PASSIV: Opposisjonen beskylder helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og resten av regjeringen for å være passiv i koronahåndteringen. Foto: Simen Askjer / TV 2
PASSIV: Opposisjonen beskylder helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og resten av regjeringen for å være passiv i koronahåndteringen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Det haster, Kjerkol!

Til tross for at det er en svært alvorlig og dramatisk utvikling i pandemien, har vi en politisk ledelse som er passive i koronahåndteringen.

Antall smittetilfeller, innlagte pasienter og dødsfall øker. Sykehusene er under stort press og kapasiteten er sprengt flere steder.

Flere kommuner og statsforvaltere ber om tydeligere råd fra regjeringen. Og nå er det oppdaget en ny virusvariant som også kan komme hit.

Da Bent Høie overrakte nøklene til Ingvild Kjerkol den 14. oktober, overrakte han også meterstokken.

I den lå makten til å bestemme over smitteverntiltak. Han minnet så om at pandemien ikke er over og sa til Kjerkol at det kom til å bli hard jobbing fra første time.

Det er nå to måneder siden gjenåpningen, og seks uker siden Kjerkol tok over ansvaret. Siden da har situasjonen endret seg dramatisk.

Bare de siste to ukene er det registrert 100 dødsfall knyttet til korona. Helseministeren må slutte å gjemme seg bak at det var den forrige regjeringen som gjenåpnet Norge.

Gjennom hele pandemien har man fortløpende måtte vurdere og innføre nye tiltak – både strengere tiltak og lettelser – etter hvert som situasjonen brått har endret seg.

Handlekraft

Nå er situasjonen alvorlig, og da trenger vi en regjering og en helseminister med handlekraft.

Kunnskapen om at vaksinebeskyttelsen for fullvaksinerte med to doser ikke er like god som faglige myndigheter tidligere trodde, har regjeringen hatt informasjon om en god stund.

Likevel har ikke Kjerkol gitt tydelige krav om at det haster med vaksineringen.

Faktisk har bare 3 av 10 eldre over 65 år fått den viktige oppfriskningsdosen til nå, og selv helsepersonell venter fortsatt på den tredje dosen.

Skal vi unngå nedstenging og strenge tiltak, er det mest effektive tiltaket nå å tilby alle den tredje dosen så raskt som mulig.

Kommunenes innsats gjennom hele pandemien har vært formidabel. De er motoren i vaksineringen, i testingen og smittesporingen.

Noe som haster

Pandemien krever fortsatt stor innsats, og mye ansvar hviler på kommunene. Ordførerne i Vestland er nå svært urolige for smittesituasjonen, og i et brev til Helsedirektoratet ber de om at det nå innføres nasjonale koronatiltak.

Det er nå over to uker siden kommuner og statsforvaltere i møter med Helsedirektoratet og FHI ba om tydeligere råd, og gav beskjed om at de trengte at sentrale myndigheter bidrar med nasjonale anbefalinger.

Til nå har vi hørt lite – om noe som haster.

Dessverre går det tregt i pandemihåndteringen for denne regjeringen på flere områder.

For to uker siden sa statsminister Jonas Gahr Støre at regjeringen ville legge forholdene til rette for at kommunene kan ta i bruk krav om koronasertifikat for å få inngang til store og små arrangementer og eventuelt utesteder.

Foreløpig har ingen kommuner, heller ikke Tromsø, kunnet nyttiggjøre seg den forskriften regjeringen laget.

Håndhilse

Det fungerer rett og slett ikke i praksis. Mange land har også innført koronasertifikat som selvstendig tiltak, slik at kommuner kan sikre at restauranter, kinoer og arrangementer kan holdes åpent helt som vanlig mot at gjestene viser koronasertifikat ved inngangen.

Slik bruk av koronasertifikat krever et lovarbeid med høringsrunde. Men ingen har hørt om det ennå!

Det er fullt forståelig om folk blir forvirret når man har en regjering som den ene dagen ber oss slutte å håndhilse, samtidig som Helsedirektoratet sier at håndhygiene ikke er så effektivt. Det er også fullt forståelig om folk blir forvirret av en regjering som ikke forklarer oss hvorfor de ikke lytter til anbefalingene fra helsemyndighetene om munnbind, når signalet er at luftsmitte er den største utfordringen.

Ingen av oss ønsker nedstenging og strenge og inngripende tiltak, spesielt ikke nå som det nærmer seg høytid. Derfor trenger vi en regjering som viser handlekraft, som er tydelig i sine prioriteringer, sine budskap, sine anbefalinger og sine tiltak.

Det trenger kommunene, det trenger helse- og omsorgssektoren, det trenger næringslivet, det trenger kulturlivet - det trenger vi alle NÅ!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert