Farida Khurami ble tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan i 2015. Nå bor familien som asylsøkere i Tyrkia, og Farida har fått begynne på videregående skole.
Farida Khurami ble tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan i 2015. Nå bor familien som asylsøkere i Tyrkia, og Farida har fått begynne på videregående skole.

Farida-saken blir ikke behandlet i EMD: – Vi er så lei oss

Farida Khurami (15), som ble tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan i 2015, får ikke saken sin opp i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Farida Khurami kom til Norge sammen med moren da hun var fem og et halvt år gammel. Hun bodde på Dokka i Nordre Land og gikk i fjerde klasse da familien ble sendt til Afghanistan i 2015.

Etter det siste tapet i Høyesterett ble Norge klaget inn for EMD for brudd på FNs flyktningkonvensjon, men tirsdag ble det besluttet at saken ble avvist.

– Jeg konstaterer at Farida og familiens klagesak ikke blir behandlet av EMD. Det er selvsagt svært beklagelig, men det sentrale er at familiemedlemmene nå er trygge i Tyrkia og at de får sin sak om beskyttelse behandlet der, sier familiens advokat, Arild Humlen, i en epost til TV 2.

Farida og familien flyktet fra Afghanistan til Tyrkia i april i år, og er registrert som asylsøkere der. De har lovlig opphold i landet mens søknaden behandles.

Humlen har sørget for at de har juridisk bistand i Tyrkia, og familiens støttegruppe har funnet en leilighet til dem.

– Veldig skuffet

Familien og støttegruppen har håpet på medhold i EMD for brudd på FNs flyktningekonvensjon, De ble overrasket over avgjørelsen.

– Jo lenger tid det gikk, jo sikrere ble vi på en positiv beskjed. Vi ble veldig overrasket og veldig skuffet da vi fikk beskjed sent i går kveld, sier leder i støttegruppen, Merethe Engen Enerstvedt, til TV 2.

– Familien er veldig skuffet, de har jo hatt et håp. Det var en tung beskjed å få og ikke minst å formidle til familien etter mange måneder med håp og venting, sier hun.

– Familien og vi er enormt skuffet over avgjørelsen. Vi hadde håpet på en grundig behandling da vi mener saken fortjener det, men vi må forholde oss til beslutningen. Frustrerende er det også at avvisningen blir gjort av enedommer og er uten begrunnelse, skriver støttegruppa i et facebook-inblegg.

Fokus videre for støttegruppa blir å støtte familien best mulig i hverdagen.

Går på skole

Farida og familien har lovlig opphold i Tyrkia og det betyr at Farida har fått begynne i tyrkisk videregående skole. Meldingene fra støttegruppa lyder på at hun jobber iherdig, men at det er vanskelig fordi all undervisning foregår på tyrkisk.

– Vi syns hun er fantastisk tøff som griper denne muligheten etter 6 år i isolasjon i leiligheten i Kabul, sier Enerstvedt.

Farida er svært skoleflink og har et faglig nivå som har gitt henne muligheten til å starte rett på videregående i Tyrkia, selv om hun ikke har fått gå på skole i Afghanistan.

– Hvis Farida etter hvert blir uteksaminert, kan hun søke seg til universiteter i for eksempel Norge. Hun snakker fremdeles rent norsk, sier Enerstvedt.

– Her og nå ser det ikke ut som det er mer vi får gjort, sier hun.

Avventer asylsøknad

Familien er registrert som asylsøkere og har lovlig opphold i Tyrkia mens de venter på behandling av asylsøknaden. Familiens advokat Arild Humlen har sørget for at de har juridisk bistand i Tyrkia, og familiens støttegruppe har funnet en leilighet til dem.

– Jeg vil følge opp arbeidet med asylsaken i Tyrkia og avventer utfallet av den behandlingen, sier Humlen til TV 2.

Farida og moren kom til Norge i juni 2011. Hun og moren fikk opphold fordi hun ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «en enslig afghansk kvinne uten mannlig omsorgsperson».

Da faren til Farida kom til Norge året etter, ble oppholdstillatelsen trukket tilbake. Familien fikk endelig avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) i september 2013 og ble tvangsutsendt til Afghanistan i februar 2015.

Familien vant senere fram i alle rettsinstanser, også i Høyesterett, da dette vedtaket ble prøvd. De trodde derfor de skulle få komme tilbake til Dokka, men i mai 2018 gjorde UNE et nytt vedtak om utvisning.

Saken ble endelig avgjort i Høyesterett i februar 2021 da retten slo fast at vedtaket om å frata Farida og familien flyktningstatusen var gyldig.

Relatert