FORBUDT?: Det kan bli ferdselsforbud med snøscooter over store deler av Svalbard dersom Miljødirektoratet får gjennomslag for sine høringsnotater Foto: Privat
FORBUDT?: Det kan bli ferdselsforbud med snøscooter over store deler av Svalbard dersom Miljødirektoratet får gjennomslag for sine høringsnotater Foto: Privat

fakkeltog mot inngripende høringsforslag:

– Vil rokke ved Svalbard sin eksistens

Nye og omfattende reguleringsforslag fra Miljødirektoratet har vekket stort lokalt engasjement blant innbyggere- og næringsaktører på Svalbard. – Nok er nok, sier Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

Det er to store høringssaker fra Miljødirektoratet som vil legge store begrensinger for blant annet ferdsel på Svalbard. Dette har satt sinnene i kok i Longyearbyen.

Blir dette vedtatt vil det ramme næringslivet, fastboende og besøkende svært hardt, sier Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard.

Han representerer 78 bedrifter og fem hundre ansatte i det som er hjørnesteinsnæringen på Svalbard.

– Forhastet prosess, sviktende faglig grunnlag og manglende konsekvensutredning fra Miljødirektoratet er noen av svakhetene som vi peker på i høringsnotatet, sier Brunvoll.

– NOK ER NOK: – Dette vil ramme vår eskistens, sier Ronny Brunvoll, Daglig leder i Visit Svalbard. Foto: Dan Celius, Tv 2
– NOK ER NOK: – Dette vil ramme vår eskistens, sier Ronny Brunvoll, Daglig leder i Visit Svalbard. Foto: Dan Celius, Tv 2

Med raske klimaendringer og vekst i turismen, er dagens miljøregelverk ikke tilstrekkelig nok for å ivareta sårbar natur og kulturminner på Svalbard, skriver Miljødirektoratet i notatet som nå er ute på høring.

På Svalbard er det et lovfestet mål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø når det gjelder sammenhengende villmark, landskap, flora, fauna og kulturminner. Det er slått fast at miljøhensyn skal veie tyngst ved konflikt med andre interesser, skriver de.

Høringsfristen er satt til februar 2022.

Selv for lokalbefolkningen på Svalbard vil det bli sterke begrensninger for ferdsel i naturen dersom forslagene blir innført.

Slett arbeid

– Det betyr at man ikke kan få oppleve isbreer på vinterstid på vestsiden av Spitsbergen. Ferdselsbegrensninger, krav til antall passasjerer og krav til guidesertifisering vil få store konsekvenser, sier Brunvoll.

NYE REGLER?: Bruk av scooter i naturen er en del av både turisme- og bolyst på Svalbard. Foto: Privat
NYE REGLER?: Bruk av scooter i naturen er en del av både turisme- og bolyst på Svalbard. Foto: Privat

Kulldrift var hjørnesteinsbedriften og selve eksistensen for Svalbardsamfunnet. Da denne næringen ble lagt ned, var det reiseliv det skulle satses på.

Det er et samlet næringsliv- og organisasjonsliv sammen med befolkningen som nå engasjerer seg.

– Disse høringsforslagene føyer seg inn i en lang rekke av nye reguleringer, og vil rokke ved hele Svalbardpolitikken, sier Brunvoll.

Leder av Longyearbyen Jeger og fiskeforening, Heidi Dovrebro, ser med stor bekymring på utviklingen.

– Vi opplever stadig nye innskrenkninger og krav for å drive helt vanlig friluftsliv. En kort skitur for tidligere fastboende og besøkende familie og venner vil kreve søknad om tillatelse, søk- og redningsforsikring, kostbart utstyr og rapporteringsplikt, sier Dovrebro.

Torgeir Prytz er leder for viltstell i Longyearbyen jeger- og fiskeforening. Han representerer 850 lokale medlemmer, noe som utgjør store deler av lokalbefolkningen.

Mister livskvalitet og bolyst

De fleste er genuint opptatt av friluftsliv, ferdsel og ivaretakelse av miljøet.

– Det å være ute gir økt livskvalitet og bolyst. Når begrensninger og innstramminger som nå er foreslått og som til en hvis grad er gjennomført, så reduserer det vår mulighet til å kunne ha ett aktivt friluftsliv, og dermed forsvinner mye av bolysten, sier Torgeir Prytz.

KLIMA: På Spitsbergen er klimaendringene merkbare. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2
KLIMA: På Spitsbergen er klimaendringene merkbare. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Til tross for at det politiske Norge har sagt at de ønsker ett robust Norsk familiesamfunn på Svalbard, så foreslås det endringer som vil ha en negativ effekt på akkurat den målsetningen, sier Prytz.

– Vi som bor og ferdes i Svalbard sin mektige natur er ingen trussel, men en ressurs for svalbardmiljøet. De fleste av oss vet hvordan man skal ferdes i en sårbar natur på en forsvarlig måte, vi kan ta vare på oss selv, de som er med oss og naturen rundt oss, sier han.

Terje Aunevik, leder i Svalbard Næringsforening, sier at stadig flere er i ferd med å ta inn over seg hva de foreslåtte reguleringene kan bety for svalbardsamfunnet.

GRUVEHISTORIE: Den siste rest av bebyggelse og gruvedrift i Svea er snart jevnet med jorden og borte. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2
GRUVEHISTORIE: Den siste rest av bebyggelse og gruvedrift i Svea er snart jevnet med jorden og borte. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Vi ønsker alle en ansvarlig og bærekraftig utvikling på Svalbard, men skal man lykkes med det er det helt avgjørende å få folk med seg. Om det kun kommer en rad av tiltak som verken befolkning eller næringsliv kjenner seg igjen i, og som bærer preg av å være innstramminger kun for innstrammingens skyld, oppnår man kun å få innbyggerne mot seg, sier Terje Aunevik, leder i Svalbard Næringsforening i en pressemelding.

Dypt bekymret

Han er redd for hvilke konsekvenser forslagene vil få for bedriftene og befolkningen på Svalbard.

– Vi er dypt bekymret for hvordan de foreslåtte endringene kan ramme næringene som holder hjulene i gang på Svalbard og hvilke konsekvenser det vil ha for lokalsamfunnet dersom disse inntektene og jobbene faller bort, sier Aunevik.

MOBILISERER: Lokalbefolkningen i Longyearbyen er klare til å protestere mot strenge miljøkrav. Foto: Dan Celius, TV 2
MOBILISERER: Lokalbefolkningen i Longyearbyen er klare til å protestere mot strenge miljøkrav. Foto: Dan Celius, TV 2

Tirsdag skal det holdes et høringsmøte om et av forslagene i sentrum av Longyearbyen.

Knut Fossum, seksjonsleder i Miljødirektoratet, er på Svalbard for å legge frem høringsforslaget.

– Vi er klar over at det er stort engasjement rundt flere høringssaker på Svalbard for tiden, og at endringer i miljøregelverket er en av disse høringene. At det er mange synspunkter også på vår sak og at det også er uenighet er vel ikke uventet, sier Knut Fossum, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

– Det kommer påstander om at dette høringsnotatet er hastverksarbeid?

– Vi er ikke enige i at det er et hastverksarbeid. I lys av de reaksjonene som har kommet så langt, ser vi uansett at det er viktig å formilde hva som konkret foreslås. Så vil vi gå nøye inn i de synspunktene som har kommet og vil komme. Dette er forslag, og vi er åpne for å diskutere endringer, sier Fossum.

Miljødirektoratet vil bli møtt med fakkeltog som skal sende et signal til den nye regjeringen om at lokale stemmer må bli hørt.

– Vi forventer å bli hørt. Trekk tilbake hele høringsnotatet og dette hastverksarbeidet. Lytt til lokal ekspertise og begynn på nytt. Folk på Svalbard har allerede stor respekt når det gjelder ivaretakelse av naturen her oppe, sier Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard.

– Hvilket samfunn ser du for deg dersom de strenge restriksjonene blir gjennomført?

– Dette dreier seg om eksistensen av hele Svalbard. Det blir ingen private bedrifter igjen. Folk er lei av å få stadig nye reguleringer tredd nedover hodet i et voldsomt tempo og omfang, sier Brunvoll.

Relatert