Øyvind Skraastad, leder for Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus Foto: Ida Cecilie Madsen
Øyvind Skraastad, leder for Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus Foto: Ida Cecilie Madsen

Tror denne grafen vil stige før jul: – Grunn til å stålsette seg

Mens konserter, teaterforestillinger og julebord avlyses, belager intensivavdelingen på Rikshospitalet seg på flere pasienter enn de hadde håpet på i julen.

Koronainnleggelsene ved norske sykehus har økt i hele november, men kurven har vært brattest den siste uken.

Lederen for Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus, Øyvind Skraastad, tror antallet pasienter på intensivavdelingen derfor vil øke rett før julen ringes inn.

– Ut ifra den erfaringen vi har fra de andre variantene, tar det normalt en uke eller to fra en pasient blir innlagt med korona, til den trenger intensivbehandling. Vi har mange som kommer inn nå, og da tilsier det at noen av disse vil trenge intensivbehandling rett oppunder julen, sier Skraastad.

– Grunn til å stålsette seg

De fleste som er innlagt med koronavirus nå, er smittet av deltavarianten, ikke omikron. Klinikklederen vet dermed ikke om sykdomsforløpet vil utvikle seg likt med den nye varianten.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, er enig i at det er god grunn til å forberede seg på enda fullere intensiver rett før jul.

– Vi ser ofte at smittetallene stiger først. Så går det en uke, så begynner vi å se det på innleggelser. Så går det ytterligere en uke før vi ser det på intensivtallene. Sånn har det vært under hele pandemien, og det er nok grunn til å stålsette seg litt for at det også kan skje nå inn mot jul, sier Nakstad.

I helsevesenet jobber man døgnet rundt, ikke minst på intensivavdelinger, uansett om det er ferie eller ikke. Derfor er kapasiteten mest preget av det ordinære fraværet andre steder enn på intensivavdelingene, sier Nakstad.

– Men det er klart at totalen her spiller en rolle. Det er ikke noe gunstig å gå inn i en juletid med rekordhøye smittetall og innleggelser, legger han til.

– Må gjøre så godt vi kan

Skraastad mener det er ekstra utfordrende at trykket kommer nå, i en høytid hvor slitne helsepersonell trenger en avkobling.

– Vi har drevet ganske tungt over ett og et halvt til to år. Det er mange ting som gjør at det ikke er så lett å bemanne som vi skulle ønske oss, sier Skraastad.

Klinikklederen sier at de har kriseplaner for å håndtere flere pasienter enn de har nå, men at det vil gå på bekostning av andre avdelinger.

– Vi la planer i sin tid for at vi kunne øke med to- og tregangen, men det blir jo ikke det samme sykehuset og den samme behandlingen. Da blir det andre bemanningsnormer med annet personell rundt sengene, så må vi bare gjøre så godt vi kan, sier Skraastad.

Relatert