Stoltenberg: – Norge er med på å forlenge pandemien

FHI er enig i at det norske vaksineprogrammet bidrar til skjevfordeling.

Smitten har steget kraftig i Europa de siste månedene. I slutten av november skapte omikron med sine økte smittsom ytterligere bekymring.

Dette har fått mange land til å trykke på gassen i sine vaksineprogram. Intervallene mellom andre og tredje dose har blitt forkortet, og oppfriskningsdosene anbefales til friske og stadig yngre aldersgrupper.

TV 2 skrev onsdag om at WHO advarer mot konsekvensene av en ytterligere skjevfordeling.

– Å gi oppfriskingsdoser til alle vil sannsynligvis forlenge pandemien, heller enn å få en slutt på den. Å prioritere vaksinedoser til land som allerede har høy vaksinasjonsdekning, gir viruset større sjanse til å spre og mutere seg, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

FHI er enig i at det norske vaksineprogrammet bidrar til skjevfordeling.

IKKE OVER: WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har hele veien vært klar på at pandemien ikke er over for noen før den er over for alle. Foto: Fabrice Coffrini / AFP
IKKE OVER: WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har hele veien vært klar på at pandemien ikke er over for noen før den er over for alle. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Uforholdsmessig

Mens rike land sliter med å finne nok armer til å sette dosene i, har mange fattige land bare så vidt kommet i gang med vaksineringen.

– Den urettferdige fordelinga av vaksinene har uten tvil kosta mange liv, sa WHO-sjefen.

Av vaksinene som er satt hittil, har 73 prosent blitt satt i høy- og øvre middelinntektsland. Bare 0,9 prosent av dosene har blitt satt i lavinntektsland, sier oversikten til The New York Times.

I Afrika har 12 prosent av befolkningen fått minst en dose. Til sammenligning er andelen 65 prosent i Europa og 74 i USA og Canada.

BESKYYTELSE: Vaksiner er mangelvare i Afrika. Her settes en vaksine på en innbygger i Senegal i sommer. Foto: Leo Correa / AP
BESKYYTELSE: Vaksiner er mangelvare i Afrika. Her settes en vaksine på en innbygger i Senegal i sommer. Foto: Leo Correa / AP

– Det er helt klart at rike land som Norge bruker en uforholdsmessig høy andel av vaksinene og kan sånn sett være med på å forlenge pandemien, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Hun viser samtidig til at Norge og andre land har engasjert seg i å skaffe vaksinedoser til resten av verden.

– Derfor er det litt komplisert å svare. Men det er helt klart at WHO-sjefen har rett. Det er viktig å prioritere vaksinasjon i andre deler av verden, sier Stolenberg.

Mer rettferdig fordeling

– Hvordan er Norge med på å fremskynde vaksineringen i andre deler av verden som har lavere vaksinasjonsdekning?

– Norge jobber gjennom internasjonale nettverk og organisasjoner, blant annet initiativet Covax, der man skaffer vaksiner og distribuerer de inn mot deler av verden der det har vært lite vaksiner så langt, sier Stoltenberg.

Den siste tiden har norske helsemyndigheter stått overfor en utfordrende smittesituasjon i samfunnet. Det har ført til en kraftig opptrapping av jobben med å sette oppfriskningsdoser, som blant annet Forsvaret og apotekene kan bistå kommunene med.

VAKSINER: Fredrikstad er første kommune som har fått bistand av frivillige og Forsvaret til å øke vaksinetempoet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
VAKSINER: Fredrikstad er første kommune som har fått bistand av frivillige og Forsvaret til å øke vaksinetempoet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Alle over 45 år og eldre, helsepersonell og visse risikogrupper anbefales en tredje dose. Mens regjeringen anbefaler oppfriskningsdoser til alle over 18 år, er FHI mer beskjedne i sin formulering for denne gruppen.

I ukesrapporten skriver de at denne aldersgruppene kan vaksinere seg hvis de selv ønsker.

Samtidig er de klare på at vaksinene er veien ut av pandemien. Oppfriskningsdose til alle over 45 år vil forebygge innleggelser, mens for den yngre gruppa er hovedformålet å bremse smittespredningen.

Stoltenberg sier at FHI hele tiden jobber med at ikke bare Norge har nok vaksiner, men at hele verden har nok.

– Vi må forberede oss på en mer rettferdig fordeling av vaksiner, tester og utstyr fremover. Vi er helt avhengig av at hele verden får til dette, sier hun.