Byrådet tapte bybanesaken:

Politisk kaos i Bergen – nå sitter Rødt med nøkkelen til makta

Det var knyttet stor spenning til avgjørelsen rundt bybanen og Bryggen. Onsdag ble alternativet over Bryggen skrinlagt.

Byrådsleder Roger Valhammer går av etter å ha tapt i bybanesaken.

Debatten om bybanen gjennom sentrum skal legges i tunnel eller over Bryggen har ridd bergenspolitikken som en mare. I nesten ti år.

Onsdag kveld vedtok bystyret i Bergen tunnelalternativet, med svært knapp margin.

Byrådsleder Roger Valhammer går av. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
Byrådsleder Roger Valhammer går av. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Før avstemningen stilte byrådsleder Roger Valhammer kabinettspørsmål i saken. Det betyr at byrådet truet med å gå av dersom bystyret vedtok tunnelløsningen.

Da bystyret vedtok tunnelløsningen, gikk Valhammer på talerstolen og bekreftet at byrådet går.

– Kan ikke ta ansvar

– Det bystyret har vedtatt, med knappest mulig margin, et tunnel-forslag som trenger utredning i mange flere år. Dette utsetter prosjektet i mange år. De øker også kostnadene så mye at vi ikke har finansiering. Jeg kan ikke ta ansvar for å gjennomføre et slik vedtak, sier Valhammer til TV 2.

– Flertallet, som er 34 mot 33, består av både uavhengige representanter og andre som er imot bybanen til Åsane. De har ikke tenkt til å bygge banen, og de må stå ansvarlige for at de velger å gjøre dette. De kan ikke forvente at jeg skal stå ansvarlig for dette vedtaket. Derfor har jeg meldt at jeg går av, sier han.

Slik ser de to traseene ut:

Rødt med nøkkelen

Nå er det partiet Rødt som sitter med den avgjørende nøkkelen til hvem som skal styre Bergen. Partiets tre representanter stemte for tunnel-løsningen, og risikerer dermed å få ansvaret for å innsette et byråd ledet av Høyre.

Dermed har Rødt to valg: Enten snu i bybanesaken og støtte et nytt bystyre med Valhammer i sjefsstolen, eller sitte stille i båten. Det skriver Bergens Tidende.

– Ingen i Rødt ønsker et Høyre-byråd. Dette er en diskusjon vi er nødt å ta nå. Det har oppstått en ny parlamentarisk situasjon i bystyret som vi er nødt å forholde oss til, sier gruppeleder Odd Arild Viste til avisen.

Rødt vil starte sine samtaler allerede torsdag.

Leder for Rødt i Bergen Marte Teigen reagerer på at byrådet valgte å gå av. Også hun er klar på at det ikke er aktuelt å støtte et Høyrestyrt byråd.

– Det beste hadde vært om Ap gikk på igjen og kom flertallet i bystyret i møte, sier hun til Bergens Tidende.

Steile fronter

«Hva vil vi ha! BYBANE Når vil vi ha det! NÅ!»

Bystyrerepresentantene i Bergen ble onsdag møtt av en rekke oppmøtte publikummere da de ankom møtet. De aller fleste krevde at politikerne nå vedtar Bryggen-alternativet og legger bybanekrigen død.

Slik ble politikerne møtt før onsdagens bystyremøte. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
Slik ble politikerne møtt før onsdagens bystyremøte. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Nå er det på tide å lande denne saken, sa første taler i debatten, Charlotte Spurkeland, fraksjonsleder i Høyre.

– For oss er det to ting som er viktig. Bryggen og reisetid. Tunnelløsningen er det beste alternativet her, sa hun.

– Ikke penger til tunnel

Prisen på bybaneprosjektet og verdensarven Bryggen har vært stridens kjerne.

Mens motstanderne av Bryggen-alternativet mener bybanen vil true byrommet og kulturarven, mener Byrådet og SV at det er knyttet minst risiko ved å legge banen over Bryggen.

– Vi har ikke penger til tunnelen, sa partileder for Arbeiderpartiet i Bergen, Geir Steinar Dale.

Fagetaten til kommunen har regnet ut at tunnelløsningen vil koste 2,2 milliarder mer enn løsningen over Bryggen.

– Bybanen til Åsane er i spill. Det eneste alternativet er det over Bryggen. Bybanen må bygges nå! avsluttet Dale innlegget sitt.

Omkamp på omkamp

Veien hit har vært lang.

I 2014 ble det vedtatt at bybanen skulle gå i tunnel. Året etter ble det nytt politisk flertall, og i 2016 ble det bestemt at bybanen måtte gå over Bryggen.

Etter valget i 2019, var det igjen duket for omkamp. Byrådet ville utrede både tunnel- og bryggealternativet.

Nå er det kanskje satt et punktum.

Mindretall for Bryggen

Byrådet – med Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og KrF – sammen med SV mente på sin side at det er knyttet for stor risiko til å legge bybanen i tunnel, og ønsket å gå inn for Bryggen-traseen.

Traseen, som snart er ferdig regulert, fikk ikke flertall.

Bybanen mot Åsane blir derfor utsatt, på ubestemt tid. Fagetaten har sagt at en regulering av tunnelløsningen vil ta mellom tre og seks år.

Byrådsleder Roger Valhammer (t.h) og byråd Thor Haakon Bakken. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
Byrådsleder Roger Valhammer (t.h) og byråd Thor Haakon Bakken. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Nytt forslag - i siste liten

To av jokerene i debatten, som frem mot møtet ikke hadde uttalt seg om hvilket alternativ de ville gå inn for, var to av Senterpartiet sine bystyrerepresentanter.

Onsdag meldte Bergens Tidende at representantene fra Sp kom til å fremme et nytt forslag i bybanesaken: Å utrede tunnelalternativet videre, men samtidig arbeide videre med alternativet over Bryggen.

Forslaget kunne utsette saken enda en gang, men holde liv i ønsket om løsningen over Bryggen.

Dette forslaget ble ikke vedtatt.