BEKYMRET: Line Vold og FHI sier den høye vaksinasjonsdekningen i Norge er med å bremse koronaepidemiens spredning, men at det ikke kan stoppe epidemien alene. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2
BEKYMRET: Line Vold og FHI sier den høye vaksinasjonsdekningen i Norge er med å bremse koronaepidemiens spredning, men at det ikke kan stoppe epidemien alene. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

FHI: Stor sannsynlighet for økende epidemi

Det vil trolig komme en økning i antall koronatilfeller og sykehusinnleggelser fram mot jul. FHI frykter opp mot 500 innlagte i løpet av vinteren.

Det skriver FHI i en ny risikovurdering onsdag. Instituttet skriver at dette særlig gjelder uvaksinerte voksne og eldre med risikotilstander. Likevel er det usikkerhet om utviklingen videre, påpeker FHI.

– Risikoen for innleggelse er mange ganger høyere for uvaksinerte enn for fullvaksinerte i alle aldersgrupper. Blant fullvaksinerte under 65 år er det få innleggelser og ingen sikre tegn til svekket beskyttelse mot alvorlig sykdom. Uvaksinerte over 45 år har særlig høy risiko for sykehusinnleggelse, sier kriseleder og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold i en pressemelding.

TØFF SESONG I VENTE: FHI vurderer dagens koronasituasjon for å ha middels til stor konsekvens på nasjonalt plan, for befolkningen og helsetjenesten.– Sesongeffekten forrykker balansen og kan skape en tøff vinter for sykehusene, ifølge FHI. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
TØFF SESONG I VENTE: FHI vurderer dagens koronasituasjon for å ha middels til stor konsekvens på nasjonalt plan, for befolkningen og helsetjenesten.– Sesongeffekten forrykker balansen og kan skape en tøff vinter for sykehusene, ifølge FHI. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Både gjenoppfriskningsdoser med koronavaksine og det å holde seg hjemme når man har luftveisinfeksjoner kan imidlertid bidra til å redusere antallet innleggelser.

– De viktigste tiltakene

Epidemien øker nå i Norge med et effektivt reproduksjonstall på trolig rundt 1,3, og en moderat økning av innleggelser fra uke til uke.

Det siste døgnet er det registrert 2.552 koronasmittede i Norge – ny rekord på en dag her i landet. 219 koronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. 35 pasienter fikk behandling med respirator.

Folkehelseinstituttet vurderer at regjeringens strategi mot epidemien bør ligge fast, men peker på at håndteringen i kommunene er mer komplisert, og det at det er utfordrende å avgjøre når tiltak skal endres og hvilke tiltak som skal settes inn.

– De viktigste tiltakene nå er at personer med luftveissymptomer holder seg hjemme og tester seg, at uvaksinerte vaksinerer seg, og at personer over 65 år tar imot tilbudet om en oppfriskningsdose. Andre tiltak kan bli nødvendig lokalt, regionalt eller nasjonalt dersom sykdomsbyrden eller belastningen på helsetjenesten blir betydelig, sier Line Vold i risikovurderingen.

Så mange kan bli innlagt

FHI vurderer at den samlede risikoen ved covid-19-epidemien i Norge i november -desember er middels til stor. Et mulig scenario er at vinterbølgen når en topp med rundt 500 pasienter i sykehus med covid-19.

Et slikt omfang vil gi fare for økt belastning på fastlegene, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene og sykehusene.

Økningen vil sannsynligvis fortsatt være størst blant uvaksinerte barn og unge, men det kan også komme økning blant vaksinerte voksne. Det er imidlertid uvaksinerte middelaldrende og vaksinerte og uvaksinerte eldre som blir så syke at de må på sykehus, skriver FHI.

– Vi er bekymret for at flere utbrudd på sykehjem og i sykehus kan ramme de mest utsatte. Vi er også bekymret for smitte til eldre fullvaksinerte med underliggende risikofaktorer utenfor sykehjem og sykehus. De fleste av landets kommuner vil oppleve økningen, fortsetter Vold.

FHI understreker at utbredt immunitet i befolkningen – som økt vaksinasjon og tredje dose til eldre – vil dempe både smittespredningen og sykdomsalvorligheten samtidig som nye råd og eventuelt regler kan bremse epidemien ytterligere.

Relatert