UENIG: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark er uenig i advokatfirmaet Grettes vurdering av lovverket rundt pendlerbolig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
UENIG: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark er uenig i advokatfirmaet Grettes vurdering av lovverket rundt pendlerbolig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skatteetaten om Stortingets skatterapport: – Vi har en annen vurdering

Skatteetaten er uenig i vurderingen til Stortingets advokater om at folkevalgte har rett til gratis og skattefri pendlerbolig selv om de bor gratis hjemme.

– Vi registrerer at Grette har en annen forståelse enn oss. Vår forståelse er forankret i lovtekst, forarbeider og langvarig ligningspraksis, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark til NTB.

I en rapport fra advokatfirmaet Grette, som Stortinget hadde bestilt, heter det at stortingsrepresentanter har rett til gratis og skattefri pendlerbolig selv om de bor gratis på «gutterom» eller «pikerom» hos foreldrene i hjemkommunen.

Stortinget har gjort rett, mens skattemyndighetene har tatt feil, konkluderer advokatene i rapporten, som kom onsdag.

Knapt et døgn senere avviser altså Skatteetaten dette synet.

To prinsipper

Skatteetaten legger to hovedprinsipper til grunn, opplyser Funnemark.

– Får man en fordel av arbeidsgiver, som for eksempel pendlerbolig, skal man betale skatt av den. Skal man slippe å betale skatt, må man ha en fradragsberettiget kostnad, sier hun.

En slik kostnad kan for eksempel være utgifter til bolig hjemme.

På spørsmål om hva hun tenker om at Grette-rapporten i stor grad samsvarer med Stortingets eget syn, svarer skattedirektøren:

– Dette er en rapport som er bestilt av og levert til Stortinget. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken. Vi har et annet syn.

Gransker Stortinget

Skatteetaten gjennomfører nå en såkalt arbeidsgiverkontroll, det vil si en kontroll av om Stortinget har betalt arbeidsgiveravgift på alle skattepliktige fordeler til representantene.

Funnemark ønsker derfor ikke gå i detaljer på rapporten fra Grette-advokatene.

– Men enhver arbeidsgiver har lov til å komme med synspunkter. Disse vil vi selvsagt til orientering, sier hun.

Når Skatteetaten er ferdig med kontrollen, er uklart.

– Hvor lang tid vi bruker på en sak, er avhengig av hvor lang tid vi bruker på å hente inn informasjon, sier Funnemark.

(©NTB)