Sidan Troms og Finnmark blei eitt fylke i januar 2020, har fylket arbeidd for å skille seg igjen. Foto: / Illustrasjon: Pål Berg Mortensen
Sidan Troms og Finnmark blei eitt fylke i januar 2020, har fylket arbeidd for å skille seg igjen. Foto: / Illustrasjon: Pål Berg Mortensen

Startar oppdelinga av Troms og Finnmark

Etter nesten to år i tvangsekteskap vedtok Fylkestinget i Troms og Finnmark å starte oppdelinga av storfylket.

Fylkestinget vedtok onsdag å gjennomføre prosessen med å dele opp Troms og Finnmark fylkeskommune. Innstillinga blei vedtatt med 44 stemmer mot 12.

Sidan Høyre-regjeringa slo saman Troms og Finnmark til eitt fylke i 1. januar 2020 har det vore høglytte protestar mot samanslåinga i det som blei det største fylket i Noreg. Berre fem månadar etter tvanssamanslåinga søkte fylkestinget om skilsmisse til kommunaldepartementet.

HVEM SKAL HVOR?: Alta vil ha folkeavstemmning om hvor de skal høre til. Foto: Heiko Junge / NTB
HVEM SKAL HVOR?: Alta vil ha folkeavstemmning om hvor de skal høre til. Foto: Heiko Junge / NTB

Hyppig diskutert

– Dei to siste åra har det vore diskutert oppdeling i kvart einaste fylkesting, sa Arbeiderpartiet-representant Mari Matinsen Siljebråten under møtet i fylkestinget.

Som venta gav den nye regjeringa i haust Troms og Finnmark grønt lys til å dele opp fylket igjen. Dette blir det første fylket som startar prosessen med å splitte seg. I vedtaket blei det også forventa frå fylkestinget at kommunaldepartementet vil bistå fylkeskommunen i oppdelingsprosessen.

Fylkesrådsleiar Bjørn Inge Mo seier til TV 2 at den administrative oppdelinga vil starte umiddelbart etter at fylkesrådet har gjort vedtak, som vil skje i løpet av veka.

Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder i Troms og Finnmark.. Foto: Truls Aagedal / TV 2
Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder i Troms og Finnmark.. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Vil ta tid

Ifølge saksdokumentet vil ikkje Troms og Finnmark fylke vere formelt oppdelt før 1. januar 2024, etter fylkestingsvalet.

Under diskusjonen i fylkestinget var folkeavstemning og høyring eit dominerande tema. Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti la fram forslag om at utredninga om oppdelinga skal ut på høyring for å ivareta inndelinglova sitt §10 Innbyggjarhøyring. Forslaget blei nedstemt.

Alta kommune har allereie vedtatt at dei vil gjennomføre ei folkeavstemning for om kommunen skal gå tilbake til Finnmark eller vere i ein del av Troms etter oppsplittinga. Vel Alta Troms tar kommunen med seg sine over 20.000 innbyggarar. Ordførar i nabokommunen Kautokeino, Hans Isak Olsen, har tidlegare sagt til TV 2 at viss Alta blir i Troms må også Kautokeino sjå på same moglegheit. Det kan då gå hardt utover Finnmark med sine drøyt 75.000 innbyggarar.

Relatert