Brannfarlig bygg i Trysil sentrum skal tømmes for folk

Trysil kommune har ilagt bruksforbud av et leilighetsbygg i sentrum på grunn av dårlig brannsikring, men folk får bo der over natta.

Mandag kveld kom det beskjed om at leilighetsbygget Pernup i Trysil sentrum måtte evakueres fordi det var brannfarlig. Det er lagt ned bruksforbud med øyeblikkelig virkning, skriver kommunen.

Men ordfører Erik Sletten (Sp) sier til NTB at det ikke betyr at folk må ut av bygget med en gang.

– Det skal skje så snart det er praktisk mulig. Vi gjør dette på bakgrunn av at det medfører en risiko å bo i bygget. Det kommer ikke beleilig, uansett når vi hadde kommet med beskjeden, sier ordfører Erik Sletten.

– Jeg tror nok de fleste kommer til å bli værende der i natt. Jeg har ikke hørt noe annet, sier han.

Kari Mattson er blant beboerne som nå må flytte. – Jeg er sjokkskadet, sier hun. Se intervjuet i videovinduet øverst i saken.

Ikke nødvendig med brannvakt

Fra tirsdag morgen vil kommunen få satt opp et hjelpeapparat som både skal bidra til å finne steder folk kan flytte til, og som skal hjelpe til med selve flyttingen.

Kommunen har vurdert situasjonen slik at det ikke er nødvendig med en egen brannvakt på stedet.

– Dersom noen er blitt skremt av at kommunen omtaler bygget som svært brannfarlig og en fare for liv og helse og vil ut allerede mandag kveld, vil kommunen ha en dialog med dem om det, sier Sletten.

Han opplyser at kommunen har begynt å se på alternative bosteder, og at de vil fortsette med dette fra klokken 8 i morgen tidlig.

Beboerne i bygget har fått beskjed om at de må finne seg et annet sted å bo så raskt som mulig. Foto: NTB
Beboerne i bygget har fått beskjed om at de må finne seg et annet sted å bo så raskt som mulig. Foto: NTB

Må finne seg nye steder å bo

Bruksforbudet er fattet på bakgrunn av dokumentasjon, bekymringsmeldinger, plasstilsynsrapport fra brannvesenet og rapport fra en brannfaglig rådgiver i Firesafe AS.

– Summen av alle avdekte avvik utgjør både en fare for tap av liv og unormalt store materielle konsekvenser, dersom det oppstår brann, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen i et brev til kommunen.

Det innebærer at de som bor der må finne seg nye steder å bo, helst umiddelbart. All opphold i bygget blir nå sett på som ulovlig.

– Vi ser de praktiske problemene det kan medføre for mange. Men vi som kommune kan ikke ta ansvaret for at det bor folk der lenger. Derfor er forbudet innført med øyeblikkelig virkning, og vi håper folk kommer seg fort ut, sier Rune Møller Poulsen, avdelingsleder for bygg og geodataavdelingen i kommunen.

I vedtaket står det også at det er hjemmehavers ansvar å sørge for at eventuelle leietagere blir informert.

Brannvesenet varsler

Siden brevet med bruksforbudet ble sendt ut digitalt etter kontortid og det haster med å få folk ut, vil avdelingslederen selv i kveld banke på alle dører for å sikre at informasjonen kommer raskt fram til alle.

Rune Møller Poulsen gikk rundt og snakket med beboere etter at Trysil kommune mandag kveld la ned bruksforbud med øyeblikkelig virkning for leilighetsbygget Pernup i sentrum. Foto: NTB
Rune Møller Poulsen gikk rundt og snakket med beboere etter at Trysil kommune mandag kveld la ned bruksforbud med øyeblikkelig virkning for leilighetsbygget Pernup i sentrum. Foto: NTB

– Vi har også varslet boligsameiet, som har vært kjent med bekymringsmeldingene. Vi tror ikke bruksforbudet kommer som noen bombe, men for sikkerhets skyld går jeg bortom alle, sier Rune Møller Poulsen.

Kommunen og brannvesenet var på plasstilsyn på Pernup 26. oktober, og konkluderte med at utførelsen ikke var i samsvar med brannkonseptet.

– Vi var reelt bekymret, men la ikke ned noe bruksforbud da. Men vi forutsatte, blant annet overfor tiltakshaver, at direktevarsling og sprinkelanlegget fungerte, sier Møller Poulsen.

Raskt overtent

Firesafe sin rapport forteller det er en rekke feil og mangler i bygget, og at om det skulle oppstå brann, vil den spre seg svært raskt.

– Etter en gjennomgang av bygget er inntrykket at det er til dels grunnleggende og store branntekniske feil og mangler, skriver kommunen.

Videre står det at dette reduserer personsikkerhetsnivået til å være vesentlig mye lavere, enn minimumskravene i Byggteknisk forskrift.

Det er ikke funnet bevist at brannkonseptet er fulgt eller forsøksvis fulgt.

Bedt om bistand

Kommunen ga bygget som er organisert som et sameie ferdigattest i desember 2016.

– Vi plikter ikke å dra på tilsyn, og vi forholder oss til dokumentene ansvarshavende sender inn. I dette tilfellet fikk vi de korrekte grunnlagsdokumentene, sier Møller Poulsen.

Han sier at de nå skal utrede saken videre, blant annet vurdere å trekke ferdigattesten tilbake. Samtidig at det er bedt om bistand fra Norconsult.

– Før rapporten fra dem kommer, vil vi ikke kommentere saken ytterligere. Vi har en reell bekymring for brannsikkerheten og følgelig beboernes liv og helse, og måtte derfor handle nå.