UVITENDE: Eva Kristin Hansen (Ap) mener hun ikke var klar over at hun brøt reglene. Foto: Fredrik Hagen
UVITENDE: Eva Kristin Hansen (Ap) mener hun ikke var klar over at hun brøt reglene. Foto: Fredrik Hagen

Stortingspresidenten om pendlerbolig-bråket: Vil ikke trekke seg

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) håper hun ikke har skadet Stortingets omdømme. Hun har likevel ingen planer om å trekke seg.

– Det er selvsagt ikke bra at en stortingspresident gjør feil, men en stortingspresident er også et menneske som kan tolke regelverk feil, sier Eva Krisitin Hansen (Ap) til TV 2.

– Har det skadet Stortingets omdømme?

– Det håper jeg ikke, men jeg vet at jeg har fått en del sinte meldinger i dag og at det har kommet en del kritikk, men det må jeg også tåle som stortingspresident.

Hansen hadde bolig i Ski, 29 km utenfor Oslo, mellom 2014 og 2017. For å få pendlerbolig må stortingsrepresentanter bo mer enn 40 km unna hovedstaden. Hansen var i denne perioden folkeregistrert i Trondheim og fikk dermed pendlerbolig til tross for boligen i Ski.

– Jeg beklager at jeg tolket regelverket feil og at jeg ikke skulle hatt pendlerbolig fordi jeg eide en bolig innenfor firemils-grensen.

Går ikke av

Frp, MDG og Rødt har i intervju med TV 2 tirsdag bedt Hansen om å vurdere sin stilling som stortingspresident. Hansen sier derimot at hun ikke har planer om å trekke seg.

– Jeg er beredt til å fortsette jobben, det er det jeg har lyst å si om den saken.

Til VG understreker stortingspresidenten at hun ønsker å rydde opp i det som kreves.

– Hvis det er noe jeg har gjort som utløser at jeg må betale tilbake noe, så gjør jeg selvsagt det. Jeg har aldri hatt noe ønske om å berike meg selv og har ikke tjent noen penger på dette, sier Hansen til avisen.

Hansen mener hun har misforstått regelverket.

– Jeg leste reglene slik at hvis du er folkeregistrert eller har tilgang på bolig fire mil utenfor Oslo så har du rett på pendlerbolig. Det var sånn jeg leste regelverket. Så ble jeg gjort oppmerksom på mandag at i 2009 begynte man å tolke regelverket annerledes at dersom du eide en bolig innenfor firemils-grensa så utløste ikke det automatisk at du fikk pendlerbolig.

– Hvorfor sa du ikke noe om dette da det var snakk om Ropstad og pendlerboligen?

– Jeg trodde jeg hadde gjort ting riktig, jeg tenkte ikke på det.

Til Aftenposten innrømmer Hansen likevel at hun forstod at hun ville miste pendlerboligen dersom hun meldte flytting til Ski.

– Ja, selvsagt. Det var sånn jeg forsto regelverket. Er du ikke folkeregistrert utenfor firemilsgrensen, har du ikke rett på pendlerbolig, sier hun til Aftenposten.

Vil rydde opp

Hansen mener hun, selv om hun er involvert, kan være med på å rydde opp i regelverket rundt pendlerboliger.

– Det vi gjør nå er at vi setter et eksternt utvalg så det ikke er bukken som passer havresekken, og at de skal gå gjennom alle sider ved pendlerordningen.

Det vil ifølge Hansen likevel være presidentskapet og presidenten selv som har ansvaret for opprydningen.

Flere partier har bedt om en redegjørelse fra stortingspresidenten om regelbruddene. Hansen sier hun gjerne informerer Stortinget om saken.

– Jeg gir Stortinget informasjon om absolutt alt med den gjennomgangen de holder på med. Jeg vil gi all informasjonne jeg har, virkelig.

Tillit i eget parti

Parlamentarisk leder i Arbeidertpartiet Rigmor Aasrud sier til TV 2 at partiet fortsatt har tillit til Hansen som stortingspresident. Hun mener dette ikke vil påvirke opprydningen presidentskapet skal gjøre når det gjelder regelverket rundt pendelerboliger. Aasrud begrunner det med at et eksternt advokatfirma skal gjennomgå skattereglene og at det vil bli oppnevnt et eget utvalg.

TYDELIG: Jonas Gahr Støre mener dette viser at regelverket må tydeliggjøres. Foto: Frode Sunde / TV 2
TYDELIG: Jonas Gahr Støre mener dette viser at regelverket må tydeliggjøres. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg mener det er en uavhengig oppgave å se på hvordan reglene er og hvordan reglene skal endres sånn at vi ikke havner i slike situasjoner, at det er uklarhet rundt regelverket.

Statsminster Jonas Gahr Støre er enig i at partiet fortsatt har tillit til Hansen.

– Jeg opplever at Eva Krsitin Hansen har forklart og beklaget. Da tar vi det til etteretning, sier Støre til TV 2.

– Forstår du at dette kan påvirke tilliten?

– Folk skal vite at regelverket følges og at representantene gjør det. Det regelverket har vært diskutert blant mange, men det skal følges og det må være klart og tydelig. Hun har beklaget at hun har tolket det feil og det forstår jeg, sier Støre.

OPPRYDNING: Audun Lysbakken (SV) krever at det ryddes opp etter en rekke pendlerboligsaker på Stortinget. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
OPPRYDNING: Audun Lysbakken (SV) krever at det ryddes opp etter en rekke pendlerboligsaker på Stortinget. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

SV: Ingen mistillit

Partileder i SV Audun Lysbakken sier til TV 2 at de fremdeles har tillit til Hansen.

– Jeg synes ikke nå at det er noe grunnlag for å gå inn i noen mistillitsdiskusjon. Vår tillit ligger der, men det forutsetter at hun kommer med informasjon og at det ryddes opp.

Også Senterpartiets Marit Arnstad bekreftet overfor TV 2 at de fremdeles har tilit til Hansen.

– Vi registrerer at Eva Kristin Hansen har beklaget denne saken og vi har fortsatt tillit til Hansen som stortingspresident, sier Arnstad.

Dermed freder regjeringspartiene og SV stortingspresidenten inntil videre.

Feil adresse

Tirsdag avslørte Adressavisa at stortingspresident har fått pendlerbolig av Stortinget selv om hun bodde på Ski. Hun oppga adresse i Trondheim.

I 2014 etablerte stortingspresident Eva Kristin Hansen seg med sin mann i deres felles bolig på Ski.

Adressen hun oppga til Stortinget, var Trond Giskes leilighet i Trondheim, hvor hun leide en hybel.

Først i 2017, da hun meldte flytting til Ski, sa hun opp pendlerboligen i Oslo.

Relatert