STORT UTBRUDD: Espen Rostrup Nakstad forteller at det kan være kunnskap å hente fra det norske omikronutbruddet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
STORT UTBRUDD: Espen Rostrup Nakstad forteller at det kan være kunnskap å hente fra det norske omikronutbruddet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Julebordutbruddet kan gi kunnskap som kommer mange land til gode

Omikron-utbruddet etter et julebord i Oslo fører til oppslag i internasjonale medier, og det er ikke bare avisene som er interessert i utbruddet. Forskere ser også verdien i å vite mest mulig om akkurat dette utbruddet.

De spesielle omstendighetene rundt julebordutrbuddet i Oslo kan gi mye verdifull informasjon om hvor smittsomt viruset er - og hvordan sykdomsforløpet er.

Følg koronanyhetene i vårt livesenter

– Det vil være mye kunnskap å hente ut fra de smittedes sykdomsforløp, og denne kunnskapen kan komme mange land til gode, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, til TV 2.

60 personer som var på det mye omtalte julebordet har testet positivt for korona. Av disse er det sannsynlig at mellom 15 og 20 kan være smittet av den nye omikronvarianten.

I tillegg er 20-30 personer, som ikke deltok på julebordet, bekreftet smittet med koronaviruset etter samme kveld på restauranten. Cirka en tredjedel av disse viser sannsynlig omikron på screening.

Ingen alvorlig syke

Juleborddeltagerne følges tett opp av Oslo kommune, og kunnskapen man henter fra disse personene deles i det internasjonale forskningssamarbeidet.

Ingen av de smittede i omikronutbruddet i Oslo er så langt blitt alvorlig syke.

Samtlige juleborddeltakere var fullvaksinert, og det underbygger meldingen fra Sør-Afrika, om at de som har antistoffer får milde eller ingen symptomer.

Utenlandsk dekning

Blant mediene som omtaler julebordutbruddet er storavisene Evening Standard, Sky News. Independent, The Washington Post, New York Times og Los Angeles Times

Deltakerne på julebordet skal også ha hurtigtestet seg før de møttes, men fått negativt resultat. Overraskelsen var derfor stor at så mange testet positivt på en PCR-test.

Nakstad mener det er en logisk forklaring på det, da PCR-testen er mer sensitiv for prøver tatt i neseslimhinnen.

– Hurtigtestene er bedre til å fange opp smitte hos personer som er reellt smitteførende. Mens PCR kan avdekke en del personer som har viruset, men ikke er smitteførende i øyeblikket, forklarer Nakstad.

Han er dermed tydelig på at hjemmetestene er godt egnet til å fange opp personer som er smitteførende.

Relatert