NEKTET Å FLYTTE SEG: Her får Hans Petter Thue beskjed om å fjerne seg fra anleggsveien. Han nektet og senere fjernet med makt. Foto: Arne Rovick/TV 2.
NEKTET Å FLYTTE SEG: Her får Hans Petter Thue beskjed om å fjerne seg fra anleggsveien. Han nektet og senere fjernet med makt. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Må betale erstatning og bot etter vindkraftprotest på Haramsøya

Misjonær Hans Petter Thue gjorde alt han kunne for å stoppe anleggsmaskinene fra å starte byggingen av vindkraftpark på Haramsøya. Nå må han betale både bot og en solid erstatning til entreprenøren.

Thue ble kjent i riksmedia da han demonstrativt parkerte bilen sin på tvers av veien for å stoppe anleggsmaskiner fra å kjøre opp på Haramsfjellet i Møre og Romsdal for å starte bygging av vindkraftpark.

Han ble presentert to forelegg fra politimesteren i Møre og Romsdal etter aksjonene, men nektet å betale disse. Dermed måtte 60-åringen møte i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund.

Thue forsvarte seg selv i retten og påsto seg frifunnet for både straff og erstatning.

– Dette er min eiendom og her bestemmer jeg. Ifølge en gammel jordskiftedom er dette landbruksvei. Det er kun tillatt til jordbruk og landbruk, og ikke noe anleggsvei for vindparkutbygging, sa Hans Petter Thue til TV 2 i juni i fjor.

Skitten kjole

Ifølge tingretten er det Thues datter som har signert avtalen med utbyggeren, noe Thue hevder hun ble lurt til.

Like før entreprenøren skulle ta juleferie i fjor, sperret han anleggsveien fordi han ville fremtvinge en reaksjon fra entreprenøren. Årsaken var at Thue mente de hadde griset til postkassa som igjen førte til at en designerkjole ble skitten.

– Etter tiltaltes oppfatning var det ansatte hos entreprenøren Stangeland som hadde griset til postkassen, og tiltalte var innstilt på å holde veien sperret til postkassen ble rengjort.

Tingretten mener at Thue en rekke ganger har sperret veien og forstyrret lovlig ferdsel samt at han ikke har etterkommet politiets pålegg om å fjerne seg fra området. I et tilfelle ble han også fjernet med makt.

Nå er han dømt til å betale 30 000 kroner i bot, subsidært 60 dagers ubetinget fengsel. Han er også dømt til å betale Haram Kraft 257 000 kroner i erstatning i forbindelse med at entreprenøren ble hindret og forsinket.

– Jeg anket dommen på stedet og mener den er helt feil, både når det gjelder lovanvendelse, erstatningsbeløp og straffeutmåling. Jeg gikk ut av retten med rak rygg og god samvittighet. Dette er et justismord, sier Hans Petter Thue til TV 2.

Dommen er enstemmig.

Relatert