UNDER PRESS: To sykepleiere kledd i smittevernutstyr går for å ta imot en koronapasient på akuttmottaket på Ahus i Lørenskog i Viken. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
UNDER PRESS: To sykepleiere kledd i smittevernutstyr går for å ta imot en koronapasient på akuttmottaket på Ahus i Lørenskog i Viken. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ingen nasjonale tiltak: – Svært skuffende

Overlege reagerer kraftig på regjeringens koronahåndtering. – Vi er på bristepunktet.

Rekordmye smitte, mange covid-19-innlagte og andre sesongsvirus i omløp setter helsetjenestene i Norge under et stort press.

Enhetsleder og seksjonsoverlege Ole K. Fossum sier til TV 2 at han er «svært skuffet og frustrert» over håndteringen av pandemien etter regjeringsskiftet.

Han mener det ikke har fungert at helsemyndighetene har lagt håndteringen av pandemien over på kommunene.

– Beredskapen for sykehusene er svært dårlig og mangelfull i normaldrift. Mye av vår reelle beredskap er innbakt i planlagt behandling. Sykehusene driftes med hårfine marginer, sier overlegen.

– Nedslående

På en pressekonferanse fredag ble det ikke innført noen nasjonale tiltak innenlands.

Det reagerer Fossum sterkt på.

– Dette er svært skuffende. Tiltakene står ikke i samsvar med situasjonen på sykehusene. Ei heller etter mitt skjønn ellers i samfunnet. Dette er nedslående, sier han videre.

Strategien nå er at kommunene skal håndtere smittesituasjonen lokalt, poengerte både helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad på pressekonferansen.

Samtidig gjorde Kjerkol det klart at dersom situasjonen blir verre, kan det bli aktuelt å innføre tiltak nasjonalt.

ANSATTE: Flere sykehus har problemer med tilstrekkelig bemanning for å sikre helsetjenestene. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
ANSATTE: Flere sykehus har problemer med tilstrekkelig bemanning for å sikre helsetjenestene. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– For dårlig

Fossum mener smittetallene tilsier at noe bør gjøres, også nasjonalt.

– Vi er nær et bristepunkt hvis vi ikke greier å stoppe dette snart. Det er nær ved å kunne gå ut over behandling av pasientene, sier Fossum.

Helsedirektoratet vurderer at utviklingen i samfunnet er alvorlig, og at vi risikerer å komme i situasjon med kapasitetsbrist i helsetjenesten. Hvis situasjonen blir verre, kan det går utover pasienter som ikke har covid-19.

– Smitten øker, kapasiteten i helsetjenesten er under et stort press og det innføres ikke nye tiltak nasjonalt. Er ikke det et rart signal å sende til dem som jobber i helsetjenesten i Norge?

– Vi er i en vanskelig situasjon nå fordi vi lever i en normal hverdag hvor veldig mye av det som skal håndteres, skjer ute i kommunene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

– Mange er vaksinert, men ikke alle. Vi er i en situasjon hvor vi har en pandemi som rammer litt skjev, og hvor de uvaksinerte er mest utsatt. Det er en ny situasjon for oss, og nå er det viktig at vi ser litt helhetlig på dette her, sier han.

VANSKELIG: Espen Rostrup Nakstad mener vi står i en vanskelig situasjon nå. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VANSKELIG: Espen Rostrup Nakstad mener vi står i en vanskelig situasjon nå. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nakstad sier at det er viktig at folk som bor i kommuner hvor det er mye tiltak, følger rådene og reglene som gis.

– Det vi ser nå ganske tydelig er at etterlevelsen av rådene er begrenset i en del kommuner. Derfor vurderer vi fortløpende om vi skal anbefale flere nasjonale råd på dette, sier Nakstad.

Kan få alvorlige konsekvenser

Overlege Fossum sier at med et normalt åpent samfunn, får man også er normalt trykk med innleggelser på sykehusene.

– Livsstilsinnleggelser som traumer, alkoholforgiftninger, skader etter slåsskamper på byen og andre infeksjoner sprer seg grunnet nærkontakt i samfunnet, sier Fossum.

Han mener sykehusberedskapen allerede er for dårlig til å håndtere et normalt samfunn.

– Når vi da lar smittetallene øke så mye som de nå har gjort, uten å ta ansvar nasjonalt, kan dette bli veldig alvorlig, sier Fossum.

Mange av de covid-19-innlagte ligger også lenge fordi de er krevende å behandle. I tillegg har det vært mye RS-smitte i Norge de siste ukene, som har gjort at flere barn har vært innlagt.

Flere nøkkelpersonell i sykehusene smittes også, som gjør at det er en risiko for at de tar med smitte inn på sykehusene. Helsetjenesten får også færre ansatte å spille på.

Slik er situasjonen før influensasesongen, som hvert år fører til mange innleggelser.