SIER IKKE UNNSKYLD: Men barneminister Kjersti Toppe kaller det uakseptabelt at foreldre og barns menneskeretter blir krenket i barnevernsaker. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
SIER IKKE UNNSKYLD: Men barneminister Kjersti Toppe kaller det uakseptabelt at foreldre og barns menneskeretter blir krenket i barnevernsaker. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Barnevern-skandalen:

Vil ikke beklage menneskerettsbrudd

Til tross for 13 dommer mot Norge vil ikke den nye barneministeren, Kjersti Toppe (Sp) gi en offentlig beklagelse for menneskerettsbruddene i barnevernsaker, nå.

Det skjer til tross for at Arbeiderpartiet i opposisjon kritiserte tidligere barnemininister Kjell Ingolf Ropstad for arroganse da han nektet å beklage overfor de mange foreldrene og barna, som er krenket.

Senterpartiet har også vært kritiske til den tidligere regjeringens politikk.

I går falt det to nye dommer mot Norge i Menneskerettsdomstolen, mens det ble frikjennelse i en sak. Til sammen er landet vårt dømt for krenkelser mot foreldre og barn i barnevernssaker 13 ganger de siste årene.

– Det er ikke naturlig å kommentere spørsmålet om offentlig beklagelse nå. Nå skal jeg sette meg godt inn i dommene som ble kjent i går, som er viktige meldinger og korrektiv om norsk barnevern. Jeg viser også til at det er flere saker på vent i EMD, skriver barneministeren til TV 2.

Hun understreker at hun mener de påviste menneskerettsbruddene er uakseptable og veldig alvorlige.

– Slik skal det ikke være, skriver hun.

Kommunikasjonsavdelingen i Barnedepartementet opplyser at Toppe ikke ønsker å svare på oppfølgingsspørsmål om hvorfor hun ikke vil gi en beklagelse.

Det var den sentrale familiepolitikeren i Ap, Kari Henriksen som refset Ropstad da han gjorde noe som ikke er ulikt det Kjersti Toppe gjør nå.

– Ropstad burde innkalt til et møte og gitt en unnskyldning til foreldre i sakene der Norge er dømt. De har blitt frarøvet muligheten til å se barna sine, noe som strider mot menneskerettene, sa hun.

Kjersti Toppe skriver at hun tar på største alvor at Norge er dømt for krenking av menneskerettene.

– Jeg mener det er svært alvorlig at familier er blitt utsatt for uriktig praksis, og det er mitt umiddelbare budskap til de utsatte familiene. EMD avgjorde i går tre barnevernsklager mot Norge. Jeg registrerer at det i en sak ikke ble konstatert krenking, mens det i de to andre ble konstatert krenking av menneskerettene.

Ministeren mener de 13 dommene mot Norge viser at det har vært behov for å endre norsk barnevernpraksis. Og viser til at det har kommet nye føringer fra høyesterett om hvordan barnevernet skal forholde seg til det EMD peker på.

– Også den nye barnevernsloven som ble vedtatt av Stortinget i vår, skal bidra til å sikre rettssikkerheten til både barn og foreldre. Sakene som ble avgjort i går ble behandlet i det norske rettssystemet før 2019, skriver hun.

Barneministeren framholder at det nå er hennes ansvar at barnevernet imøtekommer sine menneskerettslige forpliktelser.

– Det er en prioritert oppgave for meg og regjeringen å styrke rettssikkerheten i alle deler av barnevernet. I dette arbeidet vil jeg legge vekt på hensynet til barnets beste. For meg som barneminister er det viktig at barna blir godt ivaretatt.

– Vi ser allerede at det er en økende bevissthet når det gjelder å vurdere samvær etter en omsorgsovertakelse, og det å arbeide for gjenforening av barn og foreldre. Forsking viser at praksis i domstoler og nemnder har blitt justert på dette området, skriver Kjersti Toppe.

Som også også viser til saken der det ikke ble konstatert menneskerettsbrudd i går.

– Der har jeg merket meg at EMD vektlegger barna sine egne meininger, og at de nasjonale rettsprosessene har vært omfattende og grundige. Samtidig viser de to andre dommene at det ikke er tatt nok hensyn til alle interesser i saken, og brudd på menneskeretter er påvist. Det vil jeg igjen understreke at er veldig alvorlig og uakseptabelt. Slik skal det ikke være, framholder barneministeren..

Relatert