KREVENDE: – Det er mange ganger jeg har grått på jobb, også før pandemien, fordi jeg ikke har hatt tid til å følge opp pasientene mine som jeg har lært at jeg skal og ikke fått utført det jeg vet er god sykepleie, sier sykepleier Lotte Kjos Sollie. Foto: Privat
KREVENDE: – Det er mange ganger jeg har grått på jobb, også før pandemien, fordi jeg ikke har hatt tid til å følge opp pasientene mine som jeg har lært at jeg skal og ikke fått utført det jeg vet er god sykepleie, sier sykepleier Lotte Kjos Sollie. Foto: Privat

Lotte (26): – Pasienter kan ligge i egen avføring i flere timer

Pasienter kan ligge med smerter, ikke bli undersøkt når de skal og ikke få maten de trenger fordi det er så få sykepleiere på jobb. En sykepleier slår nå alarm om konsekvensene av lav bemanning.

Ved Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus er intensivavdelingene fulle. På St. Olavs i Trondheim må de utsette planlagte operasjoner, og luftveissmitte gjør at helsepersonell ikke kan gå på jobb.

Det helsevesenet står overfor nå, er dramatisk, sier Norsk sykepleierforbund.

De har bedt om et hastemøte med statsminister Jonas Gahr Støre om kapasiteten, sykepleiermangel og smittetoppen vi kanskje bare ser begynnelsen av.

Tillitsvalgt ved Akershus universitetssykehus (Ahus) advarer om at den sprengte kapasiteten vil gå utover pasienter ganske fort hvis toppen ikke snart nås.

IKKE TID: Det har skjedd mange ganger at sykepleier Lotte Sollie ikke har tid til å spise mat i arbeidstiden fordi det er så mange pasienter å hjelpe. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
IKKE TID: Det har skjedd mange ganger at sykepleier Lotte Sollie ikke har tid til å spise mat i arbeidstiden fordi det er så mange pasienter å hjelpe. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

For få

En som også frykter at det kan skje, er sykepleier Lotte Kjos Sollie (26). Flere ganger har hun vært redd for at hun ikke vil klare å gi pasientene sine hjelpen de trenger.

Årsaken er at det ofte er så få andre sykepleiere på jobb. Det betyr at hun må prioritere beinhardt hvem som skal få hjelp først.

Hun forteller at når en pasient ligger i sin egen avføring, en annen har sterke smerter og en tredje pasient får feberanfall, er det ikke sikkert den fjerde får den maten den trenger.

– Når alt dette skjer samtidig, får du ikke dekket de grunnleggende behovene til pasientene, og ofte ikke gitt de den behandlingen de i utgangspunktet har krav på, sier Sollie.

I enkelte tilfeller har hun hatt ansvar for ti pasienter samtidig. Noen dager kan hun ha ansvar for bare én pasient, men ofte har hun hatt så mange pasienter at noen må vente på hjelp – av og til lenge.

DOBBEL BESKYTTELSE: Lotte har gått med dobbel beskyttelse på jobb når hun har hatt menstruasjon fordi hun ikke vet neste gang hun har tid til å gå på do. Foto: Privat
DOBBEL BESKYTTELSE: Lotte har gått med dobbel beskyttelse på jobb når hun har hatt menstruasjon fordi hun ikke vet neste gang hun har tid til å gå på do. Foto: Privat

Frykten

Flere sykehus over hele landet melder at det er fullt ved enkelte avdelinger. I tillegg til å håndtere koronaviruset, står sykehusene overfor bølger av sesongvirus.

Dette skjer før influensasesong er i gang.

Som alle andre i samfunnet, bes også sykehusansatte om å være hjemme hvis de er syke. I tillegg er det mangel på vikarer, som gjør at ansatte som er på jobb, får mer å gjøre.

Det Lotte Sollie frykter når det er få andre sykepleiere på jobb, er at hun ikke oppdager om pasienter blir sykere. Hun vet det er hennes ansvar.

– Det er helt forferdelig at pasienter kan ligge i sin egen avføring i flere timer, eller kan ha vondt lenge fordi du ikke har tid til å hjelpe dem, fordi det alltid er noen andre som trenger min hjelp mer, sier Sollie.

Hun sier det også er mange dager hun ikke har rukket å spise mat i arbeidstiden fordi det har vært så travelt.

– Du står med et ansvar der det er store muligheter for å gjøre feil, sier hun.

Årsakene til det, forklarer hun, kan være at man er sulten, har kort hviletid mellom vaktene og er sliten, har for mange pasienter, har ikke god nok oversikt over pasientene og ikke oppdager hva slags symptomer de har.

Selv har hun ikke oppdaget at hun har behandlet noen pasienter alvorlig feil, men ser ikke bort fra at feil kan ha skjedd. Sykepleieren oppfatter at feilbehandling i mange tilfeller kan handle om at de ansatte er slitne i kombinasjon med dårlig tid.

Hun opplever at det skjer uønskede hendelser ofte, som for eksempel at en infeksjon hos en pasient ikke har blitt oppdaget tidlig nok.

VIL SLUTTE: En undersøkelse viser at 70 prosent av de spurte sykepleierne vurderer å slutte. Lotte sier hun forstår dem som vurderer det. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
VIL SLUTTE: En undersøkelse viser at 70 prosent av de spurte sykepleierne vurderer å slutte. Lotte sier hun forstår dem som vurderer det. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Helt normalt

Men det at helsetjenesten står under press, og særlig når det gjelder for dårlig bemanning, er ikke noe nytt, sier Sollie.

Hun har jobbet som sykepleier i over fire år ved ulike sykehus i Oslo-området, i tillegg til sykehus og helseinstitusjoner andre steder i landet.

Også før pandemien var helsevesenet presset og bemanningen lav. Under pandemien har det blitt mer å gjøre, og situasjonen har blitt mer belyst enn før.

– Det er mange ganger jeg har grått på jobb, også før pandemien, fordi jeg ikke har fått fulgt opp pasientene mine som jeg har lært at jeg skal og ikke fått utført det jeg vet er god sykepleie, sier Sollie.

Feil fokus

Forrige uke uttalte helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone W. Trøen, at obligatorisk vaksinering av helsepersonell handlet om pasientsikkerheten.

I et innlegg på Instagram reagerer Sollie kraftig på at noen først nå uttaler seg om pasientsikkerhet.

Sollie er enig i at alle helsepersonell bør vaksinere seg, men mener at fokuset rundt pasientsikkerhet bør handle om bemanningen blant sykepleierne og annet helsepersonell.

– Hvorfor er det først nå at man snakker om pasientsikkerhet?, spør hun.

Det er økt bemanning som bidrar til at pasientens sikkerhet øker, sier hun.

– Vi ber ikke om koldtbord i lunsjen eller gratis kaffe, men at vi skal være nok folk på jobb så pasientene våre skal få hjelp, sier hun.

TO TING SAMTIDIG: Helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone W. Trøen, mener man må se på to problemstillinger samtidig, både bemanningsproblemer og at for mange helsepersonell ikke er vaksinert. Foto: Aage Aune / TV 2
TO TING SAMTIDIG: Helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone W. Trøen, mener man må se på to problemstillinger samtidig, både bemanningsproblemer og at for mange helsepersonell ikke er vaksinert. Foto: Aage Aune / TV 2

Høyres Tone W. Trøen er blitt forelagt innlegget til Sollie. I en e-post til TV 2 skriver politikeren at hun forstår at sykepleierne har krevende og hektiske arbeidsdager.

– Kapasitetsproblemer og bemanningsutfordringer er så mye mer enn spørsmålet om vaksinert og uvaksinert helsepersonell. Vi må håndtere flere problemstillinger samtidig, skriver hun og fortsetter:

– At helsepersonell bør være vaksinert, står ikke i motsetning til å jobbe for økt bemanning. Det som nå er utfordringen i mange kommuner, er at rådene om omplassering av uvaksinert personale gjør at vaktlistene ikke går opp, skriver Trøen.

70 prosent av sykepleierne oppgir i en undersøkelse Sykepleien har gjort at de vurderer å slutte. Trøen skriver at det må politikerne ta på alvor.

– Når én av ti helsearbeidere ikke er fullvaksinert, så mener vi det er svært problematisk for pasientsikkerheten. Ikke siden mars og april 2020 har det vært like mange utbrudd ved helseinstitusjoner som nå. Og tre av fire skyldes at ansatte tar med smitten inn. Det er ikke tvil om at det er problematisk, og at det må gjøres noe, skriver politikeren.

Ekstra innsats

Sollie kritiserer også arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS (Kommunesektorens organisasjon) i innlegget sitt om undersøkelsen.

Til TV 2 sier Gangsø at sykepleiere og annet helsepersonell har gjort en ekstraordinær innsats under pandemien.

Gangsø svarer at sykehusene er statens ansvar, men sier de vet at belastningen har vært høy lenge i helse- omsorgstjenesten i kommunene, blant annet på grunn av utfordringer med rekruttering flere steder i landet.

– Pandemien er en unntakstilstand, men også i mer normale tider er det meget utfordrende for mange kommuner å rekruttere sykepleiere og annet helsepersonell, særlig fordi antall syke og pleietrengende eldre vil øke kraftig, skriver han til TV 2.

Direktøren sier at de samarbeider med sykepleierforbundet og andre organisasjoner for å rekruttere og beholde flere helsepersonell.

BEKYMRET: Lotte beskriver en hverdag hvor hun er bekymret for om pasientene ikke får den hjelpen de trenger. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
BEKYMRET: Lotte beskriver en hverdag hvor hun er bekymret for om pasientene ikke får den hjelpen de trenger. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Sollie sier at dårlig bemanning er en av hovedårsakene til at flere sykepleiere slutter eller vurderer å slutte. Økt bemanning vil bidra til at flere sykepleiere med høy kompetanse blir på sine avdelinger, sier hun.

– Folk orker ikke å stå i dette. Da slutter man, fordi man vet at man kan få seg jobb hvor som helst, i og med at det er sykepleiermangel, sier sykepleieren.

For syk til å jobbe

OFTE: Sykepleier Lotte sier at hun ofte gråt på jobb før. Nå har hun byttet avdeling. Foto: Privat
OFTE: Sykepleier Lotte sier at hun ofte gråt på jobb før. Nå har hun byttet avdeling. Foto: Privat

Sollie sier sykepleiere strekker seg langt for pasientene.

Selv har hun måttet takke ja til vakter hun egentlig ikke orker å ta, eller gå dobbelt skift for å hjelpe kollegaen fordi det er så få på jobb.

– Den strikken har blitt strukket så langt, og så lenge for så mange, at man ikke orker lenger den ekstra belastning man orket før, sier hun.

Selv har hun byttet avdeling på et sykehus i Oslo-regionen fordi hun ikke lenger ville løpe fra pasient til pasient.

Hun var også redd for å feilbehandle og ikke oppdage i tide hvis pasienter blir sykere. Ansvaret ble for mye.

Hun ble til slutt sykmeldt i en periode.

– Plutselig ble jeg nummen i halve ansiktet fordi jeg var så anspent. Jeg sov ikke før jeg dro på jobb og gråt ofte både før og etter jobb. Jeg ble utbrent og gikk på veggen, sier Sollie.

26-åringen sier hun forstår dem som vurderer å slutte.

– Jeg får vondt i magen av å tenke på disse periodene. Vi har utdannet mange flinke sykepleiere, det er veldig synd at ikke den verdien de har for landet vårt får den riktige anerkjennelsen. Det er mange som slutter. Jeg kan forstå dem, sier sykepleier Lotte Sollie.

TILLIT: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier hun har tillit til at helsearbeiderne i Norge gjør det de kan for å ivareta pasientene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
TILLIT: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier hun har tillit til at helsearbeiderne i Norge gjør det de kan for å ivareta pasientene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Kjerkol: Alle skal få hjelp

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til TV 2 at det er regjeringen og Stortinget sitt ansvar å gi sykepleiere arbeidsbetingelser som gjør at de kan gjøre jobben sin og ivareta pasientene. Hun viser til at de vil øke tilskuddet til sykehusene med 700 millioner kroner neste år, 350 millioner mer enn Solberg-regjeringen.

Hun sier også at fagfolkene gjør det de kan for å hjelpe dem som trenger det.

– Hva hadde du tenkt om det var deg eller noen du kjenner som lå i egen avføring i flere timer fordi sykepleierne ikke hadde tid til å hjelpe deg?

– I Norge skal alle få forsvarlige helsetjenester når de blir syke. Det er en standard som alle i vår felles helsetjeneste jobber etter. Nå har de krevende arbeidsbetingelser som følge av at det er mange pasienter på en gang, sier Kjerkol.

Hun sier videre at sykehus har beredskapsplaner for å håndtere økt pasienttilstrømning, som å utsette planlagt behandling.

– Hvordan reagerer du når du hører slike historier?

– Vi ønsker ikke at det skal skje, og vi vet at fagfolkene gjør det de kan for å unngå episoder som du beskriver. Jeg har tillit til at man gjør det man kan, også lokalt. Derfor har tillitsvalgte nå en god dialog med ledelsen ved sykehusene for å håndtere situasjonen fra dag til dag, sier hun.

Relatert