Guldvog: – Det blir mindre normalt enn det vi har planlagt for

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener at Omikron gjør det nødvendig med flere tiltak og mer nasjonal styring enn det som var planlagt.

Omikron har blitt oppdaget i en rekke land i Europa, deriblant Storbritannia, Danmark og Portugal.

Virusvarianten er trolig mer smittsom, og eksperter er bekymret for om den reduserer vaksinenes effekt.

– Vi vurderer merriskoen vi har fått gjennom den nye virusvarianten, som WHO sier medfører en betydelig risiko. Vi må forsikre oss om at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen, sier Guldvog.

Vil påvirke hverdagen

Helsedirektoratet har levert en ny anbefaling om tiltak til regjeringen. Det omhandler oppdaterte reisetiltak, råd om testing, smittesporing, isolasjon og karantene. I tillegg har de vurdert hvilke nasjonale tiltak vi skal ha, sier Guldvog.

– Vi har ikke foreslått full nedstengning, sier han.

Samtidig mener han at dersom omikron bekreftes i Norge, så vil det få konsekvenser.

– Jeg tror det er sannsynlig at dette kan påvirke hverdagen vår. Det blir mindre normalt enn de vi har planlagt for, sier Guldvog.

Nøyaktig hvor annerledes det blir, synes han er vanskelig å spå, men den norske befolkningen må belage seg på tiltak.

– Vi ser for oss at noen råd og anbefalinger, kanskje også noen påbud, må være nødvendig å ha. Men jeg er ikke helt sikker ennå. De nærmeste ukene vil gi svar og avklare situasjonen, sier Gulvdog.

Mer nasjonal styring

Ett av tiltakene som er oppe til vurdering, er mer utstrakt bruk av munnbind.

– Så er det en avveining om at dette skal gjelde for landet eller være målrettet for noen regioner, sier Guldvog.

Han er klar på hva han selv mener, men viser til at den endelige beslutningen ligger hos regjeringen.

– En ny virusvariant trekker i retning av at munnbind ikke bare bør gjelde regionene.

Gjennom høsten har det i stor grad vært opp til kommunene å innføre lokale tiltak ved behov. Generelt tror Guldvog at den nye virusvarianten krever mer nasjonal styring.

– Med en ny virusvariant tror vi det er nødvendig å løfte den nasjonale kommunikasjonen, sier helsedirektøren.

– En større belastning

Helsedirektoratet sier at omikron er mer smittsom enn tidligere varianter.

– Vi vet at det er mer smittsomt, men vi vet ikke i hvor stor grad det er farligere for folk å bli smittet. Er den mer smittsomt og like farlig, blir det en større belasting for helsetjenesten generelt, sier Guldvog.

I beste fall viser varianten seg å gi mindre risiko for alvorlig forløp.

– Men den kunnskapen har vi ikke enda.

Varianten har foreløpig ikke blitt påvist i Norge. Alle virusprøver som er mistenkelige, blir sekvensert.

– Vi har også forbedret oss på hva vi skal gjøre når vi får det første tilfellet, hvordan vi skal smittespore og få kontroll, sier Guldvog.