Innfører påbud om munnbind og hjemmekontor i Oslo-området

Regjeringen innfører en rekke tiltak for å bremse den eksplosive smitteøkningen. De strengeste tiltakene innføres i Oslo og omegn.

Regjeringen innfører nå flere nasjonale og regionale tiltak. Det skjer i kjølvannet av den eksplosive smitteøkningen i Norge, og at omikron-varianten har gjort sitt inntog i landet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) representerte regjeringen på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Her gjorde helseministeren det klart at det innføres regionale tiltak i Oslo og flere kommuner i Viken og Innlandet, for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten.

Fra midnatt blir det her påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Det vil si på butikker, kjøpesentre, kollektivtransport, taxi og på serveringssteder. Det blir også påbud om hjemmekontor for hele eller deler av arbeidsstokken.

– Denne pandemien skal vi kontrollere. Den er ikke over. Det har vi fått demonstrert med tydelighet denne uken, sier Støre.

– Situasjonen er bekymringsfull og vi tar grep. Vi har et stort utbrudd med den nye varianten, sier Kjerkol.

Antallsbegrensinger og bordservering

I denne regionen innføres det også antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler.

For arrangementer innendørs, der det ikke er faste tilviste plasser blir det antallsbegrensinger på inntil 600, i kohorter på 200.

Serveringssteder og arrangører plikter å registrere gjester for å kunne varsle ved smitteeksponering. Det blir også krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling.

De regionale tiltakene omfatter kommunene Oslo, Asker, Bærum, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn og Moss.

Dette er alle tiltakene i Oslo-området:

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.
 • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.
 • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
 • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
 • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Kilde: Regjeringen

I første omgang gjelder tiltakene fra midnatt på fredag og i 14 dager fremover. Deretter vil det bli gjort nye vurderinger.

VG melder torsdag kveld at Statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, vil innføre tiltak i flere kommuner i Viken.

Dette gjelder for hele landet

Regjeringen opplyser at følgende regler nå gjelder for hele landet:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent.
 • Regjeringen ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe.
 • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Kompenserer næringslivet

Finansminister Slagsvold Vedum gjorde rede for kompenserende tiltak for næringslivet.

– Med innstrammingene som kommer kan det være enkelte aktører som får en uro. Derfor ønsker vi å komme med tiltak med én gang, sier han.

Det ene er at den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner vil bli stående frem til 1. januar. Over nyttår er det mulig at dette vil videreføres.

Det andre er at regjeringen viderefører ordningene for kultur, frivillighet og idrett i første halvår 2022.

Når det gjelder koronarelatert sykefravær, er det vanligvis slik at arbeidsgiver dekker de første 16 dagene. Nå vil arbeidsgiver ta de første fem, gitt at fraværet er koronarelatert, og staten tar kostnadene fra og med dag seks.

Tre nivåer

Støre innledet torsdagens pressekonferanse med å si at han forstår at utviklingen gjør folk bekymret. Samtidig understreket statsministeren at vaksinering fremdeles er det viktigste tiltaket for å bremse utviklingen.

De nye tiltakene innføres på tre nivåer:

 • Regionale tiltak for kommunene som er spesielt berørt. Det er altså disse tiltakene som gjelder Oslo og kommunene rundt.
 • Skjerpede innreisetiltak for dem som reiser inn til Norge.
 • Nasjonale anbefalinger som gjelder hele landet.

Før pressekonferansen kom Helsedirektoratet med en rekke anbefalinger, som regjeringen nå følger. Anbefalingene gikk blant annet ut på lokale påbud om munnbind, hjemmekontor og antallsbegrensinger på private arrangementer.

Også Helsedirektoratet ved direktør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg var til stede på pressekonferanse.

Relatert