Så høyt er sykefraværet på sykehusene nå: – De gråter, har søvnproblemer og opplever hjertebank

AHUS (TV 2): Ved ett av landets største sykehus var sykefraværet blant sykepleiere i september på over ti prosent. Mange er usikre på hvor lenge de makter å stå i jobben.

Det har snart gått to måneder siden Solberg-regjeringen kunne erklære at hverdagen var tilbake.

Folk tok til gatene, konfettien sprutet og lørdag 25. september ble en nasjonal festdag.

Men hverdagen og bakrusen kom hardt og brutalt tilbake. Nå er rekordmange koronapasienter innlagt ved St. Olavs hospital i Trondheim, og en rekke sykehus har økt beredskapen. Ved flere av landets største sykehus er situasjonen så presset at planlagte operasjoner blir utsatt.

Og dette skjer før influensasesongen slår inn for fullt.

Gråt i fire timer

Akershus universitetssykehus (Ahus) opplyser til TV 2 at sykefraværet blant sykepleierne er høyt.

  • I september i år var sykefraværet på 10,1 prosent.
  • I september 2019, før pandemien, var sykefraværet blant sykepleierne på 9,3 prosent.

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det på landsbasis var et sykefravær i 2. kvartal i år, på 6,3 prosent.

– Det meldes om stress-symptomer, de har hjertebank og søvnproblemer. Vi vet om sykepleiere som har gråter på jobb og som har grått fire timer i strekk etter endt vakt, sier Berit Langset til TV 2.

Hun er foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved Ahus og representerer rundt 3000 sykepleiere.

– Til vanlig har jeg de 3000 sykepleierne på skuldrene mine. Men akkurat nå føler jeg de sitter på fanget mitt. Man får tårer i øynene av å motta disse meldingene, sier hun.

Skiller seg ut

Langset blir uvel når meldingene tikker inn.

– Dette har pågått over svært lang tid, og jeg er bekymret for om foretaket evner å ivareta og ta vare på sine ansatte. Dette har pågått over så lang tid, og jeg vet ikke hvor mye mer vi har å gå på, sier hun.

Sykefravær i helseforetakene

TV 2 har spurt samtlige helseforetak om sykefraværet blant sykepleierne de siste to månedene. 14 av 19 foretak har svart oss. Noen oppgir september og oktober, andre bare september.

Helse Bergen: 7,9 prosent (september)

Helse Møre og Romsdal: 10,2 prosent (september og oktober)

St. Olavs Hospital: 9,3 prosent (september og oktober)

Finnmarkssykehuset: 9,09 prosent (september og oktober)

Nordlandssykehuset: 10,5 prosent

Universitetssykehuset Nord-Norge: 10,92 prosent (september og oktober)

Akershus universitetssykehus: 8,9 prosent (september)

Oslo universitetssykehus: 9,3 prosent

Sykehuset i Vestfold: 9,6 prosent (september)

Sykehuset Innlandet: 8,8 (september)

Sykehuset Telemark: 8,6 (september) og 9,3 prosent (oktober)

Sykehuset Østfold: 9,2 prosent

Sørlandet sykehus: 8,8 (september)

Vestre Viken: 9,2 prosent (september)

Men situasjonen ved Ahus er ikke unik, og ved flere av landets største sykehus er fraværet på over 10 prosent.

Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) var sykefraværet blant sykepleiere på 10,92 prosent i september og oktober.

KREVENDE DAGER: Sykepleier Vibeke Helen Hagen på Ahus har over lang tid hatt en svært krevende arbeidshverdag. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
KREVENDE DAGER: Sykepleier Vibeke Helen Hagen på Ahus har over lang tid hatt en svært krevende arbeidshverdag. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Tallene for de siste to månedene tegner et situasjonsbilde som ikke er ulikt slik det har vært de siste tre årene.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ansatte i helse- og sosialtjenesten hadde et sykefravær på 9,5 prosent i første kvartal i 2019. I samme kvartal i 2020 var det på 10,6 prosent og i 2021 var fraværet på 10,3 prosent.

Tillitsvalgt Langset er klar på at dagens situasjon er et resultat av underfinansiering over mange år.

Da pandemien kom på toppen av kransekaka, gjorde det en allerede presset situasjon enda mer utfordrende, sier hun.

– Våkner om natta

Og nettopp det kan sykepleier Vibeke Helen Hagen skrive under på. Til vanlig jobber hun ved poliklinikken på barne- og ungdomsavdelingen på Ahus.

Det betyr normalt en forutsigbar hverdag med planlagte innleggelser og arbeidsoppgaver.

Men på grunn av pandemien er Hagen delvis omdisponert til en langt travlere og mer uforutsigbar avdeling.

– Jeg tenker på jobb omtrent 24 timer i døgnet. Jeg våkner om natta og tenker jobb, og man er på i hodet døgnet rundt – og det blir man sliten av. Sånn har det vært en stund, og det kan fortsette i lang tid fremover. Det vet vi ikke, og det gjør situasjonen ekstra utfordrende, sier hun til TV 2.

KREVENDE: Arbeidsforholdene til sykepleierne er svært krevende. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
KREVENDE: Arbeidsforholdene til sykepleierne er svært krevende. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– For sent

Langset sier det er vanskelig å svare på hvor lenge hennes medlemmer makter å stå i dette.

– Men når nok er nok, da er det for sent, sier hun.

Sykehusledelsen innrømmer at de står i en svært krevende situasjon.

– For våre ansatte kommer dette på toppen av en svært lang periode med høy arbeidsbelastning gjennom pandemien. Ahus er det sykehuset i Norge som har hatt den største belastningen knyttet til covid. Det har vært gjort en helt imponerende innsats av sykehusets ansatte gjennom hele perioden, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen.

Oppgitt av svar

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til TV 2 at oppfordringen om å holde oss hjemme når vi er syke, får en dobbel effekt i helsevesenet.

– Fagfolkene våre har krevende hverdager nå, sier statsråden.

Tillitsvalgt for sykepleierne på Ahus har imidlertid sett seg lei på at statsråden beskriver situasjonen som krevende.

– Jeg oppfatter at ledelsen og våre medlemmer i klinikken formidler noe helt annet enn det helseminister Ingvild Kjerkol beskriver på sine pressekonferanser. Ordet krevende er ikke tilstrekkelig for det vi står i nå. Det finnes ikke et godt nok norsk uttrykk for det, sier Langset.

Kjerkol sier hun har forståelse for at sykepleierne har stått lenge på vakt.

– Jeg vil særlig berømme lokale tillitsvalgte som har kontinuerlig kontakt med ledelsen og sørger for at sykehusene er i stand til å håndtere den økte pasienttilstrømningen, sier helse- og omsorgsministeren.

– Vist hva de er gode for

– Er det greit at norske sykepleiere gråter på jobb og i flere timer i strekk etter jobb?

– Min tillit til fagfolkene er stor. De har virkelig vist hva de er gode for. Vi vet det blir en lang vinter, derfor er det viktig at vi gjør det vi kan for å hindre smittespredning.

– Setter dere inn noen strakstiltak for å sørge for at norske sykepleiere skal tenke at det er greit å gå på jobb?

KREVENDE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har forståelse for at arbeidshverdagen til sykepleierne oppfattes som krevende. Foto: Martin Leigland / TV 2
KREVENDE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har forståelse for at arbeidshverdagen til sykepleierne oppfattes som krevende. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det viktigste vi gjør som regjering, er å gi kommunene beskjed om at de får dekket sine utgifter som følger av pandemien. Det er viktig at vi har god oversikt, og vi har bedt sykehusene rapportere om totalkapasitet samt at det er viktig at kommunene får god informasjon når det er utskrivningsklare pasienter, sier Kjerkol.

– Har mye å si

Hvor lenge sykepleier Vibeke Helen Hagen orker å stå i en slik situasjon, er imidlertid et spørsmål hun stiller seg ofte.

– Jeg tenker stadig vekk at jeg ikke orker mer. Jeg har vært i yrket i mange år, så det er ikke bare å starte på nytt heller. Jeg trives jo, men tanken streifer meg ofte, sier sykepleieren.

Men det er flere faktorer som gjør at hun likevel holder ut.

– Det at du kan hjelpe de som er syke, og har gode kollegaer har mye å si. Man mobiliserer for å komme på jobb, selv om man er sliten og i dårlig form. For det går utover andre hvis man ikke kommer, sier Hagen.

Relatert