomien eller livssituasjonen din i 2021.

– Har du fått barn så har du rett på foreldrefradrag, har du tatt opp gjeld får du rentefradrag, og kanskje har du rett på reisefradrag? For å få en romsligere økonomi eller unngå baksmell neste år anbefaler jeg alle å gå inn på skattekortet sitt for å sjekke at skatten du trekkes for neste år er riktig.

SKATTEKORT: Silje Sandemæl, forbrukerøkonom i DNB, oppfordrer til å sjekke skattekortet. Foto: Stig B. Fiksdal
SKATTEKORT: Silje Sandemæl, forbrukerøkonom i DNB, oppfordrer til å sjekke skattekortet. Foto: Stig B. Fiksdal

– Gavepakke

Dersom du sparer i Boligsparing for ungdom (BSU), kan du få betydelig fradrag i skatten hvis kontoen er fylt opp før nyttår.

– BSU er en gavepakke for de unge. Har man en inntekt som kan nyttiggjøre seg for dette. Så er det en svært lønnsom sparemåte. Man får premie for å spare til egen bolig, som staten betaler, sier advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen, til TV 2.

Du kan maksimalt spare 27.500 kroner i 2021, og får et skattefradrag på 20 prosent ved sparing i BSU. Det vil si 5500 kroner som blir trukket fra skatten.

Sandemæl mener også at du bør spare BSU om du kan, og påpeker at maksimalt samlet sparebeløp er 300.000 kr.

– På grunn av nye BSU-regler fra 1. januar 2021 får du ikke lenger skattefradrag hvis du eier bolig, sier hun.

GAVEPAKKE: Per-Ole Hegdahl sier at BSU er en gavepakke til de unge. Foto: Bo Mathisen
GAVEPAKKE: Per-Ole Hegdahl sier at BSU er en gavepakke til de unge. Foto: Bo Mathisen

Individuell pensjonssparing

Individuell pensjonssparing (IPS) kan være et godt alternativ for deg som betaler inntektsskatt. Du kan sette inn et sparebeløp på opptil 40.000 kroner i året og få 8800 kroner i skattefordel for sparebeløpet.

– Til neste år vil sparebeløpet gå ned til 15 000 kroner. Ordningen er ikke spesielt gunstig på grunn flere vilkår ved uttak, og man bør kanskje heller vurdere andre sparemåter, sier Hegdahl.

Sandemæl forteller at innestående beløp er unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen.

– Husk at midlene er bundet fram til du er 62 år. Uttak skattlegges som alminnelig inntekt.

Veldedighet

En annen ting du kan gjøre for å få fratrekk på skatten neste år, er å donere en sum til et godt formål.

– Gir du til veldedighet gjør du en god gjerning, i tillegg får du skattefradrag. For hver 1000 lapp du gir til veldedighet får du 220 kroner igjen på skatten, sier Sandemæl.

Pengebeløpet må utgjøre minst 500 kroner per organisasjon i løpet av året. I år kan du maksimalt trekke fra 50.000 kroner.

Her finner du Skatteetatens liste over hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen, både i Norge og utlandet.

Reduser formuen

Siden formuen måles ved nyttår, kan du spare formuesskatt på å gi forskudd på arv før nyttår, eller investere pengene dine i noe som gir en lavere formuesverdi, forteller Sandemæl.

– Dette gjelder for deg som har netto formue over fribeløpet på 1,5 millioner kroner. Husk at formueskatten beregnes ut ifra formuesverdi minus gjeld. Gir du forskudd på arv til to barn på til sammen 1 million kroner, vil du spare 8.500 kroner i formuesskatt.

Hun påpeker at at barna må være 17 år, hvis ikke lignes formuen deres sammen med foreldrenes.

– Vær også klar over at barna vil få mindre i stipend fra Lånekassen hvis de har en formue på mer enn 444 300kr for 2021.

Samtidig ber Hegdahl de med formue om å være obs neste år.

– Fra og med 2022 vil man antagelig ta i bruk en ny modell for å verdsette fritidsboliger. Dette er nå på høring, og blir ganske sikkert vedtatt. Det vil påvirke en del mennesker med eldre hytter som har en beliggenhet nært sjøen eller et skianlegg. De risikerer å få økt formuesverdien vesentlig.

Aksjer og fond

Sandemæl sier hvis du eier aksjer eller aksjefond utenom en aksjesparekonto, vil gevinst eller tap bli henholdsvis skattepliktig eller fradragsberettiget på salgstidspunktet.

I 2022 øker skattesatsen for aksjegevinster, aksjetap og utbytte fra 31,68 prosent i år til 35,2 prosent i 2022. Det betyr at det kan lønne seg å gjøre justeringer i aksjer eller aksjefond du har utenfor Aksjesparekonto.

– Du bør vurdere om det kan være smart å ta gevinst i 2021 og vente med salg som gir tap til 2022. Dette gjelder aksjer du uansett vurderer å selge. Hvis du ikke skal bruke pengene snart, og sparer langsiktig, bør du holde deg til planen, sier Sandemæl.

Hun legger til at om du ønsker å ta tap i en aksjesparekonto, må du ta alt ut fra den og avslutte hele kontoen for å få fradraget.

Relatert