AVLYSER: Grefsen skole avlyser juleavslutninger for å begrense risiko for koronasmitte. Foto: Audun Braastad / NTB
AVLYSER: Grefsen skole avlyser juleavslutninger for å begrense risiko for koronasmitte. Foto: Audun Braastad / NTB

Skole avlyser alle juleavslutninger

Utdanningsetaten i Oslo kommune anbefaler skolene å vurdere omfang, form og innhold på sine arrangementer. Grefsen skole har valgt å avlyse alle skolen juleavslutninger.

Koronasmitten stiger nok en gang, og omikron-varianten skaper bekymring. Torsdag presenterte regjeringen flere nye tiltak for å begrense smitten.

Dette er de nye koronatiltakene:

Regjeringen innførte torsdag nye tiltak og anbefalinger for å hindre spredningen av den nye koronavarianten omikron.

Påbud/krav i Oslo-området

* Munnbindpåbud på steder der det ikke er mulig å minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

* Påbud om hjemmekontor: Arbeidsplasser skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, der det er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester.

* Maks 100 personer samlet på private arrangementer på offentlig sted og i leide eller lånte lokaler.

* Serveringssteder og arrangører får plikt til å registrere gjester.

* Bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling

* Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling

* Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

* Tiltakene gjelder i Oslo, Asker, Bærum, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn og Moss.

Nasjonale tiltak:

* Det er anbefalt å redusere antall nærkontakter. Hold gjerne en meters avstand der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.

* Det er anbefalt å ta i bruk hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester. Anbefalingen går ut på at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.

* Det er anbefalt å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, samt på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

* Fra og med midnatt må alle som kommer til Norge, teste seg innen 24 timer. Det gjelder både vaksinerte og uvaksinerte. Reisende kan teste seg på en teststasjon på grenseoverganger, ved en offentlig teststasjon eller en selvtest. Hvis testen er positiv, er den reisende pålagt å gjennomføre en PCR-test raskest mulig og senest innen 24 timer.

Tiltak som alt er innført for å hindre spredning av omikron:

* Isolasjonstiden forlenges til sju dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

* Smittekarantene i ti dager for nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag sju. Ved negativ test på dag sju kan karantenen avsluttes.

* Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig, og mellom dag tre og sju etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer fram til første test er negativ.

* Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus. Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

(NTB)

Fredag sendte Grefsen skole i Oslo ut et skriv til alle foreldre og foresatte til elever ved skolen.

– På bakgrunn av smitteutviklingen, usikkerheten rundt omikron-varianten og de nasjonale og regionale påbud, råd og anbefalinger har Grefsen skole bestemt at vi gjør noen lokale tiltak, skriver rektor Are Enger.

Rektoren opplyser videre at elevenes skolehverdag foreløpig går som normalt.

– Det mest inngripende tiltaket er at alle juleavslutninger avlyses, skriver Enger.

Grefsen skole ligger nord i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB
Grefsen skole ligger nord i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB

Skolen oppfordrer voksne til å redusere antall nærkontakter og «være smarte ved større ansamlinger».

– Jeg vil tro at det er delte meninger om disse tiltakene, men skolens ledelse mener dette er det riktige å gjøre nå, skriver Enger.

Tiltak på Grefsen skole:

Juleavslutninger for elever, foreldre og lærere avlyses

 • Regionale tiltak tillater at det kan gjennomføres. Men Grefsen skole ønsker ikke å ta på seg et slikt arrangør-ansvar, med de konsekvenser det kan få. Av erfaring vet vi at foreldre og foresatte stiller lojalt opp når skolen inviterer. Vi ønsker derfor heller ikke å sette foreldre i en slik situasjon, at man føler man må stille opp, når usikkerheten rundt smittesituasjonen er stor. Vi vet at dette er trist og leit for elever, foreldre og ansatte, men vi skal sørge for gode skoledager og opplevelser for elevene, her på skole og AKS.

  Levering og henting på skole
 • Foreldre kan følge elever til oppstillingsplass, men ikke inn i skolebygget.
 • Det samme gjelder ved henting rett etter skoletid.

  Levering og henting på AKS
 • Foreldre kan følge elever til inngangsdør, men ikke videre inn i skolebygget.
 • Barn som blir hentet på AKS, må nå oppgi hentetidspunkt. AKS sender skjema, som må fylles ut i løpet av helgen. Dette gjelder som sagt kun elever som blir hentet. Har man allerede gå-avtale, kan man se bort fra dette.

  Foreldre skal ikke gå inn i garderobeområder eller andre steder inne på skolen.

  Møter med foresatte og ledelse/administrasjon vil nå foregå på Teams. Avtalte møter bookes om til digitale møter. Løsning for individuelle samtaler med lærere og foreldre(elever) avtales internt mellom lærer og foreldre.

  Skolen omorganiserer samarbeidstid for ansatte og gjeninnfører nå teamvis eller basevis samarbeidstid, ikke samlet for hele personalet.

  Skolen fortsetter på grønt nivå og har ordinære skoledager, men strammer inn på det vi kan med tanke på å redusere antall nærkontakter for voksne og større samlinger.

Utdanningsetaten i Oslo kommune har ikke oppfordret skolene om å avlyse juleavslutninger, men sendte fredag følgende informasjon til skolene om avslutninger og andre arrangementer:

«Det er ikke er noen antallsbegrensninger når ansatte og elever samles i skolefaglig aktivitet.

Når foresatte inviteres til arrangementer og avslutninger, følger dere arrangementsreglene. I tillegg til antallsbegrensningene vi informerte om i går, er anbefalingen fra helsemyndighetene å holde avstand hvis mulig og være hjemme når man er syk.

Skolene må i samarbeid med de ansatte vurdere omfang, form og innhold på sine arrangementer slik at de følger reglene. Et av grepene kan være å ha tilviste plasser eller å gjennomføre arrangementer ute. Arrangementer fra Den kulturelle skolesekken går som planlagt».

Slik bruker du hurtigtesten riktig:

Relatert