Innførte nye tiltak: – Pandemien er ikke over

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjorde for ny koronastrategi i Stortinget tirsdag. Regjeringen innfører to nye, nasjonale regler og fire anbefalinger.

Mandag kveld bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2 at det vil komme flere nye koronatiltak.

Tirsdag klokken 10 redegjorde han for regjeringens nye koronastrategi i Stortinget.

– Pandemien er ikke over, og vi må gå over i en ny fase. Smitten vil være blant oss. Vi må finne de tiltakene som gjør at vi unngår overfylte sykehus, samtidig som vi unngår en full nedstenging, sier Støre.

Tredje dose før påske

Samtidig sier Støre at situasjonen er en helt annen nå, enn tidligere. Det skyldes den høye vaksinedekningen i Norge.

– Det aller viktigste vi har lært er at vi gjennom vaksinering er mye bedre beskyttet enn før. Vi tåler mer smitte, men vi må ha kontroll. Det aller viktigste tiltaket er vaksine.

Derfor planlegger regjeringen at alle over 18 få tilbud om en tredje vaksinedose før påske.

– Effekten av den tredje dosen er solid dokumentert. Oppfriskningsdosen til eldre har betydelig effekt. Effekten ser ut til å komme kort tid etter vaksinen er tatt, raskere enn etter andre dose. Det viktigste tiltaket akkurat nå er at alle over 65 år får en oppfriskningsdose. Klarer vi det vil det redusere behovet for mer inngripende tiltak, sier statsministeren.

Nasjonal munnbindanbefaling

Samtidig skaper den nye virusvarianten omikron økt usikkerhet om veien videre.

Støre er klar på at vi foreløpig ikke vet godt nok hvordan vaksinene beskytter mot den nye virusvarianten.

Tirsdag morgen bekreftet flere kilder til TV 2 at de fra klokken 9 ble kalt inn til et møte med helse- og omsorgsdepartementet hvor de fikk en gjennomgang av ulike tiltak.

Kildene bekreftet at det ble en nasjonal anbefaling om munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde én meter avstand. Dette bekrefter også Støre fra talerstolen.

MUNNBIND: Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte tirsdag en nasjonal anbefaling om munnbind. Foto: Aage Aune / TV 2
MUNNBIND: Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte tirsdag en nasjonal anbefaling om munnbind. Foto: Aage Aune / TV 2

I tillegg videreføres anbefaling om å jevnlig teste skolelever i områder med mye smitte. Kommuner med høyt smittepress oppfordres også til å anbefale økt bruk av hjemmekontor.

Dette er de nye tiltakene:

To nye regler:

  • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
  • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Nye anbefalinger:

  • Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
  • Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
  • I tillegg viderefører vi anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten
  • Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

Kilde: Regjeringen

– Ikke et mål i seg selv

Statsministeren understreker at målet med den nye koronastrategien er å unngå overbelastning i sykehusene og i den kommunale helsetjenesten.

– Lave smittetall er ikke et mål i seg selv. Det grunnleggende og avgjørende er å skjerme barn, økonomi og at arbeidsplasser skal beskyttes så langt som mulig, og at offentlig tjenester skal ytes på et forsvarlig nivå. Å kontrollere covid-19 handler om å finne den rette balansen, sier Støre.

Dette innebærer blant annet en strengere grensekontroll.

Støre sier blant annet at de jobber med nye innstramminger for innreise og varslet at regjeringen kan komme med tiltak raskt.

– La det ikke være noen tvil – regjeringen er beredt til å iverksette nødvendige tiltak raskt dersom situasjonen tilsier det og vi har solid faglig dekning, sa han videre.

Klar oppfordring

Støre sier at vaksinedekningen i Norge er god, men han ønsker at enda flere skal takke ja.

350.000 personer ikke vaksinert. Det er også 600.000 personer som ikke har tatt to doser.

– Vi trenger større oppslutning blant personer mellom 25 og 40 år og blant noen grupper født i utlandet. Å få disse gruppen til å ta vaksinen vil senke belastningen på helsevernet og bidra til at vi kan leve mest mulig normalt, sier Støre.

Han kom med klar oppfordring:

– Takk ja, og vaksiner dere.

Kritiske ordførere

Ordførerne Tom Georg Indrevik (H) i Øygarden kommune og Siv Høgtun (H) i Askøy kommune er kritisk til tiltakene, og mener regjeringen burde lagt seg på en strengere linje

– Jeg er glad for at det blir en innstramming, men jeg mener det burde innføres et munnbindpåbud i hele landet. Samtidig burde det bli mer utstrakt bruk av koronapass. Smittesituasjonen er nå så stor og uoversiktlig at regjeringen må være tydeligere på tiltakene, sier Indrevik til TV 2.

Et nasjonal munnbindpåbud etterlyses også fra Høgtun.

– En annen utfordring er at næringslivet ikke bli kompensert dersom det kun innføres lokale tiltak. Her har ikke regjeringen kommet med noe klart svar på hvordan dette kan løses. Det er bra at alle skal få tilbud om en tredje vaksinedose før påske, men det er rart at regjeringen legger seg opp i hvordan dette organiseres lokalt, sier Høgtun.

Relatert