SKJERPEDE TILTAK: Kilder opplyser til TV 2 at det vil komme ytterligere skjerpelser for utelivet. Foto: Ørn E. Borgen
SKJERPEDE TILTAK: Kilder opplyser til TV 2 at det vil komme ytterligere skjerpelser for utelivet. Foto: Ørn E. Borgen

Kilder til TV 2: Regjeringen innfører full skjenkestopp

Regjeringen har invitert til pressekonferanse klokken 20.00 i kveld.

Under én uke etter at regjeringen strammet til grepet på koronatiltakene, har statsministeren varslet at de vil komme med ytterligere kraftige tiltak mandag kveld.

Blant tiltakene som ble innført i forrige uke, var en anbefaling om maks ti personer samlet i private hjem.

Kilder til TV 2 opplyser at det ikke vil komme nye innstramminger på dette feltet, og at anbefalingen fra forrige uke fortsatt står ved lag.

Ytterligere innstramminger

Selv om anbefalingene i private hjem blir stående, kan vi forvente inngripende tiltak i alle sektorer, etter det TV 2 forstår.

I forrige uke innførte regjeringen nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Mandag kveld får TV 2 opplyst av kilder at Støre og Kjerkol følger Helsedirektoratet og FHI sitt råd og innfører full skjenkestopp nasjonalt.

Regjeringen fastholder at barn og unge skal skjermes så godt det lar seg gjøre. Det vil etter det TV 2 forstår ikke komme konkrete tiltak rettet direkte mot skolene, men de nye karantene-bestemmelsene som presenteres i kveld vil også ramme skolene, får TV 2 opplyst.

TV 2s kilder får også opplyst at forsvaret skal brukes til distribusjon av vaksiner. Frem til nå har kommunene selv hatt ansvaret, men nå vil regjeringen at forsvaret skal avlaste kommunene.

Det jobbes også med å få til en sentral avtale hvor apotekene skal bistå i vaksineringen.

Apotekerforeningen og Helsedepartementet har mandag hatt et møte om hvordan Apotekene kan bistå med å sette koronavaksiner. I Oslo kommune hadde man en slik avtale i sommer, nå utarbeides det en plan for å gjøre ordningen nasjonal.

Betalt direkte fra staten

Kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekerforeningen sier det fortsatt er en del punkter som må avklares, og at de nå venter på at FHI ferdigstiller en veileder som kan sendes ut til kommuner og apotek.

Videre jobbes det med en finansieringsmodell slik at apotekene kan få betalt direkte fra staten uten å måtte gå via kommunen, og uten at det kreves en ordinær anbudsprosess. Allerede på torsdag vil Gran som den første kommunen i Norge tilby sine innbyggere koronavaksine på Apotek1 på Brandbu.

Relatert