Ny DNA-rapport:

– Ulvene er ikke hybrider og vi vet hvor de er fra

I flere år har bygdefolk hevdet at ulven i Norge er satt ut eller oppblandet med hund. Etter tre års arbeid kan iallfall forskerne svare på hvor stamfaren kommer fra.

Få, om noen dyr i den norske faunaen, er like omstridt som ulven. Hvert eneste år havner den i skuddlinjen, og ulven er like hatet av noen som elsket av andre.

– Ulven er jo et veldig spennende dyr å forske på, og vi har klart å skaffe verdens største datasett på ulv, forteller professor Hans K. Stenøien ved NTNU Vitenskapsmuséet i Trondheim.

– Den norsk-svenske ulvestammen ble utryddet før 1970. Så hvor kommer den nåværende ulvestammen fra?

– Genetisk er vår ulv mest lik ulven i Finland, sier Stenøien.

STØRSTE GENETISKE UNDERSØKELSE: På Vitenskapsmuséet i Trondheim presenteres nå ny ulveforskning, ledet av professor Hans K. Stenøien Foto: Frank Lervik/TV 2
STØRSTE GENETISKE UNDERSØKELSE: På Vitenskapsmuséet i Trondheim presenteres nå ny ulveforskning, ledet av professor Hans K. Stenøien Foto: Frank Lervik/TV 2

Avviser hundeinnblanding

Han legger til at det er en ren ulv vi har, og at det er liten eller ingen innblanding av hund i ulvestammen som holder til i Norge og Sverige.

Stenøien kan ikke si noe om hvordan ulvene kom tilbake til Sverige og Norge etter at de ble utryddet.

– Om den har gått på egne bein eller om den er kommet på annet vis, er ikke noe vi kan si noe om med genetiske markører. Og dette har ikke vært en del av mandatet.

Professoren har hørt spekulasjonene om at ulven har blitt blandet med hund, og om frykten det har skapt for at ulven lett kan bli for tam.

– Vi har jo hatt disse hypotesene tidligere, men nå kan vi slå det fast med stor sikkerhet; det er nemlig ingen annen ulv i verden med mindre innblanding fra hund enn den norsk-svenske.

HYBRID AV HUND OG ULV: Denne blandingen av schãfer og ulv utstilt på utstillinga som åpner 4.desember. Foto: Frank Lervik/TV 2
HYBRID AV HUND OG ULV: Denne blandingen av schãfer og ulv utstilt på utstillinga som åpner 4.desember. Foto: Frank Lervik/TV 2

Han sier han ikke kan kommentere bildene TV 2 tidligere har publisert av ulver med merkelig utseende i skogene.

– Basert på våre prøver kan vi si noe om graden av hybridisering. Det vi finner er at det er minimalt med innslag av hund i norsk og svensk ulv, sier han.

Forskere har tidligere sagt at utseende kan skylde innavl.

Innavl truer ulvene

Dette er altså første gang at man kan konkludere med at den moderne norsk-svenske ulvestammen er genetisk mest lik finsk ulv, nærmere bestemt en populasjon som befinner seg i det sør-vestlige Finland.

Det var Stortinget som bestilte rapporten forskerne nå publiserer. NTNU-forskerne har samarbeidet med blant annet København universitet, og i alt 34 forskere og institusjoner har hjulpet med innsamling av materiale.

Én fare ulveflokkene i norske skoger møter er spesielt problematisk, ifølge rapporten som nå blir publisert, etter tre års arbeid.

– Sammenlignet med ulv andre steder i verden er den norsk-svenske svært innavlet, forteller Stenøien, og det medfører at den er både sårbar og utsatt for sykdommer.

INNAVL TRUER ULVENE: Den ferske rapporten peker på innavl som en stor trusel mot dyrenes helsetilstand. Foto: Frank Lervik/TV 2
INNAVL TRUER ULVENE: Den ferske rapporten peker på innavl som en stor trusel mot dyrenes helsetilstand. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Hvordan kan vi løse det problemet?

– Det er et spørsmål som forvaltningen må ta ansvaret for å svare på, mener Stenøien.

Rapporten beskriver også at en del ulver i dyrehager i Finland og Sverige er genetisk sett nærmere den opprinnelige ville bestanden i Norge og Sverige, og kanskje representerer siste rest av den utryddede bestanden.

Ulven ble fredet i Norge i 1973 og i Sverige i 1966. I 2020-21 antas det å være rundt 480 individer til sammen i Norge og Sverige.

Relatert