Stenger Maarud-fabrikk i 48 timer etter mistenkt omikron-smitte

Det er påvist 20 smittede med korona etter et julebord ved Maarud i Sør-Odal den 27. november. Kommuneoverlegen har grunn til å tro at det er snakk om omikron.

De smittede har milde eller ingen symptomer, opplyser kommunen.

– Kommuneoverlegen har grunn til å tro at det kan være snakk om omikron, og har derfor iverksatt tiltak knyttet til testing, smittekarantene og isolasjon med utgangspunkt i nasjonale regler for mulig omikronsmitte, skriver Sør-Odal kommune i en pressemelding.

Kommuneoverlegen har bedt om sekvensering av tester på Ahus for å finne ut av hva slags virusvariant det er snakk om.

Stenger i 48 timer

Pressekontakt Cathrine Moksnes ved Maarud bekrefter at smitteutbruddet er blant deres ansatte.

– Bedriften arrangerte et julebord på Maarud gård forrige lørdag, da det ikke var noen restriksjoner. Vi har ikke fått bekreftet at utbruddet stammer fra julebordet, men omtrent alle ansatte var der, sier Moksnes.

Hun opplyser at alle som deltok på julebordet måtte vise til negativ test for å slippe inn.

– Vi gjorde en del forebyggende tiltak, som å teste alle ansatte og arrangører før julebordet. Nå følger vi opp internt for å gjøre de smittetiltakene vi kan, sier Moksnes.

Bedriften har ikke blitt pålagt å gjøre noe av kommunen, men har selv tatt avgjørelsen om å avlyse to skift i helgen.

– Vi stenger ned fabrikken i 48 timer i helgen som et føre var-tiltak, sier Moksnes.

Forventer flere smittetilfeller

Et flertall av juleborddeltakerne er bosatt i Sør-Odal, men også nærliggende kommuner er berørt av smitteutbruddet. Kommunen forventer at det vil bli påvist flere smittetilfeller i dagene som kommer.

– Det pågår et omfattende smittesporingsarbeid i Sør-Odal, der alle nærkontakter tilknyttet de påvist smittede vil bli kartlagt, skriver Sør-Odal kommune.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til bekreftet smittet skal i ti dagers karantene. Personer som har fått påvist korona skal være i isolasjon i sju dager fra det tidspunktet en får positiv test.

– Øvrige nærkontakter har plikt til å teste seg så raskt som mulig, samt også mellom tre og sju dager etter nærkontakten, opplyser kommunen.

Kriseledelsen i kommunen er i tett dialog med Folkehelseinstituttet, Ahus og fylkeslegen.

– Kommuneoverlegen ønsker å være tydelig på at tiltakene bedriften iverksatte etter julebordet, både som føre-var-tiltak i etterkant av arrangementet og nå som det er blitt påvist smitte, er gode.

Relatert