NULL VERDT: Til sammen 18 leiligheter har fått inndratt brukstillatelse. Foto: NTB
NULL VERDT: Til sammen 18 leiligheter har fått inndratt brukstillatelse. Foto: NTB

– Leilighetene er null verdt nå

TRYSIL (TV 2): Uten brukstillatelse er det umulig å selge leilighetene videre slik de står nå. Trysil kommune jobber på spreng med å finne boliger til de berørte.

Etter at leilighetsbygget Pernup i Innbygda ble ilagt bruksforbud av Trysil kommune sist mandag, er det fortsatt noen som nekter å flytte og som fortsatt vil bli boende leiligheten sin.

Det kom fram under et møte mellom beboerne og kommunen tirsdag kveld.

– Det er klart at dette er tøft for mange nå. Det kom jo som et sjokk at folk måtte forlate hjemmene sine på så kort tid, sier Terje Hagen, styreleder i sameiet Pernup, til TV 2.

Han bor ikke selv der, men kjenner mange som nå er i en fortvilet situasjon.

– Man prøver å motivere og hjelpe folk i den fortvilte situasjonen. Blant annet er det viktig å hjelpe til med økonomisk rådgivning som utsettelser av lån og avdrag. Også representanter fra Nav var til stede på møtet, sier Hagen.

FORTVILT SITUASJON: Kommunen jobber med å finne boliger til alle. Foto: Olav T. Wold, TV 2
FORTVILT SITUASJON: Kommunen jobber med å finne boliger til alle. Foto: Olav T. Wold, TV 2

Det er 18 leiligheter med til sammen 26 personer i leilighetsbygget som nå er berørt.

Kommunen hadde samtaler med hver enkelt beboer tirsdag kveld.

– Vi har fullt fokus på å skaffe boliger til alle sammen. Mange ønsker hjelp, og det driver vi på med nå. Det er en fortvilt situasjon nå, sier Erik Sletten, ordfører (Sp) i Trysil kommune.

Kommunedirektør Jan Sævig sier at situasjonen er helt uvirkelig.

– Dette er virkelig helt ufattelig, men vi er ansvarlige for liv og helse til alle våre innbyggere, så vi hadde ikke noe annet valg enn å ilegge bruksforbudet, sier Jan Sævig, kommunedirektør i Trysil Kommune.

Nekter å flytte

Liv Storsnes er en av beboerne som er berørt og som nekter å flytte.

– Vi bor i en brannbombe, og så blir det publisert på kommunens Facebook-sider om at vi måtte flytte ut øyeblikkelig. Jeg er sjokkert over at kommunen går ut på den måten. Det er ikke til å tro, sier Liv Storsnes.

NEKTER Å FLYTTE: – Jeg har bodd på eget ansvar i hele mitt liv, sier Liv Storsnes. Foto: Olav T. Wold
NEKTER Å FLYTTE: – Jeg har bodd på eget ansvar i hele mitt liv, sier Liv Storsnes. Foto: Olav T. Wold

– Det er jo brannfarlig?

– Ja, jeg hører dem sier det, men jeg har fått tillatelse fra brannsjefen og juristen i kommunen til å bo her på eget ansvar, og det gjør jeg, sier Liv Storsnes,

– Og det tar du sjansen på?

Jeg har bodd på eget ansvar hele livet mitt, forteller hun.

Sivilingeniør Geir Drangsholt i selskapet Safezone sier til avisen Østlendingen at Trysil kommune gikk altfor langt da de mandag kveld ila leilighetsbygget bruksforbud.

– Det er mangler i forhold til brannsikkerhet, men på langt nær så store at det var nødvendig å stenge bygget. Jeg synes det var unødvendig brutalt å fjerne 26 mennesker fra sine boliger. Dette virker skremmende på de berørte og deres familier, spesielt ettersom det i all hovedsak dreier seg om eldre mennesker, sier Drangsholt til avisen.

– Flere mener at det er unødvendig å stenge bygget, men at man skjønner kommunens vurderinger, sier Terje Hagen, styreledere i sameiet Pernup.

Alarmerende

12. november fikk kommunen og brannvesenet tilsendt rapporten fra Firesafe AS, som boligsameiet hadde fått til å gå gjennom brannsikkerheten.

Funnene var alarmerende.

INGEN VERDI: – Jeg har aldri opplev en lignende sak, sier Stein Olav Engebakken, eiendomsmegler hos Eiendomsmegler1 på Hamar
INGEN VERDI: – Jeg har aldri opplev en lignende sak, sier Stein Olav Engebakken, eiendomsmegler hos Eiendomsmegler1 på Hamar

Brannvesenet konkluderte 15. november med at det var overhengende fare for liv og helse, og kommunen vedtok bruksforbud.

– Leilighetene er null verdt uten brukstillatelse, og det er utopi at de kan selges videre slik de står nå, sier Stein Olav Engebakken hos Eiendomsmegler1 på Hamar.

Han kjenner kun til saken igjennom media og har ikke lest rapportene som konkluderer med at det ikke er forsvarlig å bo i leilighetene.

– Det må betydelige oppgraderinger og investeringer til for å kunne selge disse videre. Godkjent brukstillatelse må man ha for å bo, sier Engebakken.

Han har aldri opplevd maken på de snart 17 årene han har har vært eiendomsmegler.

Mange har stilt spørsmål om hvordan kommunen kunne gi ferdigattest til et leilighetsbygg med så alvorlige mangler.

UBRUKELIG: Uten brukstillatelse er leilighetene null verdt. Foto: Olav T. Wold, TV 2
UBRUKELIG: Uten brukstillatelse er leilighetene null verdt. Foto: Olav T. Wold, TV 2

– Det er fordi ansvarlig søker hadde lagt ved all dokumentasjon som kreves, og der ble det bekreftet at både det branntekniske og det bygningsmessige var utført i tråd med lov og forskrift. Ansvarlig søker dokumenterte at alt var i orden. Da plikter kommunen etter loven å utstede ferdigattest, skriver Rune Møller Paulsen, avdelingsleder for bygg- og geodataavdelingen i Trysil kommune.

Drangsholt er enig med selskapet Firesafe som avdekket de mange feilene og manglene i leilighetsbygget.

Avventer ny rapport

– Nå må bygget i verste fall prosjekteres på nytt, og avvik, feil og mangler som er påpekt må utbedres. Det vil ta tid før leilighetene kan bli tatt i bruk igjen. Jeg mener at dette kunne ha vært unngått, sier Geir Drangsholt, sivilingeniør i selskapet Safezone til Østlendingen.

Kommunen har engasjert Norconsult til å gå igjennom sameiet Pernup med tanke på brannsikkerheten.

– Vi jobber videre med å finne ut hvordan dette kunne skje, det vil si at manglene i forhold til brannsikkerheten ikke ble oppdaget tidligere. Jeg vil derfor ikke gå mer i detalj om denne konkrete saken nå, sier Rune Møller Paulsen, avdelingsleder for bygg- og geodataavdelingen i Trysil kommune.

Allerede i kveld er det nytt møte i sameiet for å legge planer om veiene videre.

– Jeg er glad for at man prøver å finne løsninger og ivaretar beboerne. Det er det viktigste, sier Terje Hagen, styreleder i sameiet Pernup.

TV 2 har flere ganger prøvd å få tak i utbygger og selskapet som satte opp leilighetene uten å lykkes.

Dette er svaret de har sendt:

«Trybo AS som tiltakshaver har ikke annet å forholde seg til enn at brannkonsept er fulgt. Dette er også bekreftet i sluttrapporten fra kontrollerende foretak uten avvik. Jeg har ikke ytterligere kommentarer før vi får mere informasjon fra vår brannrådgiver som jobber med en rapport.»

Relatert