RISIKO: FHI ser mørkt på koronautviklingen med omikron i sin nyeste risikorapport. Foto: Jan-Peter Dahl/TV 2
RISIKO: FHI ser mørkt på koronautviklingen med omikron i sin nyeste risikorapport. Foto: Jan-Peter Dahl/TV 2

FHI: Kan bli opptil 300.000 smittetilfeller og 200 innleggelser per dag

Det haster å bremse epidemien med betydelige tiltak, skriver FHI i sin nyeste risikovurdering av omikron.

– Situasjonen er stadig mer alvorlig. Antallet påviste tilfeller øker raskt og etterfølges av en økning av innleggelser, skriver FHI.

Sykehus, sykehjem, fastleger og legevakter opplever stadig økende belastning som følge av syke pasienter, økt sykefravær blant helsepersonellet og mindre tilgang på vikarer fra utlandet.

Samtidig er omikronvarianten i ferd med å etablere seg i Norge og vil om kort tid bli dominerende.

«En bølge med syke»

FHI mener at «omikronvarianten allerede i desember vil forårsake en bølge med mange syke, mange innleggelser, betydelig belastning på helsetjenesten og betydelig belastning på samfunnet, blant annet gjennom utbredt sykefravær».

Selv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorlig sykdom hos den enkelte, vil den store spredningen likevel føre til betydelig flere innleggelser enn i dag, mener FHI.

– I et foreløpig scenario beregner vi at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

Influensaepidemi

I tillegg til en svært utfordrende koronasituasjonen, mener FHI det kan komme en influensaepidemi fra slutten av desember eller i januar.

Denne kan bli bremset av tiltakene mot koronaepidemien.

– Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgen, skriver FHI.

Reduserer risikoen for alvorlig forløp

FHI skriver at vaksinasjon reduserer risikoen for alvorlig forløp også med omikronvarianten selv om beskyttelsen mot å bli smittet er redusert.

– Manglende handling nå kan gi store negative effekter for samfunnet, ikke bare for helsetjenestene i sykehus og kommuner.

Instituttet spår at høyt sykefravær vil ramme mange sektorer.

– Helsetjenesten og andre sektorer må gå gjennom sine kontinuitetsplaner.

Forbundet med usikkerhet

Avdelingsdirektør i FHI Line Vold sier til TV 2 at de ser en utvikling som er alvorlig, og som de er stadig mer bekymret for.

Hun understreker at anslaget om opptil 300.000 smittetilfeller om dagen, er et anslag ut i fra et scenario som er forbundet med usikkerhet.

– Det forutsetter at man ikke har tiltak som virker, sier Vold.

De høye smittetallene er ikke registrerte smittetilfeller, men faktiske smittede, sier hun.

– Det er et høyt antall som også inneholder mørketallene. Og dersom vi ikke gjør ytterligere tiltak vil vi få en raskt eskalerende situasjon på helsevesenet.

– Inngripende tiltak

Både FHI og Helsedirektoratet som jobber med å anbefale tiltak til regjeringen, understreker at det er behov for strengere tiltak.

– Det blir kontaktreduserende og målrettede tiltak, sier Vold.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB mandag at det vil komme nye tiltak i løpet av denne uken.

– Formålet er å få ned og bremse spredningen av delta, og få ned antall innleggelser. Men vi må inn med mer inngripende tiltak for å få til det, sier Vold.

– Vi må agere

FHIs avdelingsdirektør sier at deres rapporter går tre uker frem i tid, og at det derfor vil være mange smittede i julen.

– Vi tegner et bilde av hva som kan skje, dersom vi ikke reagerer.

Hun peker på kunnskap man ser fra Danmark og Storbritannia.

– Der ser det ut til å bli en ganske dramatisk økning i antall smittede, og vi må agere ut i fra det, sier Vold.